Pionýrská metoda: Sounáležitost

Ve Směrnici o hlavní činnosti (čl. II.5.1.) je pod stejným titulkem napsáno následující: Pionýr cílevědomě užívá soustavu vzájemně se ovlivňujících a provázaných složek tvořících „pionýrskou metodu“, vymezenou v Programu Pionýra („Kdo jsme“). Jde o ucelený způsob práce, jehož uplatnění zajistí dosažení výchovných cílů (příkladným provedením jsou výchovné programy) a současně odlišuje pionýrskou činnost od náplně jiných institucí působících v oblasti neformální výchovy.

Co děláme?

  • Sdílením společných hodnot v podobě Ideálů Pionýra a užíváním jednotících prvků rozvíjíme hrdost a vnímání pospolitosti.

Jakkoli je Pionýr rozmanitý, jeho podstata je stejná v oddílech všestranných, přírodovědných, technických, branných, kulturních… Základní hodnoty, vtělené do sedmi Ideálů Pionýra, jsou shodné, i když k jejich předávání dětem a naplňování směřujeme rozmanitými činnostmi. Ideály a jednotící prvky tvoří pojítko mezi pionýry bez ohledu na věk, zaměření či místo působení.

  • Uvědomění přesahu přes vlastní obzory posilujeme pomocí výměn zkušeností a názorů mezi členy i šířeji.

Největší akcí založenou na výměně zkušeností jsou Kamínka, kde může každý být účastníkem i lektorem. Ke kultivované výměně názorů můžeme vést různými aktivitami už děti (doporučujeme knížku Zpětná vazba a proč s ní v oddílech pracujeme – ke stažení na webu Pionýra), pro starší jistě poslouží různé méně formální akce (třeba RESET) i jednání krajské rady či chystaná „Malá“ konference o činnosti. A když si chceme rozšířit obzory, je zde příležitost zapojit se do CVVZ, akcí v rámci České rady dětí a mládeže či mezinárodních vazeb Pionýra.

  • Kvalitní příprava a metodická podpora vedoucích vytváří základy pro život organizace.

Nejde zdaleka jen o nezbytné kurzy připravované soustavou pionýrských vzdělávacích center. Metodickou oporu Pionýr poskytuje vydáváním podpůrných materiálů, jimiž jsou například výchovné programy Výpravy za poznáním, ze kterých mohou všichni čerpat při tvorbě náplně oddílu. Jejich součástí jsou i související semináře, publikace (jako Příklady dobré praxe) a akce zaměřené na praktické ukázky a výměny zkušeností.