Slovo do pranice

Soutěž Sami o sobě se už asi neuskuteční?

Překvapilo mně, že soutěž v propagaci činnosti pionýra Sami o sobě již nebude. V Mozaice (únor 2016) jsem se dočetl, že je nutno ji zmodernizovat, motivovat a inspirovat další PS k zapojení. Místo toho se na webu objevilo červené krátké upozornění „soutěž byla ukončena“. V poslední době se hovoří o propagaci naší činnosti a Pionýr zruší soutěž, která zviditelňovala aspoň několik pionýrských skupin. Máme materiál „Jak realizujeme Píár aneb jak propagujeme“, ale o tom, jak zapojit více než je těch 15 z dvou set PS se tam nedočteme. Ze zkušenosti vím, že zajistit i malou akci je značně náročné od propagace, přes organizaci, vyúčtování až po to napsání článku a vložení do médií. Po roce zpracovat hodnotící zprávu je také úkol nad možnosti většiny. Určitě by to chtělo zjednodušení kritérií soutěže, hodnotit třeba jenom internetové stránky. Článek, který napíší do novin, určitě také vloží na své webovky nebo facebook.

Naše skupina se soutěže zúčastňovala od roku 1994 do 2006. Vrátili jsme se v roce 2015 a i v neskutečném systému kategorií jsme (už podeváté) zvítězili. Ten desátý titul už asi nebude.

Míra Dvořák, PS Nepomuk

Odpověď redakce

Ano, soutěž byla ukončena. Rozhodl tak Výkonný výbor ČRP po opakovaných diskuzích. Důvodem byla skutečnost, že soutěž byla složitá a nefungovala tak, jak by měla. Má zdvojený název (kryje se s jiným), ten navíc není ani originální ani motivující… Dílčích příčin bylo více.

Na druhou stranu je pravda, že propagace činnosti je velké téma a rozhodně by se o ní nemělo přestat mluvit. Ještě více platí, že je potřeba umět ocenit ty, kteří se jí skutečně věnují, namísto naříkání, že to nejde. Proto bylo zároveň s ukončením soutěže navrženo, aby byla udělována vyznamenání za výrazné propagační počiny. Návrhy se, pravda, zatím nehrnou, ale jde o celkem novou věc a ty v Pionýru vždy potřebují nějaký čas, než se prosadí, tak snad nemusíme házet flintu do žita.

Zeptejme se ale čtenářů, jaký mají na věc názor:

Chtěli byste se s ostatními pionýry srovnávat v propagačních aktivitách?

Jestli ano, proč jste se nezapojovali do soutěže Sami o sobě?

Pokud vám soutěž Sami o sobě chybí, čím by měl být nahrazena?

Pište na: mozaika@pionyr.cz