Slovník zkratek a pojmů

PS – pionýrská skupina
PC – pionýrské centrum
KOP – krajská organizace Pionýra
OV – oddílový vedoucí
KIP – kvalifikace instruktora (s platností v Pionýru)
KOV – kvalifikace oddílového vedoucího (s platností v Pionýru)
VDK – vedoucí dětského kolektivu (název kvalifikace s akreditací MŠMT, je ve dvou stupních A a B – pro instruktory a vedoucí)
ZZA – zdravotník zotavovací akce (název kvalifikace s akreditací MŠMT)
LTŠ – letní táborová škola
PVC – pionýrské vzdělávací centrum
ÚPVC – Ústřední pionýrské vzdělávací centrum
RESET – Republikové setkání pionýrských oddílů
CETEH – celotáborová etapová hra
ODT – Opravdu dobrý tábor (projekt)
HVT – hlavní vedoucí tábora
POZ – Programově organizační zajištění (dokument shrnující základní informace o akci – co, kdy, kde, jak, kdo tomu velí apod.)
ML – metodický list
PDP – příklad dobré praxe
ČRP – Česká rada Pionýra
VV ČRP – Výkonný výbor České rady Pionýra
VZP – Výroční zasedání Pionýra
RKP – Rozhodčí komise Pionýra
KKP – Kontrolní komise Pionýra
ÚP – Ústředí Pionýra
RISP – Registrační informační systém Pionýra (risp.pionyr.cz)
E-moška – pionýrský e-shop (e-moska.pionyr.cz)
Přihlašovna – web sloužící k přihlašování na akce (prihlasovna.pionyr.cz)
Servis – celým názvem Servis Pionýra – web pro členy, kde lze hlavně v části Ke stažení najít mnoho různých podkladů (servis.pionyr.cz)