Seznamte se, to jsou Štěňata

Od příštího měsíce se budete na těchto místech scházet s hrdiny našeho nového obrázkového seriálu. Do Štěňat chodí úplně stejné děti jako do vašeho oddílu. Jejich vedoucí Hanka a Petr pro ně připravují zajímavý program. I když je Petr zkušený vedoucí a Hanka teprve začíná, oba hledají náměty pro to, co zajímavého dělat na schůzkách. Inspiraci jim poskytují například programy z cyklu Výpravy za poznáním nebo Mozaika.

Mnozí z vás využívají při své práci také náměty z těchto programů nebo jsou dokonce do práce s nimi zapojení a poskytují zpětnou vazbu k těmto souborům námětů. Členové Sekce výchovných programů říkají: Tyto programy jsou určené pro děti, budeme rádi, pokud nám děti napíší, zda aktivity, které na schůzkách dělaly, byly pro ně zajímavé či nikoliv.

Nechte děti, ať vám pomohou
Vedoucí oddílů zapojených do Výprav za poznáním si mohou zvolit, jakým způsobem poskytnou zpětnou vazbu. Nyní si mohou vybrat, zda vytvoří náměty na nové metodické listy, příklady dobré praxe, etapové hry, nebo se stanou průvodci začínajících vedoucích oddílů. Nově přibude možnost zaslat reakce dětí na aktivity, které z nabídkových programů vycházejí. Dětské zprávy a obrázky (fotografie, kresby apod.) můžete zasílat na noveprogramy@pionyr.cz. Vedoucím ubyde „nenáviděného papírování“ a děti se třeba rády pochlubí tím, co a jak dělají. Každý měsíc bude vylosován jeden příspěvek, jehož autor získá pro svůj oddíl pěknou odměnu.

Pojďte společně se svými oddílovými dětmi prožít pionýrský rok se Štěňaty.

Anička