Seznamte se : PS Údolí slunce, Hamry nad Sázavou

V minulé Mozaice jste se mohli dočíst o jedné Pionýrské skupině, která oslavila 65. let od svého založení. Jak se takové výročí slaví? A co je třeba k tomu, aby se ho pionýrská skupina vůbec dožila? Nejen o tom jsme si povídali s vedoucím PS Údolí Slunce z Hamrů nad Sázavou Josefem Součkem.

 Než začneme, musíme poblahopřát, protože 65 let, to je něco! Jak jste si narozeniny užili?

Narozeniny to nebyly nijak bujaré a honosné, spíše drobné připomenutí. Rok 65. narozenin byl hlavně naplněn bohatou činností s cílem k tradičním akcím přidat něco nového pro obohacení práce v oddíle. Oslavy si necháváme spíš až na rok 2015, kdy je spojíme spolu s oslavami 25. výročí Pionýra.

Nicméně naše oslavenkyně dostala ke svým narozeninám neuvěřitelný dar od obce. Zastupitelstvo obce koncem loňského roku schválilo záměr na vybudování nové klubovny, která by tu současnou měla nahradit do tří let. Takže oslava se nám trochu protáhne. J

Když máte takovou historii, jde říct, co se na skupině za ty roky skoro nezměnilo a co je naopak úplně jinak než dřív?

Co nás provází celou naší historií, je zápal všech těch lidiček, kteří skupinou za ty roky prošli. Jistě i spolupráce se školou, obcí a dalšími institucemi.

A co se měnilo? Z původně všeobecně zaměřené činnosti jsme přešli k turistice a k rukodělným činnostem. V současnosti na skupině pouze jeden oddíl a ten se opět vrací k všeobecnému zaměření.

Máte pro dlouhověkost nějakou radu? Nebo jde spíš o shodu okolností?

Na dlouhověkost radu nemáme. Jak čas šel, a lidé přicházeli a odcházeli, je to dnes v místě našeho působení tak, že jsme natolik součástí dění v naší obci, že řada akcí by nebyla bez „pionýrů“ tím, čím je.

Snad by se dalo říct, že to vše závisí na poctivosti práce vedoucích a pokoře k výsledkům činnosti i okolí. Jde o práci, která nikdy není hotová a vždy je co zlepšovat…

Mluvíme o výročí, ale ještě jsme vás pořádně nepředstavili – tak zkus přiblížit, jaká vlastně vaše skupina je, co je pro ni typické.

Jsme obyčejná malá pionýrská skupina působící v obci Hamry nad Sázavou. Po celou dobu naší činnosti práci na skupině řídí dobrovolníci. Našim zaměřením v práci v oddíle je turistika a rukodělné činnosti. Významné místo v naší práci má pořádání letního tábora na naší základně v Železných Horkách nedaleko Přibyslavi, který má již více jak třicetiletou tradici. V současné době je nás registrováno 39 členů, z toho 24 dětí do 15 let. To, co nás v současné době těší, je, že budeme počet registrovaných dětí zvyšovat.

Myslíš, že některé věci děláte neobvykle? Máte osvědčené nápady, které by mohly inspirovat i ostatní?

To ne. Neobvyklé ne. Snažíme se hledat nové činnosti, které se v současnosti nabízí a baví děti. Na druhou stranu se jen těžce a velmi neradi zbavujeme osvědčené klasiky. Díky tomu se u nás vedle sebe potkává kin-ball s uzlařskou regatou, klasické výpravy jsou doplněny o geocaching a děti mají rády i skákání přes lano. Základem je dělat to poctivě a s rozmyslem.

A co naopak něco úplně tradičního – jak to u vás vypadá s tábory.

Tábor je pro každou skupinu, i pro nás, třešničkou na dortu celoroční činnosti. Tábor by nebyl bez celoroční činnosti a naopak by to nemělo to pravé zakončení / vyvrcholení. Táboříme od roku 1976 na místě, které je v našich očích jedinečné. Je to jen louka s okolními lesy a potoky, ale každoročně se zde odehrává prázdninové dobrodružství třiceti dětí.

Pojďme se podívat za hranice vaší skupiny – když se podíváš na celý Pionýr, co ti přijde super a co tě naopak štve?

Super – mám radost z lidí, kteří se kolem Pionýra motají, dětí. Za nás bych řekl, že je dobré zázemí (pojištění, legislativní záležitosti, finance a stovky dalších „drobností“, na které při hraní s dětmi nemusí vedoucí myslet, ale má krytá záda, kdyby se něco stalo. Za celou dobu jsem se nesetkal s problémem, který by se nepodařilo vyřešit.

Vyloženě štve – asi nic. Občas se objeví nějaký ten povzdech, ale není to nic, co by se nedalo řešit a vyřešit. Štve mě tak akorát nespokojenost a nadávky lidí s věcmi, kterým často nerozumí a netýkají se jich a pro změnu aktivně nic neudělají.

 Kterých společných akcí se účastníte a které vás vůbec netáhnou?

V našem kalendáři má své pevné místo již několik let Ledová Praha a Republikové setkání pionýrských oddílů, které jsme v roce 2011 pomáhali organizovat. Pravidelně se zúčastňujeme krajského kola Pionýrské stezky a akcí pořádaných krajskou organizací.

Jiné republikové akce nás třeba i lákají, ale v životě skupiny již nezbývá prostor a někdy ani síly vedoucích (dobrovolníků).

Existuje pro tebe jasná odpověď na otázku: „Proč být pionýr?“

A proč ne?

Po mne je práce s dětmi spojena s Pionýrem a myšlenkou, proč pionýrem nebýt, jsem se nikdy nezabýval. Ve chvíli, kdy se touto myšlenkou začnu zabývat a řešit, kolik mě to stojí času a peněz, je nejvyšší čas toho nechat!

Začali jsme oslavami, tak jimi i skončíme. Co chystáte na 25. výročí obnovení samostatné činnosti Pionýra?

Oslavovat začneme již výpravou na Ledovou Prahu a s ní spojený koncert Děti dětem. Na této akci nás čeká setkání s naší spřátelenou skupinou Woodcraft Folk z Anglie a snad i předání ocenění. Následuje tradiční únorový karneval s připomenutím výročí a vzpomínkou zakládajících členů. Na přelomu dubna a května společné odpoledne pro děti a rodiče s nádechem „25“ a závěrem roku samozřejmě RESET a tábor.

Ptal se Jakub


PS:
Vznik roku: 1949
Počet oddílů: 1
Charakteristika oddílu: všeobecný – turisticko-tábornická činnost, sporty, rukodělná činnost, deskové a společenské hry
Počet členů: 39
Četnost schůzek: 1x týdně
Věk členů: 5–57
Počet vedoucích a instruktorů: 9

Vedoucí PS
Jméno: Josef Souček
Děti: 2 (vedoucí oddílu a jeho zástupce)
Má rád: turistika
Zaměstnání: technik
Funkce v Pionýru: vedoucí PS
Přínos Pionýru: dobrovolná práce