Seznamte se: PS Safír Kdyně

Neobvykle v jednom vydání představujeme dvě pionýrské skupiny naráz. Proč? Protože obě sídlí ve Kdyni, která má lehce přes 5000 obyvatel. Přesto obě bez problémů pořádají řadu akcí pro veřejnost a – světe, div se – oběma na ně chodí spousta lidí. Takže to asi opravdu jde…

 Zkus v pár větách popsat, jaká jste vlastně skupina? Co vás baví, kam jezdíte, jak často se potkáváte?

Safír patří mezi větší pionýrské skupiny a velmi zjednodušeně by se dal rozdělit na tři tábory, protože každý z našich tří letních táborů má své vedoucí, instruktory a také účastníky. To by byl ale příliš zjednodušený pohled, protože řada členů napříč těmito tábory spolupracuje při organizování akcí pro veřejnost nebo na schůzkách pravidelných oddílů. Přirozenému rozdělování velkého kolektivu navíc předcházíme občasnou soukromou stmelovací radovánkou – pinkneme si volejbal, zahrajeme bowling nebo se sejdeme s kytarou a zabékáme.

Kdo se podívá do vaší nabídky otevřených akcí, najde tam skoro všechno – deskovky, sport, výlety, šachový turnaj, malování na asfalt a spoustu dalších věcí. To byl cíl, nebo se to postupně nabalilo?

Spousta těch akcí je tradičních, třeba Pohádkový les děláme již přes dvacet let a je také naší největší akcí – za jediné odpoledne si dojde pro poklad hradního pána tisícovka účastníků. Některé akce už z různých důvodů nepořádáme, ale přišli jsme s jinými, novými. Třeba prázdninová projížďka na lodích byla dříve jen soukromou akcí několika našich oddílů, stejně tak vánoční zdobení stromečku pro zvířátka.

Ať už se ale výčet našich akcí mění jakkoli, snažíme se připravovat dětem nevšední zážitky tak často, jak jen dokážeme. Rozmanitost činností je totiž podle nás jedním z nejtypičtějších rysů Pionýra, je tím, co nás odlišuje od jiných dětských organizací.

Zajímá mě, jak tak širokou nabídku akcí zvládáte, ale taky co vám to dává.

Nebudu nic předstírat – je to sakra těžké. Ač jsme velká skupina a mohlo by se zdát, že máme bezpočet vedoucích a instruktorů ochotných s akcemi pomáhat, mnozí z našich členů jsou pouze táborovými vedoucími, na celoroční činnosti se nepodílejí. Dá tedy dost práce najít na každou akci dostatečný počet organizátorů, tím spíše v posledních letech, kdy účast ještě vzrostla. Nakonec se nám to ale vždycky podaří. Hodně nám také pomáhá mládež, kterou si vychováváme v pravidelných oddílech. A musím říct, že je docela švanda sledovat, jak se holky a kluci, kteří ještě před rokem byli dětmi, poprvé potýkají s náporem davu na stanovišti při Sletu čarodějnic , nebo jak jsou pyšní na svou výsadu zůstat na táboře u ohně i po večerce, zatímco mladší děti už musí na kutě.

Máte i nějaké tradiční aktivity, které si naopak držíte pod pokličkou jen pro „svoje“ děti?

Myslím, že své soukromé akce má každá skupina a my nejsme výjimkou. Je to prostě forma odměny za členství. Už jsem se zmínil o sportovních zápasech a zpívaných, ale je toho do roka víc. Jezdíme na vodu, chodíme po Kdyni s velikonoční koledou, v oddílech pořádáme maškarní plesy nebo víkendové výlety, lovíme kešky a odměňujeme děti za nabyté znalosti plackami – naší moderní formou bobříků.

Tradiční otázka na závěr: Proč jsi pionýr?

Konečně jednoduchá otázka. Mí rodičové mě do sdružení přihlásili, když jsem o tom ještě neměl moc šancí rozhodovat, ale mě se mezi pionýry zalíbilo. Zanedlouho si sám pro sebe řeknu – jo, tak už je to dvacet let. Baví mě rozličnost aktivit, které Pionýr jako takový nabízí a zaštiťuje. Líbí se mi, že organizace nestárne, že neustále přicházejí mladí a nadšení lidé, se kterými je radost se seznamovat a pracovat na aktivitách pro děti. Tak proto jsem pionýrem, i když táta byl skaut. Ale jemu to nevadí – dobře ví, kde je jádro pudla.


Pionýrská skupina Safír Kdyně
Vznik:
červen 1969
Počet oddílů: 9 + 2 kluby
Charakteristika: Hlavní náplní je pravidelná činnost oddílů (zpravidla jednou týdně) a současnosti 13 akcí pro veřejnost (nejpopulárnější jsou: Pohádkový les, Odpoledne plné her, Slet čarodějnic, Deskoherna). O prázdninách pořádáme několik stálých i vodáckých táborů.
Počet členů: 211
Schůzky: týdenní ve vlastní klubovně před rekonstrukcí a zčásti ve školce
Věk členů: od novorozeňat po kmety
Počet vedoucích a instruktorů: 20 členů rady PS a několik desítek organizátorů pomáhajících s akcemi pro veřejnost

Vedoucí PSportret Jakub Hruby
Jméno:
Jakub Jezevec Hrubý
Děti: jen ty oddílové
Mám rád: pohyb všeho druhu, focení, hudbu a pravidelný přísun stravy
Zaměstnání: IT
Funkce v Pionýru: vedoucí skupiny, vedoucí oddílu
Kontakt: skupinar@pssafir.cz