Seznamte se: PS Přátelství Jaroměř

Mozaiková seznamka vás tentokrát zavede do Královéhradeckého kraje, kde tato rubrika odstartovala (povídáním s Pionýrskou skupinou Bokouš). V Jaroměři činnost pro děti chystá Pionýrská skupina Přátelství a my si povídali s jejím vedoucím Jaroslavem Škopem.

Čím jiným začít, než stručným shrnutím a představením: Jaká jste skupina? Kolik vás je, co vás baví, kam rádi vyrážíte?
V současné době máme 90 členů, od předškoláků až po důchodce. Na skupině je pět oddílů – Medvíďata, Lvíčata, Draci, Bobři a Jitřenka se Sovičkami. Všechny jsou zaměřené, jak se říká, všestranně.

Zkus trochu přiblížit vaši historii. Jak jste začínali?
Naše pionýrská skupina byla založena v roce 1970 a její činnost byla oficiálně obnovená 8. 3. 1990. Ve skutečnosti ale naše skupina nikdy nepřestala pracovat.

Říkal jsi, že máte pět oddílů. Jaká je jejich činnost?
Oddíly mají dlouhodobou tradici, ale se změnou dětského obsazení (ukončení činnosti s odchodem ze ZŠ) se přejmenovávají.

Děti z oddílů se scházejí v klubovně, které říkáme Sedmička, protože má č. p. 7. Každý oddíl zde má svůj prostor k činnosti. Schůzky jsou pravidelně jednou týdně. Kromě toho pořádají víkendové akce buď v klubovně, nebo na našem srubu v nedalekých Chvalkovicích. Je to srub, kde si děti vyzkoušejí život bez elektřiny a bez veřejného vodovodu, který nahrazuje místní potok Běluňka. Někdy srub vymění za pohodlnější chatu MěÚ Jaroměř ve Vyhnánově. Samozřejmostí jsou jednodenní výlety do ZOO ve Dvoře Králové, do Ratibořic, na Čertovy Hrady a do blízkého okolí Jaroměře.

No a završením naší celoroční práce je vždy letní tábor ve Velkém Vřešťově.

Tábory jsou velké téma pro většinu skupin. Jak vypadají ty vaše?
Tak to se trochu rozpovídám… Netábořili jsme vždycky ve Vřešťově. V roce 1970 se konal 1. ročník tábora Přátelství v Branžeži – Nové Vsi. Od té doby se tam tábory konaly každoročně. Vystřídalo se tam spousta dětí. Tábor Přátelství v Branžeži začínal tím, že skupina 80 lidí přijela na místo, o kterém by nikdo neřekl, že tam bude tábor. Nákladní auta přivezla táborový materiál a během dvou dnů vyrostlo kompletní stanové městečko pro 150 osob. Během prázdnin se děti vystřídaly na třech turnusech. Jezdily tam i děti ze zahraničí. Prožily krásná dobrodružství v borových lesích a romantických skalách, získaly kladný vztah k přírodě, naučily se jí vážit, pomáhaly s výsadbou stromků a stalo se párkrát, že v obdobích velkého sucha zabránily lesním požárům. Nezanedbatelné jsou i vztahy mezi dětmi a vedoucími. Na táboře vznikají často velmi pevná přátelství. Všem se nám toto místo usadilo v srdcích. Na konci prázdnin vedoucí za pomoci rodičů všechno zbourali a uklidili. Nikdo by nepoznal, že tam stál tábor, vše bylo v původním stavu.

Zlomový byl ovšem rok 2005, kdy jsme z Branžeže dostali výpověď. Důvodem bylo umístění tábora ve 2. zóně ChKO Český Ráj. Nepomohly ani protesty představitelů LČR, kteří se nás zastávali a argumentovali tím, že naše děti o přírodu pečují a rozhodně ji neničí. A tak tábor po 36. ročníku skončil.

Během dvou následujících let se nám podařilo získat a připravit nové tábořiště v obci Velký Vřešťov nedaleko Jaroměře, které je kapacitně stejně velké. Od roku 2007 Tábor Přátelství opět pokračuje a navázal na předchozí tradici. Je ale pravda, že hned první ročník dost prověřil naši připravenost a fyzickou i psychickou odolnost. Dva ze tří týdnů propršely. Jiné boty než holínky nešlo vzít na nohy, protože z louky se stalo jedno velké bahniště. Při běžné činnosti s dětmi vedoucí stíhali stavět štěrkové chodníčky, sušit děti a uklidňovat rodiče.

Na další ročníky jsme se už připravili, všechny objekty se pospojovaly štěrkovými nebo dlážděnými chodníčky z darované dlažby. Před stany se vyrobily dřevěné rohože. Postupně za pomoci dotací z města Jaroměř a Královéhradeckého kraje a za vydatné pomoci rodičů, prarodičů a kamarádů naši táborovou základnu stále budujeme a zvelebujeme.

Na prostředí nového tábora jsme si museli zvyknout. Na rozdíl od Branžeže, kde byl velký prostorový rozptyl, jsme se objevili v prostoru omezeném soukromými pozemky. Zaměřili jsme činnost víc na pozemek tábora a chodili do vzdálenějších lesů.

Každý rok máme táborovou hru a vymýšlíme, v co se proměníme. Tak se na táboře střídají námořníci, pohádkové bytosti, čarodějové, sportovci, pralidé, indiáni, lidé žijící v neolitické vesnici, rytíři a princezny, …

 

Pojďme od vašich táborů ke společným pionýrským akcím. Které vás baví?
Oddíly se účastní různých akcí: Den Země, Dětský den, Bambiriáda, Ledová Praha, RESET, turnaj ve vybíjené, Květinový den – Den proti rakovině.

Na závěr jedna osobní otázka. Co ti práce s dětmi v Pionýru dává?
Odpovím spíš, jak to vidím za nás za všechny. Práce s dětmi vedoucí musí bavit, jinak by ji nemohli dělat. My se nejvíc těšíme na společné tábory. Jakmile jeden skončí, plánujeme další, vymýšlíme jeho zaměření, přemýšlíme o vylepšení. Máme se vzájemně rádi, pomáháme si, scházíme se i bez dětí na různých akcích. Po roce strávených v zaměstnání je tábor s dětmi osvěžujícím rozptýlením.

Problém je pouze s uvolňováním vedoucích. Všichni naši vedoucí jedou na tábor, kde si rozhodně moc neodpočnou, ve své dovolené. A to je zaměstnavatel nechce pustit mimo závodní dovolenou. Stává se, že vedoucí musí z tábora kvůli zaměstnání odjíždět.

ptal se Jakub


PS Přátelství Jaroměř
Vznik: 1970
Počet oddílů: 5
Charakteristika: všestranné
Počet členů: 90
Schůzky: 1x týdně
Věk členů: od 5 let do důchodového věku


Vedoucí PS
Jméno:  Jaroslav Škop
Děti: 3 a 3 vnoučata
Mám rád: přírodu, rybařinu, výletování, veselé lidi
Zaměstnání: TSM Jaroměř
Kontakt: jarda.skop@seznam.cz