Seznamte se: PS Miloše Sýkory

Tentokrát se rubrika Seznamte se ponese v trochu slavnostním duchu. Vyrazíme do Ostravy za Pionýrskou skupinou Miloše Sýkory, která slaví 70 let od svého založení. O historii i současnosti skupiny jsme si povídali s její vedoucí Žanetou Masopustovou a také s jejím předchůdcem Tomášem Podolou.

Než se začnu ptát, tak za celou redakci blahopřeju. Sedmdesát let, to už je pořádné výročí.
Děkujeme. 🙂

 Jak se vám povedlo udržet činnost tak dlouho?
Před rokem 1989 na vše dohlíželi placení skupinoví vedoucí + kolektiv 48 dobrovolných pionýrských pracovníků, převážně oddílových vedoucích. Tenkrát nás bylo 558.
Od roku 1990 jsme se rozhodli, že budeme pokračovat pod původním názvem tak dlouho, dokud budou dobrovolní vedoucí pro vedení oddílu, a tak se je snažíme vychovávat z vlastních řad.

Za tu dobu skupina určitě prošla řadou změn a nejspíš i kritických období. Dokážete popsat ty nejvýraznější a říct jak jste se s nimi srovnali?
Po roce 1990 to bylo opravdu náročné. Část členů odešla do Junáka, některé oddíly ukončily činnost, po více jak 40 letech jsme museli opustit školu.
Přestěhovali jsme se do církevního gymnázia na Dolní ulici, kde jsme se úspěšně v podkroví zabydleli a nerušeně přebývali v těžké době. Naše počty byly do 20 členů. V těchto letech jsme zdolávali severomoravské vrcholy a vedli schůzky oddílu Delfín.

Zlomové roky na skupině:

1989 – první společný tábor po odchodu skupinové vedoucí Jiřiny Matulíkové (Štiavnické Bane, Slovensko, základna PS STEZKA).

1990 – první dobrovolný skupinový vedoucí Tomáš Podola, poté přišli další v tomto pořadí: Jarka Halfarová, Jan Pustka, Lenka Drozdková, Simona Jančíková, Žaneta Masopustová.

1991 – zapojili jsme se aktivně na Městské i v České radě Pionýra: Pionýrská Stezka, volejbalové turnaje O mražený míč, šachová a piškvorková klání, organizujeme vzdělávání hospodářů, oddílových vedoucích, instruktorů z jiných skupin, pořádáme Dětskou Portu

1992 – získání srubu v Nových Heřmínovech.

1993–1998 – vydáváme skupinový časopis PLEXI (Pionýrský List EXtra Informační).

1994 – vznikají dva nové oddíly Ara a Atar.

1996 – získáváme klubovnu v Jubilejní kolonii. 

2010–2014 – pořádáme pidi tábory pro předškolní a mladší školní děti.

Je potřeba mít vizi, kde chcete vidět skupinu za tři roky – to se nám osvědčilo.
Vždy když jsem zaučoval nového skupináře, má první otázka zněla: „Víš, že minimum jsou tři roky ve funkci? Dříve výsledky své práce neuvidíš, bereš?“
Správně fungující vedení a dobrý kolektiv to je dodnes to nejcennější rodinné stříbro, které si na skupině hýčkáme – prostě pojistka pro kritické období.

Vzhledem k vaší historii se musím zeptat na oddílové tradice a rituály. Máte nějaké? Povězte nám o nich.
Tradiční u nás na skupině máme akce. Máme je rozděleny na akce pro děti: novoroční výstupy na Beskydské vrcholy, karneval v maskách, zimní tábory (na Třeštíku, Zlatníku, Jelenovské, Čeladné, Malé Kraši, Bečvici), drakiáda, mikulášská, vánoční schůzka.
Máme několik tradičních her, které kupodivu děti baví i v dnešní době. Taky máme jako každá skupina kroniky od roku 1994. Fotky už nyní zpracováváme v elektronické podobě na webových stránkách PS.
Akce „dospěláckého“ kolektivu jsou: Silvestr – většinou na horách, Výročka – Rada skupiny s chlebíčky, přibližně osm víkendových brigád na naší základně v Nových Heřmínovech, výprava pro 15+

Pojďme do současnosti, jak byste popsali vaši skupinu dnes, kolik vás je, co vás baví?
Máme oddíl Lesních Skřítků, který působí v Palkovicích v okrese Frýdek-Místek. Schází se jednou týdně, má dvě družiny – početnější se zaměřením na turistiku, táboření, sport a hudbu, menší zaměřenou na techniku a výuku základů angličtiny. Čas schůzek trávíme v klubovně, která je umístěna v bývalém CO krytu na obecním úřadu, a v okolních lesích, které máme 50 m za klubovnou.
Druhou partou na skupině je kolektiv instruktorů, vedoucích a ostatních pionýrů 15+. Ti připravují programy na tábory a akce, vzdělávají se, budují vše, na co si s oddílem vzpomeneme – od splachovacích kadibudek, přes nové koupelny, elektricky ovládaný sušák na mokré věci, ohřívací systém na vodu, regál do skladu klubovny až po slíbenou klouzačku do řeky Opavy, která je plánována na letošní léto. V této partě jsou taky ti, co vyřizují všechna možná povolení, smlouvy, informují o dění na skupině – prostě úředně zabezpečují chod veškerého skupinového života. Tato parta se nejraději vydává na naši základnu v Nových Heřmínovech, kde pracují i odpočívají od všedních dnů strávených většinou ve městě. Celkem je nás na skupině 38.

S jarem už se asi dost soustředíte na přípravu letního táboření – co máte nachystáno na letošní rok? Jak vaše tábory vypadají?
Na letošní léto máme připravené dvě celotáborové hry. Na druhém turnusu táborníci stráví 15 dnů na Madagaskaru. Děti čtvrtého turnusu budou objevovat Tajuplný Ostrov.
Vše proběhne v podhůří Jeseníku mezi chráněnou krajinnou oblastí Ptačí vrch a řekou Opavou. Zde máme kouzelnou přírodu, 32 podsadových stanů (podsady vlastní výroby), jídelnu, srubovou chatu a partu dobrých vedoucích, kteří se na těch 15 táborových dnů těší již od začátku roku.

A nakonec nemůže chybět otázka na celý Pionýr. Co je podle vás v našem spolku průšvih a co je naopak super?
Tomáš
– Průšvih je, že ubývá dobrovolníků, kteří jsou ochotni celoročně pravidelně vést oddíl a nést za vše nemalou zodpovědnost. Super je, že každý rok se naskytnou možnosti, jak vylepšit či podpořit činnost oddílu. Prostě full servis ze strany naší skupiny, KOP i Pionýra. Všem, kteří na tom pracují, patří velký dík.

Žaneta – Problém spolku vidím podobně v nedostatku dobrovolníků pro práci s dětmi, s kterým i my na skupině hodně a často bojujeme. Super stránku vidím v tom, že ať už vymyslíme jakoukoliv činnost s dětmi nebo práci, ať už na základně nebo v klubovně, vždycky máme podporu ze všech stran, někdy sice za cenu nekonečného papírování, ale to k tomu už tak nějak patří.

Tradiční závěrečná: Proč jsi pionýr?
Tomáš – Díky dobrému oddílu, do kterého jsem měl možnost chodit a prožít mnohá dobrodružství. Mám zde již 39 let domov, protože u Pionýra mám rodinu i kamarády. Taky tak trochu lpím na hrdosti, neplakat a neudávat – a to se v Pionýru nosí. 😊

ptal se Jakub


PS Miloše Sýkory
Vznik: 1948
Počet oddílů: 2
Charakteristika: táborová a oddílová činnost, příroda, turistika, sport
Počet členů: 38
Schůzky: jednou týdně v pondělí
Věk členů: 7–58

Vedoucí PS
Jméno: Žaneta Masopustová
Děti: jen ty táborové a oddílové
Mám ráda: přírodu, práci s dětmi,
Zaměstnání: zubní technik
Kontakt: Sykorky.VIP@email.cz, www.milosesykory.pionyr.cz