Seznamte se: PS Dravci

Pro lednová vydání pionýrské seznamky jsme zamířili do Ústí nad Labem za PS Dravci, která patří k těm největším. O její historii i současnosti jsme si povídali s vedoucím Rudou Zeusem.

K historii se dostaneme později, zkus nám ale nastínit, jaká je Pionýrská skupina Dravci dnes? Kolik vás je, co rádi děláte, kam rádi jezdíte?

Jaká je? No dost veliká. Počet členů už dávno překročil číslo 230. A ve své činnosti je velice různorodá. V každém místě, kde máme členy a oddíly, jsou jiné podmínky. Jiné je věkové složení, jiné zaměření vedoucích, a tím i zaměření činnosti oddílu. Od keramiky a rukodělek, přes kulturu, sport a turistiku až k takzvaným všeobecným oddílům. V našich 10 oddílech děláme opravdu skoro všechno, využíváme vzdělávací programy, hrajeme geocaching. Scházíme se v Ústí nad Labem, Dobkovicích, Mostě, Litvínově a Dubí. Přes rok jezdíme na jarní a letní tábory, Velikonoce, podzimky, akce pro mladší, starší a vedoucí, výroční oheň. Také pořádáme plno jednodenních akcí a navštěvujeme pravidelné pionýrské akce. Často využíváme naše základny v Zásadě a Mařenicích, kde je nám opravdu dobře, občas vyrážíme na Tisou, pod stany nebo na základny jiných spolků.

A teď k té (byť nedávné) historii. Není to tak dlouho, co jste byli mnohem menší skupina. Co se vlastně stalo?

Naší skupinu založila v roce 1999 Šárka Chocholoušková (dnes Zeusová). Já jsem přišel ke Dravcům do Ústí ze 3. pionýrské skupiny Litoměřice v roce 2004. To nás bylo asi 35. Situace se vyvinula tak, že jsem byl časem zvolen skupinovým vedoucím Dravců. Jak šel čas, zanikala řada pionýrských skupin v kraji. Jednou z nich byla po čase i ta v Litoměřicích a přes veškeré snahy se nám zde bohužel nepodařilo činnost zachovat. Dále se rozpadala PS Tuláci v Ústí nad Labem a její aktivní členové našli své útočiště u nás. Když se nějak nepohodli v Dubí, přesvědčil jsem vedoucí, aby v Pionýru zůstali, a tak byl na světě další oddíl. Problémy s penězi v PS Rozmarýn Most jsme na Magistrátu města Most vyrovnali, a uzavřeli novou smlouvu na klubovnu, a tak přibyl další oddíl. Ani v Litvínově to nezaniklo a oddíl Perla Severu se také stal naší součástí. A když zanikla PS Smog v Ústí nad Labem, našla u nás také zázemí. Dále máme aktivní děti ze Štětí a Litoměřic. Výjimkou je oddíl v Dobkovicích u Děčína, který před lety vznikl na přání a za podpory bývalého pana starosty. Dravci jsou tedy vlastně takovým malým krajem v ÚKOP.

Co vás pohánělo k nabírání dalších lidí – chtěli jste být co největší, nebo jste nechtěli nechat Pionýr v okolních obcích padnout?

Můj sen byl mít velkou funkční skupinu, a tak se mi v podstatě splnil, zdálo se mi škoda, aby zanikla dlouhodobá historie některých skupin, aby některá města byla smazána z pionýrské mapy, tím spíš, když byl člověk, který chtěl vést oddíl. Vážím si každého, kdo je ochotný vést oddíl, pak děti nejsou problém.

Dost se nabízí otázka, jak moc jste opravdu jedna skupina? Stmelili jste se, máte společné akce?

Toto byl a stále je dost těžký oříšek, přesvědčovat někoho, že když už je u Dravců, tak by měl jako Dravec vystupovat a v dokumentech používat jméno skupiny. Ale poslední dobou se to moc zlepšilo. Většina bývalých skupin si dělá vlastní letní tábory, takže jich máme sedm, i jarní tábory děláme tři, ale většinu ostatních akcí děláme společně a není výjimkou, že nás jede i 70. Hodně se snažíme pracovat s oddíláky a instruktory a stmelovat se napříč městy.

Když zmiňuju společné akce, tak jde těžko přehlédnout, že někdo z Dravců je snad na každé celopionýrské akci, ať je to Ledová Praha, RESET, Kamínka, pořádáte Sedmikvítek… Kam jezdíte nejradši?

No jsme moc rádi, že je nás vidět a slyšet, že je naše činnost prospěšná. Tím, že je nás dost vedoucích, je to trochu snazší. Třeba bez Ledové Prahy si už ani neumíme začátek roku představit. Sedmikvítek je také naše silná disciplína. Moc rádi jezdíme na RESET. Dříve jsme se účastnili i Pionýrské stezky, které je moc škoda.

Dravci jsou i tahouny krajských akcí, zajišťujeme kurzy PVC, akce pro veřejnost, atd. Je toho prostě moc a moc.

Vraťme se ale k tomu, jak se v posledních letech rozrůstáte. Slučováním s bývalými skupinami jste získali i několik základen, kluboven, zkrátka nemovitostí. To je určitě dobrá věc, ala většině skupin úplně stačí starat se o jednu, jak to zvládáte?

Opravdu jak se dá! Staráme se o základnu převzatou od Smogu v Mařenicích u Cvikova, základnu Pionýra v Zásadě u Kadaně, táborovou základnu Bojanov v Dolní Libochové na Vysočině, zděděnou po Orionu, kterou jsme pronajali PS Mládí z Brna, klubovnu (byt) v Litoměřicích, dále se staráme o původní klubovnu Dravců na Dobětické v Ústí, klubovnu v Dobkovicích, klubovnu Rozmarýnu v Mostě, klubovnu Perly severu v Litvínově, některé oddíly se schází na Důlcích, a protože jsme hlavně Ústečáci, tak na nás padá i tíha péče o tuto nemovitost Pionýra, kterou má svěřenu do užívání Ústecká KOP. Jen pro zajímavost provoz kluboven a základen nás měsíčně přijde cca na 25 000 Kč. Naštěstí pracovitých rukou máme dost a snažíme se vše udržovat.

Jako vždycky se chci ale zeptat i na věci mimo vaši skupinu. V Pionýru jsi vyzkoušel spoustu různých „rolí“. Umíš říct, co je naše slabina a co nám jde naopak hodně dobře?

Mně osobně vadí taková nejednotnost. Málokdo pionýra pozná na první potkání a to je škoda. Také mne trápí neaktivní skupiny.

Zato naše nabídková činnost je opravdu rozmanitá, každý si tu něco najde, každý začínající vedoucí má hodně možností, co si vybrat právě pro sebe. Výchovné programy byl také opravdu dobrý počin. Velmi kvalitní jsou i naše pionýrské akce a máme moc kvalitní zázemí.

Zmínil jsi složitější budování sounáležitosti jednotlivých oddílů ke skupině. Promítá se to nějak i do sounáležitostí k Pionýru?

Ještě dnes mi někteří kamarádi vyčítají, že o „můj“ jeden hlas byl v roce 2007 schválen nový znak Pionýra (pozn.: je to myšleno obrazně, hlasování bylo poměrně těsné, ale ne o jediný hlas). Já jsem ale přesvědčený, že jsme udělali dobře. Znak Pionýra máme na všech viditelných místech v klubovnách. Používáme ho při všech akcích, rádi ho prezentujeme na veřejnosti a při jednání s partnery. Jsme jednou ze skupin, které vykoupily na E-mošce dětské velikosti zelených košil a nosíme je. Na našich slavnostních akcích skládají noví členové Dravců slib a dostávají skupinový šátek. Jenom ve znaku a v košili to jistě není, ale myslím si, že o Dravcích nikdo nemůže pochybovat. Jsme pionýři. Jsme součástí té mnohatisícové prima party. A ví se to o nás.

Budu i trochu osobní. Proč jsi pionýr? Co ti to dává a co bere?

Proč jsem Pionýr? No když jsem v roce 1987 vstoupil do Orionu v Litoměřicích, ani jsem netušil, co to se mnou udělá. Když jsem se pak stal instruktorem, věděl jsem, že to bude pro mne osudová organizace. Postupně jsem pronikal do různých funkcí, a tak se mi Pionýr pěkně dostal pod kůži, neumím si představit, že bych v něm nebyl. Pionýr je vlastně moje rodina a dává mi elán do života, radost z prožitku, možnost plánovat a realizovat akce pro děti a vedoucí. Je to skvělá parta. Občas jsou to ale nervy, když najednou nemá nikdo čas, když chybí peníze, když rupne topení na základně, když není žádný volný víkend…

Když si představíš blízkou pionýrskou budoucnost, na co se nejvíc těšíš?

Protože nemám rád zimu, těším se moc na jaro, na první akce na Zásadě nebo Mařenicích na veselé děti při soutěžích a hrách, na spokojené vedoucí… no prostě na první jarní akci.


PS Dravci
Vznik: 8. 9. 1999
Počet oddílů: 10
Charakteristika: turistický, sportovní, rukodělný, všestranný
Počet členů: 247
Schůzky: od pondělí do pátku většinou od 16:00 do 18:00
Věk členů: 3–72
Počet vedoucích a instruktorů: 35

Vedoucí PSportret_Ruda
Jméno: Rudolf Zeus
Děti: 2
Mám rád: svou rodinu, Pionýr, odpovědnost, pracovitost, úctu,
Zaměstnání: koordinační pracovník ÚKOP, správce nemovitosti
Funkce v Pionýru: vedoucí oddílu, vedoucí Pionýrské skupiny, předseda Ústecké KOP
Kontakt: rudolfzeus@seznam.cz