Seznamte se : Nesmrtelné oddíly – Spartakovští Poutníci

Se Spartakovci jsem se setkal už koncem 80. let minulého století jako reportér Mladého světa. V tehdy nejčtenějším týdeníku bylo zvykem, ba povinností, psát hlavně o jevech, věcech, lidech i spolcích neobyčejných. A brněnská PS Spartakovci, sídlící pod tehdy Hybešovou, nyní opět Kraví horou nepochybně neobyčejná byla. Jak tím, že se nevázala na systém skupina = škola, oddíl = třída, tak tím, že oddíly byly různověké a scházely se v nich děti se zájmem o tábornictví. Jejich tehdejší vedoucí mi vyprávěli o asi sedmdesátileté bábince, stále přespávající pod stanem i o vlastním vynálezu: patrových pořadových stanech, kam se vešli v pohodě čtyři táborníci. Ale hlavně o tom, že své pionýrství nevidí v oficiálních akcích, ale hlavně ve výchově ke správnému vztahu k lidem, k přírodě a k životu v ní. V podstatě se hlásili, byť nepřímo, neb se to nesmělo, k Setonovských idejím Lesní moudrosti, ale i k tradicím předválečných Spartakových skautů práce. Atak mne potěšilo, když jsem Spartakovce našel i po mnoha letech v seznamu jihomoravských PS a jejich oddíl Poutníci i mezi brněnskými Pionýrskými tábornickými oddíly (SPTO).


Něco z historie

Poutníci vznikli v roce 1987 ještě pod pionýrskou skupinou Letka. Po třech úspěšných letech oddíl přešel pod skupinu Spartakovci. Podle záznamu zakládajících oddílů SPTO z roku 1990, jsou zde Spartakovci zastoupeni třemi oddíly – 1. PTO Severka, 2. PTO Poutníci, 3. PTO Orion. V současnosti je v oddíle Poutníci a vlastně na celé PS necelá padesátka dětí, osm instruktorů a okolo 15 vedoucích.

„Nejzávažnější problémy nám nastaly na konci devadesátých let. Poutníci přišli o klubovnu ve sklepě pod budovou školní družiny, proto přesídlili do skupinové budovy v Líšni, kde měl schůzky i oddíl Orion. Smůla nás však neopustila a tato budova opakovaně vyhořela. Pokusy o její obnovu nevyšly a proto Poutníci i Orioni našli své klubovny jinde. Další problém přišel s počátkem nového tisíciletí, kdy dorostli současní členové do věku instruktorů a vedoucích,“ vzpomíná vydoucí Poutníků Jirka Balej. „Nové děti se nám nedařilo nabrat i díky nově vznikajícím centrům volného času a širokému spektru aktivit, jež nabízí. Nám se však podařilo zaujmout a získat svou stálou členskou základnu, která se v současné době sama rozrůstá díky své dobré pověsti. Oddílu Orion se to bohužel nepovedlo, a proto v roce 2005 ukončil svoji činnost, jeho vedoucí se však přidali k nám a stále na skupině pracují,“ dodává. Většina současných vedoucích studuje a i díky tomu mají na oddíl dostatek času. Postupem času však končí studia a nastupují do práce. S tím souvisí i jejich menší zapojení do oddílových aktivit,“ stěžuje si Jirka, ale i upřesňuje: „Nyní ale proto máme ve svých řadách geodeta, pedagožku volného času, učitelku a pracovnici zemědělské a potravinářské inspekce…“

 Současnost

Kdo byl Spartakus snad není nutné vysvětlovat. Připomeňme si jen, že to byl vůdce největší vzpoury otroků ve starověkém Římě. Má ale název PS Spartakovci nějakou souvislost s levicovými Spartakovými skauty práce z dob první republiky? „Vzhledem k zásadám činnosti SPTO, bych řekl, že ano,“ říká Jirka Balej a cituje: „Je tam pasáž: Při své pionýrské činnosti vycházejí tábornické oddíly z dobrých tradic a zkušeností minulých i současných organizací dětí a mládeže, jako Liga lesní moudrosti, Spartakovi skauti práce, Junák, Český pionýr, Pionýrská organizace, Zálesák, hnutí Brontosaurus a další.“

Klasické nesmrtelné oddíly mají zpravidla i své vlastní tradiční symboly. Znakem Poutníků je hnědá vysoká pohorka v kruhu s nápisem 2. PTO Poutníci. Oddílový kroj se skládá z modrého šátku a kožené spony se znakem PTO, domovenky, odznaku PTO a zlatého odznaku „kniha a plameny”. Alternativou ke kroji pak je modré tričko se znakem oddílu na přední straně a s lidičkami na rozcestí na straně zadní.

Hned tak se nedají…

Páteří a tradicí oddílového života jsou celoroční hry. „Byli jsme rytíři, ufology hledajícími zelenou planetu a námořníky ze spolku Hanza. V roce 2005/2006 jsme s Willy Fogem objeli celou zeměkouli, rok poté jsme zachránili Duhovou planetu před technokraty, poté pořádali Olympiádu a naposledy jsme zachraňovali pohádkovou říši,“ vzpomíná Jiří.

V oddíle i skupině vyrostla spousta pracovitých a úspěšných lidí. A Jirka rovnou jmenuje Sašu Scholasterovou a Karla Kincla, kteří po mnoho let řídili DDM Junior – velké brněnské centrum volného času s několika pobočkami.

„K našim radostem určitě patří i naše tábořiště v Sebranicích u Litomyšle. Největšími oddílovými novodobými úspěchy byla vítěztví Orionů a Poutníků v Zelené lize – soutěži oddílů SPTO v letech 1994 a 1995,“ vzpomíná Jiří. Příjemné jsou i dobré vztahy s místní samosprávou, i to, že se dlouhodobě daří získávat finanční podporu od magistrátu města Brna i od kraje.

A co dál? „V této době se nám daří udržet nabrané děti, které nám v současnosti dorůstají do instruktorů a dále přichází jejich mladší sourozenci, kamarádi…“ stojí na oddílovém webu.

Kdepak, tihle Spartakovci se hned tak porazit nenechají.

Karel Krtička – Krtek, foto z webu Poutníků, PS Spartakovci