Seznamte se : Nesmrtelné oddíly – Ve stopě četnických hrdinů

Pionýrská skupina desátníka Stanislava Roubala vznikla v západočeském Habartově na Karlovarsku v záři 1972.


Habartovské tragedie

Habartov (tehdy Habersbirk) po Hitlerově projevu 12. 9. 1938 na nacistickém sjezdu v Norimberku obsadily hlídky sudetských Němců, kteří druhý den zaútočili na zdejší četnickou stanici. Boj trval zhruba dvě hodiny. Umírá velitel stanice praporčík Jan Koukol. Další četník Matěj Příbek je zraněn. Před budovu stanice je dovlečena zlynčovaná a těžce zraněná paní Růžena Pardusová. Četníci pod pohrůžkou jejího zavraždění kapitulují, vycházejí strážmistři Matěj Příbek a Antonín Křepela. Ten se pokusí o útěk a později je nalezen mrtvý. Poslední vychází štábní strážmistr Pardus. Ihned se na něj vrhne dav, ale v tu chvíli přijíždí četnická posila z Falknova (dnes Sokolov). Vítá ji palba a umírají četař Vladimír Černý a desátník Stanislav Roubal. Bilance: 4 mrtví četníci, těžce zranění manželé Pardusovi a četnický strážmistr Matěj Příbek. Padli i 4 ordneři a další 3 byli raněni. Iniciátoři tragédie uprchli do Německa, kde byli uvítáni jako hrdinové.

 Dokázat svou lásku k vlasti…

Každý rok druhou neděli v září si město připomíná tuto událost uctěním památky a položením kytic u pomníku statečných četníků. „Naši pionýři se samozřejmě podílejí i na jeho údržbě a připomínáme jim, že tak, jako kdysi konali svou povinnost obránci malé četnické stanice, tak i pionýři chtějí svým chováním a pionýrskými činy dokázat svou lásku k své vlasti,“ vysvětluje vedoucí PS, čtyřicetiletý elektrikář František Kováč a dodává: O název Pionýrská skupina desátníka Stanislava Roubala jsme požádali v roce 1982“.

 Téměř v ilegalitě

„Po roce 1989 nás ze 150 členů zbylo 18 v oddílech Orion a Brontosauři. Rozhodli jsme se pokračovat,“ vzpomíná skupinář. „Bylo zapotřebí uchýlit se téměř do jakési ilegality, moc na sebe neupozorňovat, stabilizovat činnost, ale zároveň pořádat akce, výlety a tábory. Jen tak jsme se mohli dostat do povědomí ostatních dětí. Dalším krokem bylo dokázat veřejnosti, že naše činnost má smysl.“ Což se povedlo.

Dnes má PS kolem 50 členů. Přitom v Habartově je přibližně 450 dětí a 9 organizací a sdružení, pracujících s dětmi a mládeží. „Problém ale zřejmě je i v nechuti dětí se jakkoli sdružovat“, uvažuje vedoucí skupiny, který zde je od roku 1988. Připomenout podle něj však je třeba i dvě mnohaleté členky – Mgr. Soňu Waitovovou, učitelku mateřské školy a učitelku ZŠ Mgr. Ingeborg Markovou.

 Recept na respekt

Dnes je habartovská PS ve městě respektovanou organizací. Aktivně se účastní aktivit, které pořádá město a jeho zastupitelstvo: Den dětí, pietní vzpomínková akce u pomníků, účast na akcích s partnerskými městy apod. Její zástupci jsou přizváváni i do různých komisí. Město podporuje skupinu přibližně 15% jejího ročního rozpočtu.

PS má pět oddílů. Nejmenší Hvězdičky, Orion, Brontosauři a Bobíci a Klub Pionýr pro členy od 14 let. Vydávají i vlastní časopis Širák. Scházejí se venku nebo v klubovně, půjčené v DDM Habartov. Nejstarším je oddíl Orion, založený 1. října 1980 s názvem Strážci. V září 1986 si změnil pojmenování na Orion podle známého souhvězdí, ale je to i zkratka pěti zásad jeho členů: ohleduplnost, radost, iniciativa, orientace, nápaditost. Vedoucí Soňa Waitová oddíl vedla od roku 1982 do roku 2006. Dnes vede Hvězdičky pro předškoláky. První zmínka v kronice o dalším oddíle Brontosauři je z roku 1984. Od roku 1988 jej vede František Kováč.

 Hrou poznáváme svět

„Náš celoroční plán má název „Hrou poznáváme svět“, vysvětluje František a pokračuje: „Má tři části a obsahuje akce pro každý měsíc v roce. Zaměřujeme se především na ochranu přírody, turistiku, tábornické dovednosti, sportovní hry a myslivost. Pomáháme ČSOP a chodíme třikrát ročně sčítat káňata, uklízíme les i listí v MŠ v Okružní ulici. V roce 2004 jsme po dohodě s Mysliveckým sdružením Horník opravili krmelec za Velkým kamenem a jednou týdně k němu nosíme krmení. Mnoho našich akcí se již stalo i pro veřejnost tradicí: turistický pochod Habartovské toulky, soutěž o Kuličkového krále, pouť pro děti v MŠ, Bambiriáda. Máme patronát nad MŠ v Okružní ulici a spolupracujeme s DDM Habartov. Zúčastňujeme se i pochodů KČT a akcí dalších organizací. Chodíme hodně do přírody a nebojíme se ani spát pod širákem. Našim cílem je naučit se různé věci potřebné k životu v přírodě, poznávat krásy přírody, získávat nové kamarády. Snažíme se poznávat okolí našeho města i vzdálenější místa našeho kraje. Naše zálesácké znalosti a dovednosti si jezdíme poměřovat na Pionýrskou stezku i na závody, na které nás zvou naši kamarádi. Celoroční motivací pro naše členy je získávání tzv. „Brontíků“ za plnění dlouhodobých i krátkodobých úkolů.“

Od roku 1990 prošlo pionýrskou skupinou přes 300 lidí, někteří zůstali členy, jiní po změně zájmů odešli. „Potěší ale, když se po letech potkáváme. Stále se zdravíme naším ahoj. Je hezké, že dnes již dospělí, kteří tu byli v 90. letech, vzpomínají na to, co s námi prožili,“ uzavírá své vzpomínky na historii skupiny její vedoucí.

 


Poznámka redakce: Na Karlovarsku je i ještě starší oddíl Mladých strážců hranic v Březové u Sokolova. Vznikl 18. 2.1970, čili ještě v samostatném Pionýru. Dnes je to PS Březová.

Karel Krtička, foto archiv PS des. Stanislava Rouba