Seznamte se : Nesmrtelné oddíly – PS MOV Střelka

 „Současná populace dětí a mládeže je tak trochu pohodlná na turistiku na rozdíl od sportovních aktivit, které jsou sice také náročné, ale časově nezabírají takový rozsah jako celodenní výlet, a navíc je její zájmové zaměření podstatně jinde. Hory, řeky, lesy nejsou jejich prioritou – mimo lyžování – k čemuž pomáhají rodiče i tím, že je téměř všude vozí autem, ale i škola, která je, podle mne, nevede ke znalostem a vztahu ke své vlasti a jejím krásám“, říká vedoucí PS MOV Střelka z Kostelce nad Labem Ing. Jiří Vostřel – „Generál“.


36 let BHCO

„Generál“ je pionýrem od roku 1959. Příslušník rezortu Ministerstva obrany, v dubnu 2012 mu bude 59 let. Je nositelem mnoha ocenění – státních, pracovních a pionýrských, včetně Křišťálové vlaštovky.

Jeho nevelká PS má v roce 2011 celkem 52 členů ve dvou turisticko-branných oddílech z okresů Mělník, Praha-východ, Mladá Boleslav, Nymburk a Praha, ale i dalších míst. Působí tedy na teritoriu dvou krajů.

„Nejvíce jsme v podvědomí Pionýra zapsáni jako trvalý garant branné hry „Cesta odhodlání“ (BHCO) – veřejné otevřené třídenní akce pro vyspělé kolektivy dětí, mládeže a dospělých, která je každoročně na jiném místě ČR. Tato soutěž probíhá již 36 let a je historicky soutěží pionýrskou, i když ji spolupořádá  široké spektrum sdružení pracujících s dětmi a mládeží,“ připomíná „Generál“ Jiří. Jak vysvětluje dál, jde o turisticko-brannou soutěž, spojenou s přesunem v terénu při vysoké fyzické a psychické zátěži – o skutečnou prověrku kvalit zúčastněných kolektivů. Daří se pro ni získávat i kolektivy z DDM, Junáka, Mladých ochránců přírody, SDH, ČČK a tak navazovat kontakty mezi ne vždy spřátelenými dětskými a mládežnickými kolektivy.

Jarní a podzimní stezky

„Řada z nás je celoživotně i členy KČT a spojuje nás dlouhodobá spolupráce s KČT Neratovice. S tím jsme zapsáni do podvědomí veřejnosti jako dlouholetý spolupořadatel turistického pochodu Jarní stezka Polabím a už 10 let jsme také výhradními pořadateli turistického pochodu Podzimní stezka Polabím s hvězdicovými starty v Neratovicích, Kostelci, Brandýse – Staré Boleslavi a Lysé nad Labem.

V posledním období jsme se zaměřili i na činnost střeleckých klubů. Jsme garanty v rámci Středočeského kraje a je o ně velký zájem. Tato činnost je úzce spojena s odborností některých našich členů, bývalých vojáků z povolání. Letos jsme prezentovali tuto odbornou aktivitu na vlastních soutěžích v rámci klubů, ale i na krajské Bambiriádě v Milovicích, na letních táborech, i na krajském setkání oddílů dětí a mládeže Středočeského kraje v Čimelicích a v rámci kol střelecké ligy,“ informuje dále Jiří – „Generál“.

A co pionýři jinde?

O zmíněných aktivitách pravidelně informuje i naše Mozaika. Pozornému čtenáři však neunikne, že mezi účastníky se dost sporadicky objevují pionýrské oddíly a skupiny. Přitom třeba z Prahy je to do Polabí doslova kousek. Zákonitě se objevuje otázka: Jde o obecně oblíbené „adrenalinové“ aktivity – a organizují PS podobné v takovém množství, že si vystačí samy, nebo mají obavy z přílišné náročnosti?

„Zabýváme se všemi aktivitami…“

Do konce roku 1990 byl kostelecký oddíl MOV součástí PS při ZŠ Kostelec n. L. K  1. 1. 1991 se zaregistroval jako samostatný při OR Pionýra Mělník. Od 1. 9. 1991 se stal PS Mladý obránce vlasti a k 1. 1. 1995 se PS přejmenovala na Pionýrskou skupinu MOV „STŘELKA“.

V nevelkém Kostelci nad Labem jsou dvě PS. Kromě MOV Střelka i PS Mladý vodák. „Obě skupiny mají vyhraněnou náplň hlavní činnosti. My jsme zaměření na turistiku a brannost, oni na vodáctví. Při vzniku našich PS v roce 1990 jsme se dohodli i na tom, že oni se zaměří na děti z Kostelce a my na děti z  okolí. A tak na letní tábory s námi jezdí členové vodácké PS a stejně tak mají možnost se zúčastňovat všech našich aktivit.“ vysvětluje Jirka.

„Zabýváme se všemi aktivitami, vedoucími k poznání naší ČR,“ dodává. „Téměř polovina víkendů v roce patří pobytům na všech možných místech v ČR i v zahraničí. Při nich probíhá i klasická činnost s dětmi, nahrazující oddílové schůzky těm, kteří se z důvodu vzdáleného bydliště nemohou účastnit pravidelné činnosti“, charakterizuje činnost PS její vedoucí.

 A materiální zázemí?

„Nevlastníme žádnou klubovnu ani základnu. Klubovny máme v bezplatném i placeném pronájmu a stejně tak základny, kam jezdíme na víkendy a zimní a letní tábory. Jsme tedy závislí na členských příspěvcích a dotační politice státu, kraje a měst či obcí, kde působíme,“ konstatuje Jirka Vostřel – „Generál“.

Karel Krtička – Krtek

foto archiv PS MOV Střelka, Kostelec n. L.