Seznamte se : Nesmrtelné oddíly – PS Březová

„Nesmrtelné“ – mnohaleté oddíly a skupiny jsou rodinným stříbrem Pionýra. Patří k nim i pionýři v západočeské Březové. Současná PS Březová se zde objevila v roce 1970, kdy ještě doznívaly myšlenky a cíle nezávislého Pionýra z let 1968-70, při zdejší základní škole. Ale pozor – nepleťme si tuhle Březovou se  západočeskou Horní Břízou (o té jsme nedávno psali rovněž na těchto stránkách). Město někdy pro jistotu uvádí, že je „u Sokolova“ a rozkládá se na mírných svazích první linie zalesněných vrchů Slavkovského lesa.


Spousta pionýrských dobrovolníků…

„První  doložitelné  zprávy máme z roku 1970, kdy zde byl založen první pionýrský oddíl Mladých strážců hranic. První schůzka oddílu proběhla 18. 2. 1970. Z dostupného  materiálu víme, že pionýři zde byli i dříve. Při skupině působila také Pionýrská dechová hudba,“ dozvěděli jsme se od vedoucího PS Martina Düringera (zvaného též Ďoura), „v civilu“ jedenatřicetiletého úředníka. Dodejme ještě, že oddíly mladých strážců hranic si i po „sjednocení“ do PO SSM po roce 1970 zachovaly určitou nezávislost na ústředním vedení organizace, což jim umožňovalo rozvíjet mnohde činnost podle vlastních představ na daleko lepší úrovni, než „klasickým“ pionýrským oddílům a skupinám při základních školách.

Skupina sdružuje letos na70 členů ve třech oddílech.

„Zaměřujeme se na turisticko-tábornické dovednosti a vztah k přírodě a její ochranu,“ upřesňuje Martin. Oddíl Broučci je pro nejmenší, oddíl Mléčná dráha pro starší a Poutníci sdružují pionýry nad 15 let. Oddílákům a jejich zástupcům není ani třicet, dodává skupinář. Jana (Jája) studuje, Honza (Frodo) je hasič a další Martin (Waltřík) je servisní technik.

„Mimo oddíly máme spoustu  dalších  lidí, bez kterých by chod skupiny nešlapal – Agnes – naše hospodářka, Míra (Poly) člověk který má na svědomí  to, že naše základna Bystřina patří pionýrům, Lenka, Bagřík, Čenda, Kofi, Papa, Anča, Janča, Datel a spousta dalších pionýrských dobrovolníků, kteří nám ve svém volném čase pomáhají,“ charakterizuje současný stav Martin.

Potíže a úspěchy

„Problémy máme asi jako většina PS, a to jak přilákat děti a hlavně si je udržet zajímavým a pestrým programem. Což se v současné době začíná opět díky úsilí vedoucích dařit. Další potíž u nás je s odchodem vedoucích za studiem – málo se jich pak vrací zpět – většina nachází uplatnění mimo region. Neúspěchem pro nás je neudržení kontaktu s německými Falkeny, protože odešel vedoucí, který to měl na starosti,“ svěřuje Martin.

Úspěchem PS je táborová základna Bystřina, která jí umožňuje zpestřovat její činnost pravidelnými pobyty v přírodě. „Základnu společnými silami udržujeme a renovujeme – je to tmelící prvek našeho „oldkolektivu“. Poslední novinkou je nový zdroj pitné vody, a to díky projektu, který uspěl a získal i investiční dotaci,“ dodává.

Skupinou v Březové prošlo za léta jejího působení mnoho lidí, někteří působí i ve veřejných funkcích. „Velmi mne jako vedoucího potěší, když se někde objeví člověk, který, když uslyší, že jsme pionýři z Březové, potažmo z Bystřiny – začne vzpomínat, že i on byl pionýrem, a vzpomíná na časy, které s námi prožil,“ říká Martin, zvaný Ďoura.

Bez přátel a spolupráce to nejde

Jak ukazuje seznam přátel a spolupracovníků březovské PS, nejsou zdejší pionýři žádní fanatici uzavření jen do sebe. Nacházíme v něm Skautské středisko Dakota Loket, Frodův web, Hauenštejn (Horní hrad), Skautské středisko Říp Roudnice nad Labem, Memoriál Air Show z Roudnice n. Labem i 24. ZO ČSOP Oharka.

O spolupráci s městem říká Martin: „Je na velmi pozitivní úrovni, kromě dotace na činnost a obnovu nám zastupitelé většinou vycházejí vstříc i s další pomocí, dopravou materiálu, sekáním trávy a my na oplátku pomáháme při zajišťování akcí, které město pořádá.“

Sponzory shánějí v příhraničním regionu obtížně, „ale občas se na nás štěstí usměje,“ usmívá se i Martin. Bez přátel a spolupráce to podle něj prostě nejde.

Karel Krtička – Krtek, foto z webu PS Březová