Seznamte se : Nesmrtelné oddíly – Nepomucké zkušenosti

Světovou proslulost nevelkému městečku nedaleko Plzně dal už ve středověku svatý Jan Nepomucký. Tu alespoň evropskou má díky příběhům Černých baronů, kteří zde sídlili v padesátých letech minulého století. A určitě proslulost pionýrskou mají aspoň v Čechách zdejší pionýři.


Vždy především pro děti

Z dostupných zápisů z kronik bylo zjištěno, že zde pionýrská organizace vznikla v roce 1949 – 1950. První slib pionýrů se konal 28. 6. 1950. Činnost pionýrů při škole probíhala až do roku 1990, kdy po brněnské mimořádné celostátní konferenci bylo zvoleno nové vedení PS a vedoucím skupiny byl zvolen Ján Havrilla. Skupina se v obnoveném Pionýru zaregistrovala 13. 3. 1990.

„V roce 1990 bylo zahájeno nové období, ale u nás se toho moc nezměnilo, protože naše pionýrská práce byla vždy především pro děti a ne pro něco formálního a nařízeného,“ vzpomíná současný vedoucí PS Míra Dvořák, už třiašedesátiletý důchodce.

Mají vlastní „pionýrský dům“

Město má 3500 obyvatel a podle loňské výroční zprávy PS sdružovala 183 členů, z toho 51 dětí do 15 let, 77 mladých do 27 let a 55 starších.

Letos je jich prý jen 150. Mají ale dům pionýrské skupiny, který využívají oddíly pro svou činnost. Čtyři klubovny, kuchyňka, ložnice, koupelna, dvůr s prostorem pro hry, vše dostačující pro činnost dětí i dospěláků.

Nejstarší je od roku 1995 oddíl Pusík pro děti od 6 do 12 let. Vedoucí je od té doby Alena Březáková. Oddíl se zabývá výtvarnou a rukodělnou činností. Všeobecný oddíl Tuláci je pro děti od 7 do 12 let. O oddíl Sport pro děti a mládež od 8-15 let v tělocvičně ZŠ Nepomuk pečuje Miloslava Brejchová a další sportovní oddíl Odbíjená – děvčata 9 – 15 let – má na starost Petra Braumová. Oddíl Puťák se zaměřením na turistiku vede Míra Dvořák mladší s dalšími dvěma kamarády. V obci Neurazy funguje pod vedením Marušky Svejkovské odloučený oddíl Babety dětí od 7 do 15 let. Během roku při PS fungují i tři Táborové kluby pro členy starší 15 let a dospěláky. Zajišťují činnost a přípravu vedoucích a instruktorů. Scházejí se většinou o víkendech nejméně jednou měsíčně.

 Záruka úspěchů?

Celkem nepomučtí pionýři loni uspořádali 59 akcí pro 2984 účastníků.

„Znakem a zárukou úspěchu je pravidelnost, tradice, dobrá příprava akce a propagace, vyhodnocení a dokumentace. Důležité je i dlouhodobé plánování akcí a dodržení dohodnutých termínů,“ svěřuje svou zkušenost mnohaletý vedoucí Míra.

Činnost je směřována do celoroční práce s dětmi, a to jak v oddílech, tak i při skupinových akcích, otevřených pro všechny děti z Nepomucka. Z plánu akcí čteme: V říjnu Drakiáda a velký turistický pochod, v listopadu soutěže ve sportovní hale, v prosinci vánoční zvyky. V lednu soutěže na sněhu, v únoru Dětský karneval a maškarní bál pro dospěláky. V březnu vítání jara soutěžní vycházkou, v dubnu létají čarodějnice a staví se máj. Na květen je připravena soutěž Dětská MISS Nepomuk, v červnu Pohádkový dětský den a pak už tábory.

Ty jsou vyvrcholením celoroční činnosti skupiny. Nově byl loni připraven tábor v Hradci u Stodu. Opět se uskutečnil putovní tábor v Železné Rudě. Táborů se tak minulé léto zúčastnilo 359 dětí. Na organizaci se podílelo 99 dospělých. Nově byl v období prázdnin připraven i týdenní příměstský tábor Prázdninová dílna.

 Největší starost i radost

„Největší starost a také největší radost je naše táborová základna v Přebudově. Máme zde 14 chatiček, 30 podsadových stanů, budovu kuchyně a jídelny, hřiště, rybník na koupání. Základna funguje od roku 1977, ale využíváme ji i pro celoroční činnost. Letos chystáme osm táborů pro 400 dětí za účasti stovky dospěláků,“ informuje skupinář Míra a vzpomíná:

„Moje vzpomínky na tábory v Přebudově začínají roku 1984, kdy jsem se v pětatřiceti vypravil na svůj první pionýrský tábor. Měl jsem sice zkušenosti se zajišťováním činnosti, soutěží a her pro mládež, ale to, co na mně čekalo jako vedoucího oddílu s malou drobotinou, jsem nečekal. Od pohádek, utíraní slziček, praní prádla, přípravu her, soutěží, vycházek až po zajišťování chodu tábora. Bylo to náročné, ale určitě ne strašné, protože jsem od té doby nevynechal ani jeden rok…“ Od vedoucího oddílu, přes zástupce hlavního vedoucího, hospodáře, až po současnou funkci hlavního vedoucího tábora a vedoucího skupiny tak prošel opravdu velkou školou.

Tábory jsou samozřejmě vždy motivovány a přizpůsobeny danému námětu a stylu. Zúčastňují se jich i děti, které nejsou členy Pionýra, a tak pionýrské oblečení nahrazuje převlek, který navazuje na motiv tábora: pohádky, piráti, cestovatelé a nejoblíbenější kovbojové se na Přebudově střídají pravidelně.

 Sponzory nehledají

„Ve městě jsme, myslím, dost dobře zapsaní a i současné vedení města s námi komunikuje velmi dobře. Na činnost získáváme od města docela slušný příspěvek, máme bezplatně zapůjčenou budovu našeho „pionýrského domu“, kde máme klubovny a zázemí naší organizace. Sponzory proto ani nevyhledáváme, a pokud nám někdo přispěje, tak jde většinou o drobné ceny do soutěží a akcí…“, konstatoval na náš dotaz zkušený skupinář.

Připravil Karel Krtička-Krtek, foto od členů PS Nepomuk