Seznamte se : Nesmrtelné oddíly – 1. pionýrská tábornická skupina „Táborník“

  1. pionýrská tábornická skupina „Táborník“ vznikla 1. 9.1992. Tehdy měla jeden oddíl s 15 členy. V roce 2011 měla 300 registrovaných členů a kolem 200 členů docházejících do klubů. Letos vyčlenila sekci „Florbal“ do samostatného pionýrského centra „Florbalová akademie Mladá Boleslav“ – zde bylo 250 členů a 400 docházelo do klubů.

Pracuje v Mladé Boleslavi, Brandýse nad Labem, Hlušicích, Dolním Slivně, Všejanech, Kuřivodech, Týnci nad Labem, Kamenném Zboží, Žehrově a Bakově nad Jizerou. Spravuje 12 kluboven a městský areál pro dětské organizace „Betonárka – Radouč“.


Asi největší PS v ČR

„Po skončení vojenských studií v Košicích jsem ve Staré Boleslavi začal hledat pionýry. V Košicích jsem byl vedoucím oddílu a předsedou městské pionýrské revizní komise. Až po stěhování do Mladé Boleslavi jsem našel kontakt na PS Sever a stal se se svým kamarádem Mirkem Matějcem vedoucím turistického oddílu. Po roce jsem byl zvolen i předsedu okresní rady,“ vzpomíná statutární, tedy vlastně skupinový vedoucí Ing. Tomáš Suchý (45 let), někdejší voják z povolání v Armádě ČR, nyní ředitel 6. ZŠ a MŠ v Mladé Boleslavi.

  1. 9. 1992 jeho oddíl založil vlastní skupinu. „Byli jsme mladí a měli trochu jiný pohled na vedení skupin, akcí a táborů.“, vzpomíná dál.

V té době zejména v menších místech začaly zanikat některé skupiny. Boleslavská ORP našla řešení: rozhodla rušit PS, ale zachovávat místo nich samostatné oddíly. A 1. PTS Táborník měla odvahu tyto oddíly přijmout a řídit. „Neztratili jsme tak ani mnohé lidi, ani děti a hlavně kontakty na obce a města v regionu. A tak nám začaly růst počty oddílů i členská základna“, dodává Tomáš.

Jak rozvíjet PS?

  1. PTS Táborník je rozdělena do sekcí Airsoft, Modeláři, Kultura, Sport. „Nejvíc členů měla PS v r. 2010 – přes 500. To už se nedalo řídit, ani finančně zabezpečovat. Proto jsme největší část, florbalové oddíly, přesunuli do Pionýrského specializovaného centra,“ vysvětluje vznik dalšího pionýrského celku Tomáš.

„Základem skupiny jsou děti, proto Pionýr musí dělat takovou činnost, která děti baví. i když v posledním období zaznamenáváme i rostoucí nechuť dětí k jakékoliv činnosti. PS se přesto dá vlastně rozvíjet lehce, vytipovat zajímavé aktivity, které v regionu nejsou, sehnat vedoucího a rozjet oddíl,“ svěřuje své zkušenosti šéf asi největší české PS.

V současné době má PS oddíly v sedmi městech a obcích regionu. „Řízení není zas tak složité, měsíčně se schází vedení skupiny, ostatní informace jdou přes internet, skype a telefony. Ztrácíme však v posledních letech malé obce, protože lidé stárnou a moc nových dětí tam již není. Odešel nám po 20 letech velký oddíl v České Lípě, vytvořil si vlastní sdružení. V současné době máme v obcích rozpracovány tři nové oddíly, uvidíme, jak to dopadne.“ svěřuje své zkušenosti z velké skupiny její šéf.

Táborníci bez táborové základny

„Často jsem slyšel od lidí okolo mě, že nemůžou vést oddíl, protože mají hodně práce. Je to úsměvné, když člověk ví, kolik hodin prosedí u televize a jinde. Vést třeba modelářský oddíl je jedna dvě hodiny týdně,“ konstatuje Tomáš, ale dodává: „Ne vždy je to samozřejmě tak jednoduché. Čas členů vedení PS je čím dál víc nabitý. Naši vedoucí jsou až na pár výjimek ve věku 20 – 35 let, profese různé a části vedoucích přibyly i nové rodičovské povinnosti.“

Paradoxně – skupina s názvem Táborník má vlastně jen jeden v pravém slova smyslu tábornický oddíl, podle Tomáše Suchého Orlíky ze Žehrova. Ale právě tyto oddíly vyžadují opravdu spoustu času.

PS Táborník v přijatelném okolí sídla nemá ani vlastní táborovou základnu. Ale naštěstí: „V letech 1993 – 1994 jsme navázali družbu s PS Starý Plzenec,“ (Tomáš sám je z Plzně a v Kamensku u Blovic měla jeho rodina chatu a plzenecká PS táborovou základnu). „Zde se našim velkým vzorem stal, žel již zesnulý, vedoucí PS Franta Křížek. Kontakty, i když v ne tak velké jako za Franty, máme dodnes,“ vysvětluje Tomáš.

Záruka zázemí

  1. PTS Táborník prošlo za 20 let cca 10 000 dětí. Mnozí jsou dnes v  různých místech a postech a boleslavským pionýrům drží palce a pomáhají. Třeba i náměstek primátora. Tomáš sám je v zastupitelstvu Mladé Boleslavi. Někdejší členové jsou zastupiteli a členy odborných komisí i v dalších obcích. Proto je její velikost, zázemí i vztah k pionýrům na Boleslavsku takový, jaký je.

Karel Krtička-Krtek, foto archiv 1. PTS Táborník