Seznamte se : 1. PTS Táborník

V tomto vydání Mozaiky si představíme pionýrskou skupinu, kterou možná mnozí podle názvu znáte, protože patří mezi vůbec největší, které Pionýr má. To ale zdaleka není vše, čím je zajímavá, jak se dočtete v povídání s jejím vedoucím Tomášem Suchým.

Už jsme nakousli, že je vaše skupina opravdu velká, zkus ji pro začátek v kostce popsat.

 1. PTS Táborník vznikla 1. září1992 a měla jeden oddíl. Dnes jich má 17 a k tomu 17 klubů. A to jsme před několika lety vyčlenili florbal do samostatné skupiny. Naše PS se dnes zaměřuje na techniku, modelářské dovednosti, vojenskou historii, individuální sporty, přírodu, kulturu a jazyky. Máme mnoho dobrých vedoucích, kteří svůj volný čas věnují dětem. Za to jim chci i zde, v Mozaice, poděkovat.

K velikosti skupiny se ještě vrátíme, teď se ale chci zeptat na modelářství a florbal, protože o využití těchto činností často mluvíš. Ale u mluvení to u vás nekončí a skutečně s nimi pracujete. Jak na to děti slyší?

Modelářské oddíly mají na naší PS dlouholetou tradici. Máme dva oddíly plastikových modelářů, letecké modeláře, železniční modeláře, autodráhu, RC bugy 1:8. Zájem u dětí je velký, i když dnešní děti mají k technice hodně daleko.

Florbal, to je fenomén dnešní doby. A to, že ho Pionýr neuměl uchopit, je dle mého názoru velká škoda. PC Florbalová akademie je dnes největším florbalovým ženským oddílem v celé České republice. Příklad: na Loučeni začíná činnost florbalový oddíl. Na informační schůzku přišlo 30 dětí. To je však téma na samostatný článek někdy příště.

Mám dojem, že podobně velké téma jsou pro tebe odloučené oddíly, nejen, že o nich mluvíš, ale taky jich na skupině dost máte. Jak se vám osvědčily?

Je mnoho lidí, kteří by pracovali s dětmi. Je málo lidí, kteří se chtějí topit v záplavě papírů. To ti, kdo mne znají déle, vědí velmi dobře, že říkám dlouho a hlasitě. Centrum skupiny dělá servis oddílům a ty mají čas na práci s dětmi. Ve městech je aktivit pro děti hodně, na menších obcích ovšem málo, proto činnost odloučených oddílů směřujeme právě tam. Příkladem může být Dolní Slivno, které se dnes rozvíjí nejrychleji z celé 1. PTS Táborník.

Vždycky jsem se snažil vnášet tohle téma do pionýrských debat, ostatně o odloučených oddílech jsme psali i do Mozaiky (např. v listopadu 2005).

Tím se trochu vracíme k velikosti, ale také členitosti vaší skupiny, která působí na řadě míst zároveň a dělá spoustu odlišných věcí. Jak se takový kolos řídí? Umíš to srovnat s běžnou skupinou, která má kolem padesáti členů a dva nebo tři oddíly?

Je to asi složitější než běžná PS, kde pracují oddíly v jedné klubovně. Ale organizátorská práce – to je přece funkce a smysl skupiny. Jistě, hodně záleží na vedoucích oddílů a klubů. Značně komunikujeme e-mailem, telefonem a podobně. Na velké schůzování si zase ale nepotrpíme.

A jak k tomu vlastně došlo, že jste toho postupně nabalili tolik? A snažíte se dál růst?

Přišel jsem do Mladé Boleslavi v roce 1990, kdy zde pracovalo asi 17 malých pionýrských skupin a některé, nezakrývejme to, občas i ze setrvačnosti. Mnoho jich chtělo skončit, protože to tam zajišťovali jeden, dva lidi. A jsme opět zpátky u toho: rovná-li se jeden jedné pionýrské skupině, nemyslím, že je to správně. My jsme o každou skupinu bojovali, aby úplně nezanikla a zůstal alespoň samostatný oddíl. Tyto oddíly pak začaly už vcelku přirozeně růst.

Dalšímu rozvoji se nebráníme. Ale nemáme už tolik času se této problematice věnovat tak jako dříve.

Vaše skupina je celá taková neobvyklá, tak by mne zajímalo, jak u vás probíhají ty nejtradičnější věci jako tábory? Také jich máte několik zároveň? A jaká je jejich náplň?

V táborech jsme standardní pionýrskou skupinou. Děláme kolem šesti táborů různého zaměření pro všechny věkové kategorie každý rok. Orientované pro modeláře, šikovné ruce, air soft, děti s hendikepem, fantazy, indiánské. Dělali bychom i více, na to však už nemáme dostatek vedoucích.

Zbývají vám síly na účast na společných pionýrských akcích?

Protože nemáme všeobecné oddíly, ale specializované, je někdy těžké najít společný průsečík. I tak naše oddíly najdete na srazech, naše zástupce na Kamínkách, ringu a mnoha dalších.

Pojďme na trochu osobnější rovinu, co ti Pionýr dává a co bere? Máš jasno v odpovědi na otázku, proč jsi pionýr?

Pionýr mi dává část náplně mého života. Nabízí možnost pracovat jako dobrovolník ve prospěch druhých. Pro jiné to může znít bláznivě, ale mně to baví.

Co mi bere? Čas. Ten, který bych mohl strávit se svoji rodinou, a proto se zde patří poděkovat jak mé ženě Katce, tak synovi Tomášovi za podporu. Bez nich by to nešlo zvládnout.

Zajímalo by mne také, co ti v současnosti v Pionýru nejvíc vadí a co je naopak super?

Dlouhodobě se zaobírám členskou základnou, mluvím o ní, upozorňuji na možnosti, příležitosti… a přiznávám, že po 20 letech mně to už skoro nebaví. A stále dokola slýchám: u nás to nejde, na to my nemáme… Mnoho lidí o členské základně jen kecá, jak se to má dělat, ale když jde do tuhého, u nich to nejde – NECHTĚJÍ, anebo chtějí dělat to, co baví je a ne děti. Nebo si ten problém vůbec nepřipouštějí a jsou spokojeni ve své ulitě.

Ohromný je, že v Pionýru se dá dělat rozmanitá činnost a můžete se zaměřit na různou věkovou skupinu, což považuji za perfektní a výjimečné.

Na závěr nám řekni, co chystáte na oslavu 25. výročí obnovení činnosti Pionýra?

Máme naplánované nějaké akce, ale ještě je chceme dopilovat na poradě vedoucích. Jednou z nich by měl být štafetový běh do vrchu 25x na Michalovickou Putnu*/.

 */ Zřícenina hradu Michalovice, nabízející krásnou vyhlídku z rozložité věže zvané Putna. Hovoří se o ní jako o oblíbeném hradu Karla Hynka Máchy, leží nad romantickým údolím Jizery.


 1. PTS Táborník
  Vznik: 1. září 1992
  Počet oddílů: 17 oddílů + 17 klubů
  Charakteristika: všechny věkové skupiny, technika, modelářské dovednosti, vojenská historie, individuální sporty, příroda, kultura a jazyky
  Počet členů: registrovaných 2015 : 205 + kluby
  Schůzky: týdenní
  Věk členů: 5–65
  Počet vedoucích a instruktorů: 32

Vedoucí 1. PTS Táborník
Jméno: Tomáš Suchý
Děti: syn Tomáš 15 let
Má rád: rodinu, modelaření, florbal, zahradu, turistiku…
Zaměstnání: učitel (dříve voják z povolání)
Funkce v Pionýru: vedoucí PS, vedoucí oddílu
Přínos Pionýru: Zarputilé přesvědčení, že některé věci musí fungovat, a neochota smířit se s opakem.
Kontakt: 774 096 696, tomas-vvskr@post.cz