Setkání u náměstka ministra

Od ledna 2020 došlo na MŠMT k výrazným organizačním změnám. S nimi bylo spojeno například přesunutí odboru pro mládež do jiné skupiny MŠMT. V rámci personálních změn byl ustanoven nový náměstek ministra, řídící (novou) sekci vzdělávání, sportu a mládeže – p. PhDr. Karel Kovář, Ph.D.

Příjemné bylo jeho vystoupení na tiskové konferenci Pionýra k Ledové Praze 2020. Následovalo také přijetí předsedy Pionýra novým panem náměstkem. Na této pracovní schůzce M. Bělohlávek nejen představil některé pionýrské projekty a informoval p. náměstka o konkrétním zapojení Pionýra například do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání projektem „Zlepšovadlo“, ale přiblížil některé aktivity detailněji. Nutno poznamenat, že pan náměstek Kovář činnost spolku zná – i proto, že působil v minulých letech jako náměstek skupiny sportu a mládeže MŠMT.

Řeč tak byla o perspektivách – o přípravě nového ministerského dokumentu pro následující pětileté období o státní politice k dětem a mládeži, o provázanosti vzdělávání a výchovy, o lichosti obav, aby se spolková činnost v nově vytvořené sekci MŠMT neztratila ve školské problematice, o přínosech činnosti výchovných spolků pro společnost. Podobně jako na tiskovce p. náměstek činnost pionýrských dobrovolníků velmi ocenil.

Zaslouží se zdůraznit, že rozhodně nešlo o jednání formální, ale věcné a praktické.