Setkání evropské sítě IFM-SEI

proběhlo v říjnu na severu Evropy. Po příletu do Helsinek a prvním dni věnovaném představení účastníků a jejich
organizací se všichni přesunuli na trajekt do Stockholmu. Na něm se odehrávala část programu, především přednáška o programu Erasmus plus, který podporuje mezinárodní výměny, Evropskou dobrovolnou službu, síťování organizací v Evropě a společné řešení problémů.

Co mohou mít organizace různých zemí v Evropě společné? Možná byste se i divili. Kupříkladu se švédskou organizací Unga Örnar jsme byli za jedno, že je dnes velmi těžké vysvětlovat rodičům podstatu a smysl organizací našeho typu. S britskou organizací Woodraft-folk jsme se zase shodli na potřebě hledat způsoby podpory, motivace a oceňování dobrovolníků. Doufáme, že se námi navrhovaná témata vtěsnají do priorit EU, abychom třeba v rámci diskusí o uznávání neformálního vzdělávání mohli zvýšit prestiž naší činnosti.

Sobotní dopoledne jsme strávili prohlídkou historických částí Stockholmu. Odpoledne jsme věnovali prohlídce parlamentu a prezentaci projektů organizace Unga Örgnar. Večer na trajektu vše uzavřela párty ve stylu námořníků, mořských panen, vodních příšer a plážových „šviháků“…

Tom