Sedmikvítkový podzim

Jako každý rok patří podzim otevřené kulturní soutěži Pionýrský Sedmikvítek. Během listopadu proběhla čtyři oblastní kola (V Holešově, Plzni, Okříškách a Kopřivnici), ve kterých se propojuje více soutěžních oblastí, a také dvě republiková finále – Folklórní tance v Přibyslavi a Tance v Holešově. Že šlo opět o povedené akce je vidět i z fotek na této stránce.

Pionýrský Sedmikvítek
je otevřená kulturně-umělecká soutěž pro kolektivy a jednotlivce. Skládá se z oblastních kol a republikových finále. Soutěžní oblasti jsou: Dětská Porta, Divadlo, Clona (film, foto, video), Folklórní tanec, Hudba, Literatura, ProRock, Výtvarná a rukodělná činnost, Tanec.

Z historie Sedmikvítku
Počátkem Pionýrského Sedmikvítku bylo roku 1992 zahájení Dětské Porty. Záhy se přidaly další aktivity uměleckého charakteru a v lednu 1995 se uskutečnil první ročník Pionýrského Sedmikvítku coby souboru samostatných soutěží. Od té doby soutěže probíhají každý rok a od konce 90. let také vybraní účastníci vystupují na koncertu Děti dětem.