Sedmikvítková sezóna je tu!

Na mnoha místech probíhají od října oblastní soutěže (v minulé Mozaice na str. 11 jste se dočetl např. o Folkovém guláši v Olomouci) a máme za sebou už i některá republiková finále. Tak se pojďme podívat, jak nám ten Sedmikvítek rozkvétá.

Finále soutěže folklorních tanečníků

Republikové finále Pionýrského Sedmikvítku v oblasti Folklorní tance, což je jediná otevřená soutěž v oblasti folkloru v ČR, se už podvanácté konalo v Přibyslavi na Vysočině (18. – 20. 11.). Akce byla zahájena netradičně komponovaným pořadem Z muzikálu do muzikálu. V devatenácti soutěžních a dvou nesoutěžních vystoupeních se pak představilo 312 účastníků z pěti krajů. Kromě zpěvu a tance pro ně byly nachystány i další kulturně-historické aktivity v Přibyslavi, Polné a Havlíčkově Brodě.

Již tradičně navštívili akci i maďarští hosté, kteří tentokrát přijeli ze Szekszárdu a Madarasi. Kromě svých tanečních a hudebních vystoupení také vyjádřili zájem a vůli spolupracovat na výměnách souborů i v roce 2017. Děti měly také možnost naučit se od hostů i některé odlišné taneční prvky, které náš folklor nepoužívá. Jako v předchozích letech byl zprostředkován přímý přenos soutěže na Internetu, který sledovaly stovky rodin zejména v Maďarsku.

Porota, kterou tvořili odborníci na folklorní tanec (předsedkyně Mgr. Zuzana Kmoníčková, Ing. Bohuslav Voda a Josef Dospěl), po skončení soutěže spolu s vedoucími souborů rozebírala jednotlivá vystoupení. Kromě tohoto hodnocení byla přínosná i výměna zkušeností mezi soubory. Po vyhodnocení všech vystoupení nominovali pořadatelé a odborná porota soubor Okřešánek Okříšky na vystoupení v rámci koncertu Děti dětem.

Velice děkujeme za pomoc a spolupráci Pionýrským skupinám Mláďata Chotěboř, Jiřího Wolkera Havlíčkův Brod, Výšina Havlíčkův Brod, dále za práci tlumočníka pana Ing. Jozefa Domonkoše, zvukařů a osvětlovačů. Děkujeme i moderátorům Petrovi Dajčovi a Ludmile Ďoubalové a také partnerům akce (Kraj Vysočina, Pionýr, město Přibyslav a KZMP).

Vysoce hodnotíme nové grafické zpracování diplomů a pamětních listů, bannerů pro republikové finále, cen pro soutěžící. Jsme rádi, že Pionýrský Sedmikvítek opět zaujímá pevné místo v našem spolku a těšíme se na rozvoj oblastních kol v jednotlivých krajích.

za pořadatele Jiří Němec

Vítězové dle kategorií

I. Kamýček
II. Okřešánek
III. Okřešánek
IV. Vysočan
V. Pantlék
VI. Ifjú Szív (Mladá srdce), MaďarskoTaneční finále Pionýrského Sedmikvítku

Pět set dvacet tanečníků z různých koutů České republiky se v sobotu 26. 11. zúčastnilo republikového finále taneční soutěže Pionýrský Sedmikvítek. Taneční skupiny, páry a také jednotlivci se sjeli již popáté do Holešova, aby poměřili své taneční dovednosti. Tato soutěž je otevřená všem zájemcům o tanec – oddílům, školám, tanečním klubům, střediskům volného času… Letos se již tradičně organizace ujala PS Dr. Mirko Očadlíka Holešov ve spolupráci se SVČ Tymy Holešov. Tanečníci všech dětských a juniorských věkových kategorií soutěžili ve stylech hip-hop, disco dance, společenské a klasické tance. Čtyřčlenná porota byla složena z odborníků na různé taneční styly. Celý průběh soutěže provázela skvělá atmosféra. Milým překvapením bylo vystoupení mága Radekra.

Vítězové si zasloužili nejen obdiv publika, ale také medaile, poháry a ceny. Oblíbený maskot – Pes, který nechyběl při úvodním nástupu, povzbuzoval tanečníky a držel jim palce při vystoupeních a asistoval také při předávání medailí.

Velké poděkování a potlesk patřil na závěr všem vedoucím jednotlivých skupin a také choreografům. Velké díky si zaslouží všichni členové poroty, kteří měli opět náročnou úlohu vybrat ty nejlepší choreografie k nominaci na koncert Děti dětem. Děkujeme všem sponzorům – městu Holešov, MŠMT, nadaci Synot a Tesco Holešov.

Jsme moc rádi, že se tato celorepubliková soutěž v Holešově stává tradicí. Závěrem patří velký dík všem organizátorům a dobrovolníkům, kteří se na této akci podíleli.

za pořadatele Jarmila Vaclachová

Vítězové dle kategorií (v různých tanečních stylech)
Hobby děti: TK Katlen Ostrava, TŠ Atlas Přerov, TK Scratch DDM Děčín, TS P.U.S.A. B. Studénka, TS TRICK Hulín a SVČ – TYMY Holešov.
Hobby Junior: TK Scratch DDM Děčín, D Music Kroměříž, TŠ T. G. Mattonky Studénka, TS Positive DDM Třebíč a SVČ – TYMY Holešov.
Hobby Dospělí: FREAKS CREW PS Kolín, TS Positive DDM Třebíč.
Děti – registrovaní: Motus Třebíč a TŠ Atlas Přerov.
Junior – registrovaní: R. A. Dance Prostějov, THARA DC Kopřivnice a SVČ – TYMY Holešov.
Dospělí – registrovaní: M DANCE CREW Kroměříž a TŠ ANERI Valašské Meziříčí.

 


Kopřivnické klání

V Kopřivnici v listopadu proběhla hned dvě oblastní kola Pionýrského Sedmikvítku. V sobotu 12. 11. jsme začali oblastmi Hudba, Divadlo, Tanec a Dětská Porta. Ve svých věkových kategoriích byli ti nejlepší soutěžící nominováni do republikových finále do Českých Budějovic, Ostravy a Holešova.

V první polovině akce proběhla taneční vystoupení, po přestávce následoval zpěv, recitace a Dětská Porta. Než porota vše vyhodnotila, zazpíval Pavel Kohn výběr z tvorby Karla Kryla, a moderátor také naučil děti jednoduchý tanec.

Nejvíce zastoupenou kategorií byly letos tance. Celkem jsme viděli 25 vystoupení. Porota to měla opravdu těžké, neboť hodnotila krásné tance skupin a v další kategorii například sólo zpěváky či dua.

Postup do finále (dle kategorií)

Tanec
A: skupina THARA
C: skupina THARA

Hudba
A: Izabela Jati
B 1: Křenková Natálie, Izabela Jati

Dětská Porta
J: Gabriela Gajdošová
S: Pavel Kohn se skupinou
T: Šedé myšky

 


Sedmikvítek pokračoval v sobotu 26. 11. soutěží ve výtvarné a rukodělné činnosti. Sešlo se 123 prací dětí a mládeže z okolí Kopřivnice, Frýdku-Místku a Okříšek. 

Během dne byla klubovna otevřena a děti si mohly vyzkoušet něco namalovat nebo vyrobit. Při návštěvě klubovny a výstavy mohly také hlasovat pro nejhezčí práci.

Porota ale i přesto měla dost práce s vyhodnocením všech prací a nominací těch nejlepších do finále v Holešově. Nakonec do něj byly odeslány všechny práce, které byly v soutěži oceněny 1. až 3. místem.

Božena Klimecká, PS Kopřivnice„Všetulské dostavník“ s mezinárodní účastí

PS Dr. Mirko Očadlíka a Olomoucko-zlínská KOP ve spolupráci se SVČ – TYMY uspořádaly 5. 11. již 8. ročník oblastního kola Pionýrského Sedmikvítku v oblastech Dětská Porta a Melodie – „Všetulské dostavník“. Jde o soutěž interpretační i autorské tvorby jednotlivců a skupin orientovaných do různých hudebních žánrů a věkových kategorií a účastníci mohou postoupit do republikového finále.

Letos jsme měli dokonce mezinárodní účast. Do soutěže se přihlásilo španělsko-řecké duo Maria a Samuel a řecké trio Maria, Sofia a Ellie.

Všechny výkony mladých zpěváků hodnotila odborná porota ve složení Lenka Polášková, Mirek Řeha a František Kantor. V divácké soutěži vyhrála Daniela Navrátilová. Celou soutěž moderovala Karolína Vaclachová, o zvuk se postaral Milan Vaculík. V rámci Dětské Porty a Melodie vystoupil také jako host Mág Radekr, který potěšil přítomné soutěžící i diváky svými kouzly. Děkujeme všem soutěžícím, porotě, organizátorům, moderátorům a hostům. Všem postupujícím do republikového finále Dětské Porty a Melodie 2016 držíme palce. Těšíme se na další setkání s mladými pěveckými talenty.

Jarmila Vaclachová, PS Dr. M. Očadlíka

Postup do finále

Melodie (Hudba)
Lenka Vaculíková, Marie Ambrožová

Dětská Porta
Kamarádi – PS Dr. M. Očadlíka Holešov

 


Dravci na ústeckém Sedmikvítku

V sobotu 22. října ráno se sjeli do Důlců pionýři z celého kraje, aby soutěžili v různých kulturních disciplínách. Asi 150 dětí se zúčastnilo soutěží ve zpěvu, tanci, divadle, hudbě, výtvarném tvoření a literatuře. Dravce na Sedmikvítku ve zpěvu reprezentovaly Bětka Prušáková, Verča a Šárka Zeusovy. Na flétnu vystoupily opět Verunka se Šárinkou a na housle nám zahrál Viktor Prušák. Spousta Dravců také soutěžila se svými obrázky a dalšími výtvarnými díly. Po vystoupeních si účastníci mohli dát nějaké dobroty na baru a před celkovým vyhodnocením se děti ještě chvíli bavily tancováním na diskotéce. A pak už přišlo vyhodnocení a ocenění všech šikovných dětiček. Všem, kdo se zúčastnili, moc gratulujeme.

Lída Šošková, PS Dravci Ústí n/L

Postup do finále (dle kategorií) 

Výtvarná a rukodělná činnost:

Výtvarná kategorie
E: Dominik Železník, Štěpánka Kremlíková

Keramika
E: Jaroslav Dobiáš
B: Šárka Zeusová

Melodie
Hudební skupina: Jehla

Divadlo
Gymnázium Jateční – Pohádka
Gymnázium Jateční – Hloupý Kuba