Sedmikvítek v rozpuku

Pokud jste v minulé Mozaice na straně 15 pročítali přehled nadcházejících termínů Pionýrského Sedmikvítku, tak víte, že teď už jsou některé za námi. A protože pro Sedmikvítek je v Mozaice vždycky místo, máme tu pro vás už zprávy z jednoho republikového finále a dvou oblastních kol.

Mimořádné finále pionýrského Sedmikvítku, tentokrát na téma Svět zvířat

Ve druhém říjnovém týdnu proběhlo vyhodnocení a vyhlášení výtvarné a rukodělné soutěže v rámci Pionýrského Sedmikvítku. Jednalo se o mimořádné, tzv. vložené kolo. Od roku 2018 bude probíhat vždy finále na konci března. Tradičně se soutěžilo ve třech oblastech – keramika, výtvarka a rukodělky – a v šesti věkových kategoriích. Novinkou bylo zadání tématu pro tvorbu, které tentokrát znělo „Svět zvířat“. Organizátorem republikového kola bylo již pošesté Středisko volného času v Holešově a PS M. Očadlíka Holešov.
Přestože toto vložené kolo bylo hned na začátku školního roku, sešlo se téměř 300 prací z 15 organizací. Nejvíce z oblasti výtvarné činnosti. Úspěchy mladých tvůrců byly oceněny na slavnostním vyhlášení v malém sále TYMY, kde se sešlo přes 100 účastníků s doprovodem. Nejčastěji byli mezi oceněnými „domácí“ výtvarníci a také členové pionýrské skupiny ze Zborovic. Ceny vítězům předávala, společně s ředitelkou SVČ – TYMY, také paní Alena Grygerová, náš vzácný host. Program galavečera byl zpestřen vystoupením tanečních kroužků – Pompony, Společenský tanec a Break. Na závěr vystoupil také mladý kouzelník Mág Radekr se svým speciálním číslem, které si připravil pro tuto příležitost.
Po slavnostním předávání ocenění se všichni odebrali do galerie Sklep, kde proběhla vernisáž soutěžních prací. Celá akce probíhala ve velmi příjemné atmosféře. Všem, kteří se do soutěže zapojili, ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na příští ročník, který bude na jaře 2018. Poděkování patří také všem sponzorům – MŠMT, městu Holešov a Tescu Holešov za finanční a materiální podporu této akce. Děkujeme také všem dobrovolníkům, kteří pomohli při organizačním zajištění galavečera.

Jarmila Vaclachová, vedoucí PS M. Očadlíka Holešov

Folkový guláš 2017

V sobotu 14. října 2017 se opět v U-klubu Olomouc sešli příznivci mladých hudebníků. V letošním slunečném podzimním dni zde probíhal již 13. ročník Folkového guláše, memoriálu Pavla Maršálka. Oblastní kolo dvou soutěží Pionýrského sedmikvítku – Dětské Porty (letos již 27. ročník) a Melodie se i v tomto ročníku neslo v duchu kamarádského setkání mladých muzikantů.
Radost z hudby, ale i ze samotného setkání byla patrná na každém kroku. Sál plný diváků – rodičů, kamarádů, ale i jen tak příchozích podporoval úsměvem, povzbuzením i potleskem všechny soutěžící a porota složená ze tří kapelníků (Pavel Aligátor Nenkovský – kapela Smolaři Mohelnice, pořadatel Mohelnického dostavníku; Petr Hájíček – kapela Noaco Litovel a Jiří Dihel – kapela Hrnek, Morava tým) neměla mnohdy jednoduchou práci. A navíc dva posledně jmenovaní spolu se svými kapelami zahráli v závěru celého hudebního maratonu všem přítomným a před samotným předáváním ocenění tak udělali pomyslnou tečku za hudební sobotou v „účku“.

A jak to dopadlo?
V soutěži Melodie si postup do republikového finále vysoutěžili: Kamila Dvořáková (ZA), Radomír Kolář (IB), kapela Docela (VIS).
V soutěži Dětská Porta byli jako nejlepší hodnoceni a do republikového finále tedy postupují: duo Chlupatá žába (JB), The Addams Sisters (JC), Julie Petříková (JP), Leona Vachutková (JP), kapela Dvojí krev (SB), kapela Vodníci (SB), oddíl Mláďata (T).
Za autorskou tvorbu byli oceněni: kapela Vodníci, kapela Dvojí krev, The Addams Sisters.
Cenu publika i zvláštní cenu poroty „Objev Folkového guláše 2017“ si odnesla kapela Docela.

Lenka Sakařová

Šest květů Sedmikvítku v Ústí nad Labem

V sobotu 21. 10. 2017 na hlavním sále Pionýrského centra Důlce proběhlo Oblastní kolo soutěže Pionýrský Sedmikvítek. Zastoupení měla většina oblastí: Divadlo, Melodie, Tance, Výtvarné i rukodělné práce, Literární činnost a po dlouhé době se navrátila i oblast Dětské Porty.
Na pódiu se tak vystřídala recitace a divadelní hry, Melodie přinesla hru na hudební nástroje i zpěv, Dětská Porta se do Ústí navrátila kytarovými tóny. V sále byla instalována výstavka rukodělných prací a na panelu v předsálí si návštěvníci mohli přečíst i několik soutěžních literárních prací. Jako tradičně ústecký Pionýrský Sedmikvítek gradoval tanečními vystoupeními.
Oblastního kola se zúčastnilo 101 soutěžících, 5 členů poroty a 20 pořadatelů. Jeho pořadatelem byla za Ústeckou KOP Pionýrská skupina Dravci.
Doufáme, že se oblastní kolo našim soutěžícím líbilo a za rok se opět v Pionýrském centru sejdeme.

Markéta Svobodová