Sedmikvítek roste a kvete

Na úvod trocha historie – psalo se září roku 2011 a Česká rada Pionýra jednala na hotelu Jizera o problematice Pionýrského Sedmikvítku, „který byl obsahem podstatné části jednání sekce, vyústila (debata) do těchto závěrů: zrušení Pionýrského Sedmikvítku v roce 2011–12 – navrhuje anulování částí, pro které není organizátor v roce 2011 – tj. Clona, Literární část, Tance a v roce 2012 Clona, Literární část, Tance, Divadlo, Folklorní tance, Výtvarná a rukodělná činnost; od roku 2013 nepořádat akce pod hlavičkou Pionýrského Sedmikvítku, ale jako republikové akce v daných oblastech (na základě pokynů pro pořádání republikových akcí)“.

Vývoj Sedmikvítku šel ale jiným směrem. Už v roce 2011 se další pořadatelé našli a stejně tak v roce 2012. Asi je to tím, že nám, navzdory malému počtu kulturně zaměřených oddílů, není tahle soutěžní přehlídka lhostejná. V roce 2016 se konalo už osm republikových finále – Tance, Folklorní tance, Porta, Melodie, Výtvarná a rukodělná část, Literární část, Clona a nově po několikaleté odmlce i Divadlo. Vedle toho se konala krajská kola v Plzeňské KOP, Ústecké KOP, v KO kraje Vysočina, v Pardubické KOP, v Královéhradecké KOP, v Moravskoslezské i Olomoucko-zlínské KOP a vedle nich oblastní kola Porty, která pořádaly často jiné než pionýrské subjekty po celé republice.

Aktuální změny
V roce 2017 přistupuje štáb Sedmikvítku ke změnám, které by měly vyslyšet volání pořadatelů nižších kol. Sedmikvítek se posouvá svým načasováním ke školnímu, nikoli kalendářnímu roku. Protože jde o náročnou změnu, bude dokončena až v roce 2018. Tam, kde RF zasilatelských soutěží nejsou vázána na udělování pohárů předsedy vlády, to je Clona a Literárky, letos RF nebude pořádáno. Tam, kde oceňujeme vítěze pohárem, tedy u výtvarné části, bude v roce 2017 pořádáno v září vložené republikové kolo.

A jak to tedy bude celé vypadat? V roce 2018 bude svět opět v pořádku – republiková finále zasilatelských soutěží (Clona, výtvarná a literární soutěž) budou v únoru a březnu. Stejně tak vychází soutěžícím vstříc pořadatel tanců, které se od příštího roku budou konat na úrovni republiky v březnu. Melodie a Divadlo budou mít finále v lednu, Dětská Porta v květnu, u Folklórních tanců se posun zatím neplánuje.

Každý oddíl tak bude mít čas na přípravu svých prací a vystoupení, každá krajská organizace dost prostoru na uspořádání krajských kol. Využijeme toho? Rozroste se Sedmikvítek na krajských úrovních?

Nový kvítek
A ještě jedna změna čeká tuhle kulturní soutěž – výtvarná a rukodělná část už v letošním roce zeštíhlí na část výtvarnou, rukodělky se přesunou do technické oblasti a od roku 2018 budou pořádány jako soutěžní přehlídka technické tvořivosti. Výtvarná část bude mít jednotné téma, v roce 2017 je to Svět zvířat. Tahle změna má vyslyšet prosby porotců o zjednodušení, neboť v bezbřehé soutěži obtížně hledají měřítka srovnání. Ale pomoci může i oddílům, které jasně nasměruje. Pro rok 2018 pak stejnou motivaci bude mít část výtvarná a literární, ale tu zatím odtajňovat nebudeme.

Štáb Sedmikvítku je si vědom náročnosti změn, víme, s jakými problémy se každá změna ve spolku ujímá. Jsme ale přesvědčeni, že tyhle změny vrací kalendáriu krajských a republikových kol logiku školního roku a že tak jsou krokem k lepšímu. Přinést by mohly větší počet krajských kol, zapojení vítězů krajských soutěží, které zatím probíhají mimo kalendář, do republikových přehlídek a více klidu na přípravu.

Budete-li pro rok 2018 plánovat krajské aktivity, můžete mezi ně zahrnout Sedmikvítek bez obav, že se nevejdete do postupu do republikového kola.

Darina Zdráhalová