SEDMIKVÍTEK – CLONA

Dovolím si říct, že neexistuje oddíl, kde by nebyl jediný človíček, který by neměl chytrý telefon s fotoaparátem. Ať už je to dítě, instruktor nebo vedoucí. A jistě na svých výpravách a akcích fotíte nebo natáčíte videa. Možná pro zaznamenání vzpomínek, pro propagační účely nebo vás to prostě baví…

Pionýrská soutěž Clona je přímo pro takové fotografie a videa stvořená. Ano, Clona není jen pro fotografy, ale soutěžit můžou i videa. Účast v soutěži je jednoduchá. Je potřeba vyplnit přihlášku, vybrat patřičnou kategorii, kam snímek patří, a v případě videa vybrat ze správné kategorie videí. Pak vyplněnou přihlášku v termínu poslat. 

JAK SOUTĚŽ PROBÍHÁ?
Fotky tisknout a posílat již dávno nemusíte. Žijeme přeci v době elektronické, a tak i přihlášené fotky a videa můžete posílat elektronicky. Samozřejmě je možné fotografie vytisknout a poslat, taktéž videa zaslat na CD nebo DVD. Oboje v označené obálce „CLONA“ na adresu Pionýr z.s. – Plzeňská krajská organizace Pionýra, Dítětova 192/9, 312 00 Plzeň. Preferovanou cestou jsou elektronické přihlášky, naskenovanou přihlášku zasílejte na emailovou adresu clona@plzenskypionyr.cz. Uzávěrka přihlášek je 28. února. Soutěžní snímky můžete posílat přes úschovnu nebo leteckou poštu. Videa můžete také publikovat na YouTube, v tomto případě v přihlášce uveďte přesnou adresu na video.

KATEGORIE SOUTĚŽE
I letos můžete soutěžit ve fotografických kategoriích Pionýrský úsměv, Schůzky, Příroda a životní prostředí, Tábory – výpravy a Místo, které mám rád. Celkem může jeden autor přihlásit deset soutěžních snímků, přičemž v jedné kategorií může mít přihlášené tři snímky. V případě série fotek je každá série považována za jeden příspěvek. Kategorie pro videa jsou Gag – humor v délce do 10 minut, Kronika – dokument v délce do 30 minut, Volnočasový život dětí a mládeže v délce do 45 minut a Volné v délce do 15 minut. Maximální počet příspěvků od jednoho autora jsou tři videa.

Pionýrská Clona není určená jen pro vedoucí a instruktory, ale také pro děti a mládež – vždyť máme i „odborky“ pro fotografy (Mozaika září 2018)… Celé znění pravidel soutěže a přihlášku naleznete na webu www.pionyr.cz/clona.

Vojta „Hipík“ Horváth
Ilustrační fotografie z předchozích ročníků Clony.

Uzávěrka přihlášek je už 28. 2. 2019!
Tak na nic nečekejte, prolistujte alba a složky a posílejte!