Sedm

Matematicky je to nejvyšší prvočíslo prvé desítky. Astronomicky je to počet dnů jedné měsíční fáze. Najdeme ji téměř ve všech náboženských systémech. A její symbolika je rozmanitá a rozsáhlá.

Jejích matematických i astronomických vlastností si byli vědomi již staří Sumerové, kteří nadto počítali sedm planet či přesněji sedm nebeských těles, totiž včetně Slunce a Měsíce. Tak se jim stala symbolem úplnosti a dokonalosti. Velký význam měla sedmička i v Indii (v buddhismu – představuje sedm schodů ovládnutí času a prostoru, v hinduismu – sedm čaker označujících vzestup k božství), a ovšem i ve starém Íránu. A v co Bibli? Je to samozřejmě číslo dnů týdne a potom číslo dokonání Božího díla a (opět!) číslo dokonalosti. Vrací se velice často v různých příkazech bohoslužebných (sedmeré očišťování, sedmeré kropení krví, sedm skutků milosrdenství, sedm stupňů Šalomounova chrámu) i v různých lhůtách od stvoření přes potopu, hubená a tučná léta v Egyptě… Sv. Augustin říká, že sedma znamená universitas, totus, perfectio, tedy česky všeobecnost, celost, dokonalost.

Pokusů o vysvětlení magické síly čísla sedm je v historii nespočetné množství. Je to prý vesmírné absolutní číslo všech symbolů, znamení úplnosti, dokonalosti, klíč k poznání a moudrosti. Proto vedle sedmi dní v týdnu máme také sedm statečných, sedm ctností, sedm trpaslíků, sedmero krkavců, sedm divů světa, sedm mudrců.

A také sedm Ideálů Pionýra (mimochodem: Paměť, Pomoc, Poznání, Pravda, Přátelství, Překonání, Příroda)… Už je zřejmé, proč zrovna sedm?!

Martin