Sdělení předsedy a ekonoma Pionýra k nedostatku informací o dotacích na rok 2017

Pionýr dostál všem povinnostem plynoucím z podmínek výběrového řízení k prostředkům na rok 2017 MŠMT. Vyjma dokladu o převzetí projektu (říjen 2016) ovšem nemáme žádné závazné informace. Podobně jako další uznané NNO (Junák, YMCA, a jiné) a střešní organizace (ČRDM a krajské rady dětí a mládeže) netušíme, zda a v jaké výši nám bude dotace přidělena. A to přesto, že již prošly všechny termíny, které si poskytovatel (MŠMT) sám určil.

Sdělujeme tuhle informaci dovnitř Pionýra, protože nás samotné velmi trápí a jsme si vědomi, že omezuje i vlastní činnost – neboť neznalost alespoň rámcové informace o rozsahu podpory je jistě limitující.

Odpovědnost však leží mimo Pionýr. Společně s kolegy z dalších dotčených spolků se pokoušíme o vyřešení této situace a současně připravujeme na naší úrovni vše tak, aby naše návazné kroky (po vydání rozhodnutí MŠMT o poskytnutí dotace) byly co nejrychlejší.

Kateřina Brejchová
Martin Bělohlávek