Sami o sobě: listopad 2019

Habartov: Habartovské toulky

Pionýrská skupina des. St. Roubala Habartov letos v sobotu 14. září pořádala již 28. ročník Habartovských toulek. Babí léto se letos opravdu vydařilo a teplé sluneční počasí vylákalo do podzimní přírody 65 turistů, pět pejsků a pět cyklistů. Účastníci si mohli zvolit různě dlouhé trasy pochodu od 5 do 32 km pěšky, nebo 18 až 70 km na kole.

Habartov: Pohádkový les

Ve stejný den pořádali Habartovští pionýři také již devatenáctý ročník Pohádkového lesa, kterého se zúčastnilo 116 dětí a 87 rodičů. Na děti čekala na lesní cestě spousta soutěží, které si pro ně připravily pohádkové bytosti. Tak třeba krmení vodní příšery, skákání v pytlích, lov rybiček, hod míčkem do košíku a další.

Anna Kováčová

Hrádek: Dobrodružství na míru

Letošní školní a pionýrský rok jsme 13. 9. zahájili akcí, která už u nás v Hrádku zdomácněla. Pionýrská skupina ve spolupráci se zástupci města připravila zábavné odpoledne nejen pro děti pod názvem „Dobrodružství na míru“. U pionýrských chatek se dalo posedět u táboráku s občerstvením, kdo měl chuť, mohl se zapojit do různých aktivit, seznámit s činnosti skupiny, přihlásit se do některého ze šestnácti oddílů. Všichni se také dozvěděli, že se blíží 30. výročí obnovení samostatného Pionýra.

Hrádek: Brigáda a cyklovýlet

Část oddílů Mraveniště a Dráčata z Pionýrské skupiny Hrádek, chtěla pomoct při dokončení brigády na dříví. Ovšem práce pro děti nebyla vhodná. A tak jsme udělali bezva výlet na kolech do přírody. Po cestě jsme pozdravili chlapskou část našich brigádníků a pokračovali na dopolední sobotní vyjížďku. Oddílové vedoucí Verčo, Mončo, Zdenčo a Vlasto, díky!

Vlasta Vasková

Jihlava: Z Ráje do zeleného pekla IV.

O víkendu 13. – 15. 9. se v bývalém vojenském areálu v Pístově u Jihlavy sešlo na 80 účastníků již tradiční vojenské akce Z Ráje do zeleného pekla – Koubův memoriál pořádané PS Kamarád, Jihlava, přidali se i členové PS T. O. Mešnice a oddílu Vlčata.

Čekaly nás úkoly jako hledání a průzkum raketové základny nepřátel, terénní hra na pěšáky a miny, střelba samopalem a vzduchovkou, maskování vojenských aut, záchrana rukojmí, výslech zajatců… Ke všem přesunům jsme samozřejmě využívali vojenskou techniku.

Petra Bendová

Kopřivnice: Odpoledne se zvířátky

V pátek 6. září pořádala Pionýrská skupina Kopřivnice zábavné odpoledne se zvířátky. Připravenými úkoly provázelo rodiče i děti pět zvířátek – sova, medvěd, kočka, mravenec a ptáček, která dětem v oddílech představují svět a učí je různým dovednostem.

Všem Vedoucím i dětem děkujeme za skvělou účast a atmosféru.

Božena Klimecká

Mladá Boleslav: Otevřená klubovna s modelovou železnicí

Již třetí ročník Dnů otevřené klubovny s modelovou železnicí proběhl 20. a 21. září v areálu kluboven 1. PTS Táborník Mladá Boleslav „U koupaliště“. Pro návštěvníky byly připraveny ukázky naší činnosti, modelová kolejiště a také rozličné úkoly.

František Batěk

Hradec u Stoda: Letní tábor Pionýrské skupiny Hradec

Rok utekl jako voda a my mohli opět přivítat děti v rekreačním středisku Míreč, kde jsme spolu strávili krásných 14 dní. Celý pobyt byl plný her a odtud se již odvíjí název celotáborové hry, Hry bez hranic.

Vedoucí se vydali na tábor o den dříve, aby vše připravili na příjezd dětí. Děti přijely dvěma autobusy v počtu 101 účastníků. Nejprve jsme museli vyndat všechny věci z autobusů, poté jsme děti rozdělili do chatek tak, aby byly se svými kamarády, popřípadě se seznámily s novými. Po ubytování následovalo rozdělení dětí do oddílu, těch jsme tento rok měli šest. Rozdělení probíhalo na základě věku dítěte. V prvním oddíle byly děti nejmenší a v šestém oddíle byly děti nejstarší. Společně se pak děti s vedoucími ubytovali do chatek, poté následovalo seznámení dětí mezi sebou v oddíle a také s okolím, ve kterém se nacházejí. Večer nás čekalo ještě poslední rozdělení, a to do oddílů na celotáborovou hru. Názvy oddílů byly nám známé státy EU Česká republika, Německo, Maďarsko, Itálie, Řecko, Irsko. Vedoucí si losovali jména dětí a hned je přečetli, aby děti věděly, k jakému vedoucímu patří. Následně pak vedoucí bojovali mezi sebou o barvu svého týmu na celotáborovou hru. Vedoucí ani děti tentokrát do poslední chvíle nevěděli, pod kterou barvou se jaký stát nachází. Po rozdělení všech barev jsme dětem a vedoucím představili jejich stát, ale nejdříve jsme i děti vyzkoušeli, jestli znají vlajky svých států. Musíme s překvapením říci, že všechny znaly.

Další dny jsme už plnili úkoly celotáborové hry, která se vždy odehrávala dopoledne. Když nám počasí nepřálo, hra se dohrávala odpoledne. Celotáborové hry byly vyrábění bivaků, příprava divadelní scénky, která spočívala v představení jejich státu. Dále probíhaly různé štafetové hry, cesta po číslech, kdy každé číslo znamenalo písmeno, které děti získaly až na konci cesty. Také jsme hráli hru lodě, kde každý tým soutěží proti jinému, každý s každým. Z jednoho týmu máme chytače a z druhého týmu házeče. Házeči se snaží trefit PET lahve s vodou, které jsou ve hřišti. Děti stojí na okraji hřiště. Druhý tým se také nachází ve vyznačeném prostoru a snaží se chytat míčky, které hází hazeči, aby jim zabránil znovu s míčkem házet. Celotáborvou hru zakončila jako každoročně cesta do neznáma, která se jde pouze po šifrách, na konci pro každý tým byly připraveny hádanky, za které mohly děti získat bonusové body.

Odpolední program se odehrával podle počasí. Při krásném počasí se děti mohly vykoupat v bazénu nebo ti starší mohli jít do nedalekého rybníku Labuť. Jedno odpoledne tři nejstarší oddíly vyrazily na výlet do Blatné, kam děti spolu s vedoucími dojeli autobusem, vykoupali se ve venkovním bazénu a zpátky do tábora šli pěšky. Nejmenší tři oddíly zůstaly v táboře a užívaly si bazénu nebo zápasů v zorbingových koulích. Odpoledne jsme také hráli jiné hry, například safari nebo jiný den jsme uskutečnili střelecké odpoledne, nebo si nejmladší hráli s oblíbeným padákem.

Večerní program byl pokaždé jiný a byl v režii vedoucích. První večer byla přivítací diskotéka a následující večery jsme se mohli zasmát u hledání pokladu pomocí azimutů, nechyběl ani bobřík odvahy a dokonce ani soutěž o nejkrásnější dívku a kluka tábora.

Na našem táboře také nesmí chybět celodenní výlet. Tentokrát jsme se vydali do krásného města Příbram, kde jsme si prohlédli náměstí. Děti zde měly rozchod a mohly si něco na památku koupit. Poté naše kroky směřovaly do aquaparku, kde si děti užily celé odpoledne.

Poslední večer se konal jako každoročně slavnostní nástup, kde se poděkovalo všem, co na táboře pomáhali, a to kuchařům, vedoucím a instruktorům u oddílu, sporťákům, hlavnímu vedoucímu, účetní a zdravotnici. Poté se přistoupilo k vyhlášení celotáborové hry. Letos to bylo napínavé do poslední chvíle. Musel se uskutečnit rozstřel o druhé a třetí místo mezi týmy Maďarsko a Irsko. Souboj probíhal v přetahování se lanem. Pak už nás čekalo samotné vyhlášení. Všechny děti se velmi snažily, a proto si každe z nich zasloužilo odměnu v podobě plyšové hračky a dalších krásných odměn. Letošní celotáborovou hru vyhrál tým Řecko. Následně pak Irsko, Maďarsko, Itálie, Německo, Česko.  Závěrem posledního večera byla oblíbená diskotéka.

Závěrem musíme říci, že si děti tábor moc užily a našli spoustu nových kamarádů. Pomalu se připravuje tábor na příští rok se spoustou nových zážitků a zábavy.

Velké poděkování patří Městu Stod za finanční podporu na náš dětský tábor.

za PS Hradec Markéta Bláhová