Sami o sobě: leden 2020

Náchod

Pionýři na CVVZ 2019
Celostátní vzájemná výměna zkušeností v roce 2019 proběhla v Náchodě. Jedná se o akci ne nepodobnou našim Kamínkám (na které určitě vyrazte i s instruktory) ovšem s účastí napříč spolky pracujícími s dětmi. Letošní CVVZ se nesla v duchu síťování a spojování lidí, hlavně přátelstvím. Přilákala více než 60 pionýrů, což je ze 750 účastníků úctyhodná část. Psát o zajímavých dílnách, o neopakovatelných zážitcích nebo o inspirativních rozhovorech by zabralo spoustu času a text by ani zdaleka nevystihl strhující a pohodovou atmosféru celé akce. Na konec bych chtěl tedy vyzvat všechny pionýry, ať příští rok dorazí na CVVZ a sami si jí zažijí! CVVZ 2020 se bude konat 13. – 15. 11. v Českých Budějovicích.

Radovan

Habartov

Zoopark Chomutov
Poslední říjnový víkend se již tradičně vydali Habartovští pionýři do chomutovského Zooparku na poslední podzimní výpravu. I tentokrát se do Zooparku vydáváme pro nás již tradičně vlakem. Již třetím rokem si sem jezdíme vybrat zvíře k adopci. Předloni jsme si vybrali sovu pálenou a loni burunduka páskovaného. Svou cestu za dobrodružstvím začínáme čekáním na autobus, který nás doveze do Sokolova, a odtud vlakem do Chomutova. Cesta vlakem nám rychle ubíhá a již vystupujeme v Chomutově na nádraží. Po pár metrech chůze už stojíme u vstupní brány do ZOO.

Po příchodu k bráně čekáme na vstupenky a pak hurá dovnitř. Kvůli podzimnímu počasí je v Zooparku jen pár lidí. Tím líp pro nás, alespoň si všechna zvířata můžeme v klidu prohlédnout. Jako první se jdeme podívat k výběhu rosomáka. Máme štěstí, zrovna se válí kousek od kraje výběhu. Pokračujeme dále po cestě k medvědům. Jeden ještě nespí a prochází se. Podařilo se nám si ho krásně vyfotit. Odtud jdeme kolem losů, kteří už netrpělivě vyhlíží, jestli je náhodou nejdou ošetřovatelé nakrmit, na statek, kde vidíme pár domácích ovcí, koz, králíků a slepice s kohoutem. Poté je čas si dát menší pauzu a posilnit se svačinkou.

Dále jdeme ke Kamennému rybníku. Je zde spousta vodního ptactva. Na břehu rybníka se procházelo hejno hus, kterým ani nevadilo, že stojíme jen pár centimetrů od nich. Odtud se jdeme podívat na výběhy s rysy, koukáme na nezbedné opice a procházíme kolem výběhu kozorožce alpského k výběhu pandy červené.

Odpoledne si nezapomínáme jako vždy zakoupit nezbytné suvenýry, což u většiny z nás jsou plyšáci a pak už nám zbývá se jen podívat k voliérám s dravci a už je čas na cestu zpět na vlak. Celí unavení ale šťastní z tak hezkého dne odjíždíme zpět domů.

Úklid školky
Hrabání listí ve školce se pro nás habartovské pionýry stalo již tradicí. Každý rok se tak na jaře a na podzim snažíme dětem z MŠ Okružní trochu zvelebit jejich zahradu u školky.

Scházíme se v sobotu 2. listopadu a dáváme se do práce. Bereme si do rukou hrábě, rozmísťujeme se po zahradě a shrabujeme listí na pěkné hromádky.

Když máme shrabáno, bereme si velké plachty, abychom do nich nahrabané listí nabírali a mohli je odnést do připraveného kontejneru. Práce nám šla docela od ruky a za dvě a půl hodiny bylo veškeré listí shrabané a uklizené. Pak už jen uklízíme nářadí a máme radost z dobře odvedené práce. Tentokrát se k nám přidali na úklid i jedna maminka, dva tatínkové a paní učitelka. Moc jim za to děkujeme.

Anna Kováčová

Hrádek

Andělská stezka
V úterý 3. 12. 2019 připravila Pionýrská skupina Hrádek s finanční pomocí města andělskou stezku a nadílku pro děti v pekelné jeskyni. Zážitková akce se vydařila.

Sto čtyřicet účastků neváhalo a přišlo. Nejprve byl sraz na náměstí, potom společný odchod do lesa, pod vedením oddílových vedoucích. Tam čekalo pionýrské auto, u kterého Mikuláš s čertem nabízeli horký čaj. Hodil se, byla zima. Skupinová vedoucí všechny přivítala a vysvětlila, co mohou malí i velcí návštěvníci očekávat. V lese se šeřilo a děvčata z oddílu Mraveniště v andělských maskách hlídala stezku mezi stromy, kde zářila světýlka. Kluci hlídali jako čertíci, aby se nikdo neztratil. Cíl byl u velké pískovcové jeskyně, kde plál oheň. Před ním čekal velký Mikuláš s andělem a čerty. Přicházející děti recitovaly a zpívaly. Každý dostal nadílku z rukou anděla. Všichni potom vytvořili sbor, který si zazpíval vánoční koledy pod širým nebem. Čerti nikoho do pekla neodnesli a to se nakonec otevřelo a chrlilo pekelný oheň. Byl to zvláštní pocit, který byl trochu pohádkový, trochu strašidelný i tajemný. Bez mobilů a televize. Na takový zážitek se nezapomíná.

Vlasta Vasková

Chomutov

Sázíme lesy nové generace
V sobotu 19. října 2019 vyrazili členové Pionýrské skupiny Chomutov, konkrétně oddíly Rolničky a Čtyřlístek, na akci „Sázíme lesy nové generace“ pořádanou státním podnikem Lesy ČR. Z několika dostupných míst padla volba na lokalitu Olšová Vrata u Karlových Varů, jelikož Čtyřlístek toho času trávil víkend na táborové základně v Nejdku. Rolničky vyrážely ze své klubovny v Chomutově a oba oddíly se setkaly na místě konání akce.

Zde se celé naší pionýrské skupiny ochotně ujal zástupce podniku lesy České republiky a odvedl nás na místo, kde probíhalo sázení stromů. Pánové lesníci nám vysvětlili, jak se stromy správně sází, a po krátké instruktáži jsme se dali v malých skupinkách do sázení. Sázely se zejména listnaté stromy. Jelikož jsme poměrně početná skupina, měli jsme během chvíle vytyčené řádky osázené a mohli jsme se vydat za zábavou, kterou si pro nás Lesy ČR připravily.

Nejprve jsme se posilnili špekáčky u připraveného táboráku a poté jsme se už vydali užít si bohatý program. A že bylo na co se dívat! Na jednom stanovišti nakládal zručný dělník hydraulickou rukou klády na kamion, na druhém jsme zase mohli poznávat stopy zvířat a po hmatu i různé přírodniny. Na dalším stanovišti krásnou expozici vycpané zvěře a hmyzu doplnil koncert na lesní rohy. O kus dál silný koník tahal klády lesem a nechával se hladit od dětí. Jinde zase pan lesník vysvětloval, jak bojují s kůrovcem nebo jak se značí stromy.

Sobota nám příjemně utekla a každý jsme si z ní, kromě věcné odměny ve formě upomínkových předmětů, odnášeli pocit, že i my jsme přispěli svojí troškou do mlýna při obnově lesa. Nakonec nešlo tolik o množství vysazených stromů, ale o to, abychom si každý uvědomili důležitost lesa. Kolik práce se skrývá za jeho udržováním a ochranou.

Celé akce byla velice dobře připravená a Lesy ČR si za ní zaslouží uznání a velké díky. Pokud i napřesrok připraví podobnou akci, Chomutovští pionýři určitě zase vyrazí přiložit ruku k dílu.

F+K

Brandýs n. L.

16. PODZIMNÍ STEZKA POLABÍM
Již pošestnácté se uskutečnil v sobotu 5. října 2019 v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi aširokém okolí Polabského regionu turistický pochod a jízda na kole „PODZIMNÍ STEZKA POLABÍM“, jehož pořadatelem je každoročně turisticko-branná Pionýrská skupina MOV „STŘELKA“ Kostelec nad Labem ve spolupráci s KČT Neratovice.

A byl to ročník zcela výjimečný, protože to byl první ročník po 15 letech, ke kterému se počasí otočilo zády a celý propršel. Již předpovědi nevěštily nic dobrého, ale skutečnost snad byla ještě horší, od rána až do odpoledne s minimálními přestávkami vytrvale pršelo, chvílemi i přímo lilo. Ale s tím pořadatel nic nenadělá. Takže to vypadalo, že nepřijde skoro nikdo, zvláště ne cyklisté. Nakonec to na to počasí dopadlo ještě dobře. ALE ZACHRÁNILI TO PIONÝŘI Z KOLÍNA A DOBROVICE, KTERÝCH PŘIJELO DOHROMADY 38! TO BYLO VÍCE NEŽ 50 % AKTIVNÍCH ÚČASTNÍKŮ A Z TOHO 33 DĚTÍ!! KLOBOUK DOLŮ! JEN TAK DÁL! MOC VÁS OBDIVUJEME, DĚKUJEME a PŘIJĎTE ZASE ZA ROK!!

Rádi bychom uvítali i pražské PS, které to mají velmi blízko, stačí sednout na MHD, ale zatím se naše nabídka stále míjí účinkem.

Účastníci akce, kteří to nezabalili a přišli, se, mimo již výše uvedených, tentokrát rekrutovali z Liberce, Prahy, Kostelce nad Labem, Havířova, Poděbrad, Újezdu na Lesy, Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, Lysé nad Labem apod. I letos si našli cestu na „Podzimní stezku“ v hrozném počasí i 4 cyklisté.

Letošní ročník zapsal 73 pochodníků a jezdcůa s připočtením 10 pořadatelů se konečný počet všech účastníků zastavil na počtu 83. Trasy byly tentokrát vedeny zejména do oblasti Brázdimu, na hlavní kontrolu „Na kuchyňce“ a ke zřícenině hradu JENŠTEJN, i když v tomto počasí se drtivá většina zaměřila na nejkratší 10 km trasu v polesí ZELENÁ BOUDA za Starou Boleslaví.

I v letošním roce pořadatel připravil čtyři variantní startovní místa (Neratovice, Kostelec nad Labem, Lysá nad Labem a hlavní start ve Staré Boleslavi). A z každého se našli startující. Letos bylo nabízeno opět velké množství tras, tj. celkově 25 tras, z toho 13 cyklo12 pěších, takže nabídka byla opravdu široká, byť některé trasy nebyly využity, ale i v takovém nečase se našli pochodníci na nejdelší trasy 2833 km, což zaslouží obdiv.

Na zúčastněné již tradičně čekaly v cíli ve Staré Boleslavi pamětní listy a různobarevné odznaky pochodu. Nakonec chceme poděkovat kosteleckým vodákům za tradiční zorganizování startu a kontroly v Kostelci nad Labem, osobně vedoucí PS L. Kadlecové.

A co na závěr ? Snad jen to, že letošní ročník proběhl, tak jak proběhl a, že jste všichni co nejsrdečněji zváni na 17. ročník PODZIMNÍ STEZKY POLABÍM, který se uskuteční, opět tradičně, první říjnovou sobotu 3. října 2020 a o kterém bude široká veřejnost včas informována za pomoci tisku, letáků a nových webových stránek www.podzimnistezka.cz. Takže si stačí jenom tento termín zapsat do svých diářů, kalendářů a plánů na rok 2020. Opět si budete moci zakoupit trička pochodu, vizitku pochodu a opět se budeme snažit vést trasy tak, aby na nich byla možnost občerstvení, stravování, tzn. aby to nebyly tzv. „suché trasy“. Hlavně letos bylo vítanou možností a záchranou zajištěné občerstvení přímo na startu a v cíli v „Jídelně u Karla IV.“, kde promoklí účastníci našli azyl ve formě tepla, jídla, občerstvení.

TAKŽE SNAD ZASE ZA ROK!! A nabízíme Vám všem i možnost navrhnout jiné trasy z Neratovic, Kostelce a to jak pěší tak cyklo. Rádi Vaše nápady zrealizujeme.

Jiří Vostřel –„Generál“