Sami o sobě: leden 2018

Domažlice

Vánoce v koťátkách
Ve středu 20. 12. zavítal Ježíšek poněkud předčasně i do nejmladšího oddílu PS Čtyřlístek v Domažlicích. Oddíl Koťátka pravidelně navštěvuje cca 20 dětí ve věkovém rozmezí od 3 do 6 let a každoročně před Vánoci s těmito dětmi pořádáme besídku. Tentokrát jsme samozřejmě ochutnávali od druhých cukroví, zpívali tradiční koledy, ale také jsme si vyrobili vánoční svíčku a zahráli si nějaké hry. Nakonec si každé dítě odneslo tašku s vánoční nadílkou, která skrývala spoustu různých dobrot, a tak všichni odcházeli se spokojeným úsměvem na rtech a s tou pravou sváteční náladou.

Tereza Mlnaříková, PS Čtyřlístek


Hrádek

Lampičková slavnost
Před dvanácti lety vznikla pěkná tradice. Děti z Pionýrské skupiny Hrádek s dětmi z Mateřské školy Harmonie Rokycany začaly společně slavit příchod adventního času. Scházíme se tak pravidelně na svátek svaté Kateřiny. Řekneme si o lidových zvycích, projdeme s lampionky Rokycany a veselým programem na náměstí se rozloučíme s podzimem. Paní učitelky z mateřinky doplnily tuto milou událost lahodným pohoštěním pro všechny účastníky. Letos se nás sešlo kolem sedmdesáti účastníků. V závěru jsme si navzájem popřáli hezký vánoční čas a my přespolní jsme utíkali na vlak, kterým jsme se vrátili do Hrádku.

Pekelná jeskyně a andělská stezka
Tradiční akce Pionýrské skupiny Hrádek. Vše musí klapat jako na drátkách. 7. 12. kolem 15 hodiny se schází v lese u přírodního kina skupinka pionýrů, kteří musí připravit oheň, svíčky na stezku, světelnou výzdobu, rachejtle na pekelný oheň, převleky. Jiná skupinka vedoucích přivádí po 16. hodině kolem padesáti dětí a přicházejí i rodiče. Rychle se stmívá. Společná fotografie, informace, jak budou děti chodit a co je u jeskyně čeká, a může se začít. Už je téměř tma a ta dodává tu správnou atmosféru. Každá skupinka dětí je oslovena Mikulášem, děti zpívají nebo přednáší říkanku. Anděl a čerti každému dali nadílku a poslali je na vyhrazené místo pod skalou. Společná písnička všech účastníků byla slavnostním poděkováním za dárky. Nikdo nebyl odnesen a nikomu se nic nestalo. Za větší skalou se otevřelo peklo, kde se durdil Lucifer, že nemá opět žádné zlobivé dušičky. Chrlení ohně v různých barvách a přiměřený rachot byl emotivním ukončením návštěvy temného lesa. Večerní dvouhodinovku si budou děti určitě dlouho pamatovat. Všem organizátorům patří dík.

Vlasta Vasková, PS Hrádek


Jindřichův Hradec

Předvánoční výlet
První prosincovou sobotu jsme se vypravili do Českých Budějovic na setkání jihočeských pionýrských oddílů. Program jsme měli opravdu nabitý. Nejdříve nás čekalo divadelní představení Vánoce za časů našich prababiček, aneb Jak se v Čechách strašívalo. Zábavnou formou jsme se dozvěděli spoustu věcí o vánočních zvycích. Kdo chtěl, mohl si některé z obyčejů vyzkoušet. Někteří třeba zjistili, že se brzy odstěhují od rodičů. ?
Po představení vtrhli do divadelního sálu čerti s Mikulášem. A protože nikdo z nás celý rok ani trochu nezlobil, dostali jsme všichni od Mikuláše štědrou nadílku. Pak pro nás byly přichystané vánoční dílničky, a tak jsme se pustili do tvoření. Vyrobili jsme si svícny, přáníčka, ozdoby, krabičky na dárky a spoustu dalšího.
Odpoledne nás čekala trocha adrenalinu. Vyrazili jsme na laser game, kde jsme se rozdělili na týmy a soutěžili proti sobě v temné aréně plné nejrůznějších skrýší a zákoutí. Když jsme se do sytosti vyřádili, prošli jsme si ještě trhy na českobudějovickém náměstí a nasáli trochu té vánoční atmosféry. A pak už jen povinná zastávka v „Mekáči“ a hurá domů. Předvánoční výlet jsme si náramně užili!

Lenka Malá, PS 8. března Jindřichův Hradec


Kopřivnice

Předvánoční tvoření
V Sobotu 25. listopadu jsme se společně s dětmi sešli v klubovně u dalšího výtvarného tvoření. Začíná předvánoční čas a téma tak bylo víc než jasné. Jako první přišli na řadu andělíčci. Pomocí papíru, pravítek a nůžek jsme si vystřihli andělíčka, připravili hlavičku z umělé lžičky, namalovali obličej a vyrobili vlásky, které jsme spojili tavnou pistolí.
Po přilepení, zbývalo jen nazdobit. Vyráběli jsme i další ozdoby na vánoce, vystřihovali jsme stromeček, andělíčka, vločky…
Děti se zabavily tvořením vánočních ozdůbek celé tři hodiny a užily si společně tento předvánoční čas.

Božena Klimecká, PS Kopřivnice


Ostrava

Ohlédnutí za činností Pionýrské skupiny Ještěr v roce 2017
Jako každý rok jsme na konci ledna pořádali Pionýrský ples pro dospělé, který se těší velkému zájmu účastníků. Důkazem, že tato akce je opravdu velmi oblíbená, je fakt, že vstupenky byly vyprodány během pár dní a řadu zájemců jsme museli z kapacitních důvodů bohužel odmítnout. V únoru ve spolupráci s kouzelnicí Radanou proběhl tradiční Maškarní ples pro děti, který byl plný kouzel, soutěží, odměn a tančení.

V měsíci květnu se 19 členů naší skupiny zúčastnilo školení instruktorů, oddílových vedoucích a hlavních vedoucích dětských táborů pod hlavičkou Moravskoslezské krajské organizace Pionýra v Klokočově u Vítkova.
Další úspěšná akce, na které jsme se podíleli společně s dalšími zájmovými spolky z obvodu Ostrava-Svinov, byl Dětský den v režii Sboru dobrovolných hasičů Svinov.

Během letních prázdnin jsme uspořádali 2 turnusy letních táborů na naší turistické základně Šance v Beskydech. Na táborech se dobře bavilo celkem 80 dětí a 10 instruktorů, o jejich pobyt se starali řádně proškolení táboroví pracovníci (vedoucí, zdravotníci, hospodáři, kuchaři). Těší nás, že je stále zájem o takovouto formu táborů „v přírodě“ a že se nám vždy podaří naplnit kapacitu; doufáme, že tento trend bude nadále pokračovat. Programy táborů byly naplněné trénováním tábornických dovedností, her a soutěží, které pomáhají dětem upevnit vztah k přírodě a k sobě samým.

Naši turistickou základnu Šance na Starých Hamrech celoročně spravujeme a snažíme se ji udržovat v provozuschopném stavu, což je běh na dlouhou trať. V roce 2017 jsme opět pokračovali v rekonstrukci a nutných opravách, protože to stav chaty vyžaduje. Zahájili jsme opravu suchých záchodů (pokračovat budeme i v roce 2018), jejichž nové uspořádání a vzhled přispěje k větší duševní pohodě účastníků tábora, dětí. V roce 2018 nás čeká také obnova stanů. Stávající slouží přes 15 let a je to již znát.

Podzimní měsíce září a říjen tradičně patřily potáborovým srazům. V listopadu jsme ve spolupráci s Komisí pro kulturu, mládež a sport při Radě městského obvodu Svinov uspořádali akci „Halloween“, které se letos zúčastnilo 114 dětí. Připraveny byly soutěže o odměny a program Klaunů z Balónkova. Nováčkem mezi našimi akcemi je pak badmintonový turnaj pro naše členy a příznivce, který se konal v listopadu v sále restaurace U Slunce, a zúčastnilo se ho 12 smíšených dvojic.

Nesmím opomenout, že během roku proběhlo 5 brigád na naší turistické základně, na kterých svépomocí opravujeme, rekonstruujeme či připravujeme základnu na letní tábory (kosení trávy, stavba stanů apod.). Děkuji tímto všem dobrovolníkům, kteří se brigád zúčastnili.

Každý měsíc v roce jsme se sešli na schůzích, kde jsme se dozvěděli, co je nového, probrali, co se událo, popřípadě naplánovali, co se dít bude.

Podtrženo sečteno, v roce 2017 se zúčastnilo našich akcí 591 dětí (z toho 38 registrovaných) a cca 626 dospělých. Celkem to tedy je 1217 osob – a to už je hezké číslo!

Závěrem děkujeme vedení Moravskoslezské krajské organizace Pionýra za pomoc, všem členům a sympatizantům za jejich dobrovolnickou činnost, účastníkům našich akcí a hlavně všem partnerům, kteří v roce 2017 podpořili naši činnost, byli to: Statutární město Ostrava, Městský obvod Svinov, ArcelorMittal Ostrava, Rembrandtin s.r.o., Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Česká spořitelna, Jeřáby Žárník, Restaurace U Slunce.

Vše o naší pionýrské skupině se dozvíte na našich webových stránkách www.psjester.cz a také na facebooku.

Aleš Ovesný, PS Ještěr


Všechno nejlepší!

  • 1. 1. slavil své 60. narozeniny Vladimír Farský z PS Boskovice (Jihomoravská KOP).
  • 4. 1. slavila své 55. narozeniny Vlaďka Brandová z PS Tuláci (Plzeňská KOP).
  • 5. 1. slavil své 55. narozeniny Jiří Mlaskač z PS Tažní ptáci (Jihomoravská KOP).
  • 8. 1. slavila své 55. narozeniny Lída Kočí, garantka ÚPVC (Olomoucko-zlínská KOP).
  • 20. 1. slaví své 60. narozeniny Jaroslav Škop z PS Přátelství (Královéhradecká KO).
  • 25. 1. slaví své 50. narozeniny Magda Křížová z PS Mladých požárníků Obora (Plzeňská KOP).
  • 28. 1. slaví své 40. narozeniny Daniel Žáček PS Vodní sporty (Pardubická KOP). 

Blahopřejeme!