S licencí to vyjde levněji

Synův spolužák natočil asi hodinový film (semestrální práci) a ptal se mne, jak je to s těmi právy na hudbu, kterou do filmu vložil – že to stáhl z youtube.com. Podívali jsme se na film, pak na klip, který byl zdrojem hudby, a musel jsem chlapce poučit o tom, že každý původce autorského díla (např. hudebního, literárního) má k dílu práva, mezi která patří právo udělit souhlas dílo použít – například vydat knihu tiskem nebo zahrát skladbu. Jako výrobce stolů můžu stoly prodávat a za každý dostanu zaplaceno. Pokud by tomu bylo stejně u knihy – pak by po prodeji rukopisu mohl autor klidně umřít hladem, ač by prodej vytištěné knihy přinesl nakladateli milionové zisky. Proto autor má právo rozhodovat (tzv. licenční smlouvou) o tzv. užití díla (např. kde, kdy a v jakém nákladu bude kniha vydána) a požadovat odměnu. Neoprávněné užití je postiženo povinností zaplatit odměnu zvýšenou o 100 % a navíc to může být i trestné. Tak jsme s hochem vyhledali oprávněného zahraničního agenta a licence by stála 1.000,- €.  Chlapec pochopil, že tudy cesta nevede a nakonec sehnal jinou hudbu, která je poskytována bezplatně jen za uvedení autora.

Popisovaná práva jsou k ochraně autorů. Díla jsou jedinečná. Pochází od tvůrčích osobností a těch je pomálu, proto je třeba je chránit. V pochybnostech, zda se jedná o autorské dílo, mějme za to, že je, a poraďme se s odborníkem, jinak nás mohou čekat nemalé výdaje. A závěrem: nesmíme zapomínat na to, že autorem může být i dítě, tedy náš svěřenec.

Michal