S GPSkou okolo Světa

Tentokrát se s GPSkou vypravíme na jih Čech, do krajiny, která je protkána sítí rybníků a umělých vodních kanálů. Naším cílem je Třeboň a její okolí, které je chráněnou krajinnou oblastí a je zařazeno do sítě biosférických rezervací UNESCO.

První zmínky o Třeboni jsou již z 12. století, kdy k prvním majitelům rozlehlého území patřil podnikavý Vítek z Prčic z rodu Vítkovců, který jej získal přímo od krále za zásluhy. V roce 1366 se vlastníky třeboňského panství stali bratři z Rožmberka. Výrazný vývoj zažilo Třeboňsko v druhé polovině 15. století za působení Petra IV. z Rožmberka, který velmi podporoval hospodářské podnikání na svém panství, zejména rybníkářství. V této době byl také vybudován Štěpánkem Netolickým umělý kanál Zlatá stoka, který napájí řadu rybníků (Svět, Velký Tisý…). Největšího rozkvětu dosáhlo Třeboňsko v 16. a na začátku 17. století za vlády bratrů Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Velkou zásluhu měl také regent třeboňského panství Jakub Krčín z Jelčan, který zde kromě dalších rybníků vybudoval vrchnostenské pivovary, zemědělské dvory a ovčíny, panské mlýny či sklářské hutě.

Tentokrát se vydáme na dva výlety. První výprava je vhodná spíše pro pěší a vede po naučné stezce Cesta kolem Světa (cca 12 km). Na kole ji je možné také zdolat, ale jsou zde úseky, kdy je jízda na kole zakázána a je třeba kolo vést. První tradičku Hrobka (GCP74R) můžeme odlovit u jedné z nejvýznamnějších památek Třeboňska – Schwarzenberské hrobky, která byla postavena v 80. letech 19. století. Pokud máme čas a náladu, můžeme zkusit multinu ANGLICKÝ PARK & HŘBITOVNÍ † KOSTEL SV. JILJÍ (GC36QH4). Pokračujeme dál po naučné stezce k další tradičce Spolsky mlyn (GC5TNE7). A odtud nás čeká již cesta zpět do Třeboně se zajímavým úsekem zvaným Vimperky, který nám přibližuje základní typy rašelinišť, jejich vývoj a význam. U lázní Aurora, které byly otevřeny v roce 1975, můžeme odlovit tradiční keš Aurora (GC66AV9) v jejímž listingu se mimo jiné dozvíme i to, jak se třeboňští vyrovnali se jménem Aurora po roce 1989.

Druhá výprava je delší, a proto je vhodnější pro cyklisty. Pokud se vydáme z Třeboně po naučné stezce Třeboň – Hrádeček, může být naším prvním úlovkem tradička Hradecek (GC1P2G3), potom pokračujeme směrem na Starou Hlínu, kdy je vhodnější zvolit místo hlavní silnice lesní cesty. Odtud budeme pokračovat po cyklostezce 1035, Lužnická k Hodějovickému rybníku. Zde pokračujeme po 1035, Lužnická, Greenway RD (můžeme si zajet pro tradiční kešku Rozmberk odjinud (GC2Q69B)) až na hráz rybníka Rožmberk. Cestou se kačeři mohou kochat nejen úžasnými pohledy na největší rybník v České republice, na kterém lze pozorovat i zakřivení zeměkoule, ale i na 76 „Státem chráněných“ dubů, z nichž některé jsou až 400 let staré. A když už tu jsme, můžeme najít kešku Hraz (GCQ7QC) nebo se pokusit o odlov mysterky Dry river – Suchá reka – Trocken Fluss (GC1HYCZ). Odtud pak můžeme pokračovat po stejné cyklostezce zpět do Třeboně nebo se vrátit přes mysterku Luznice (GC52104) a zajet si pro kešku Záplavové mosty – Stará Hlína (GCY2FN). A budeme-li pokračovat po naučné stezce Okolo Třeboně dále, můžeme se u tradičky Pergola u sv.Vita (GC34K29) setkat s Hříšnou pannou Pergolínou od sochaře Josefa Nálepy. Na začátku Třeboně je zajímavá stavba – Kotěrova vodárna, a bude-li ještě čas, můžeme odlovit multinu Vodarenska vez Trebon II (GC6H1RM).

V samotné Třeboni a jejím okolí najdeme ještě tradičky Radnicni vez Trebon (GC1TGY3) (pozor, tato keš se nachází uvnitř budovy a není přístupná po celý den), Zlata stoka (GC1R2FN), Tilia cordata (GC15CF9) a pokud budeme mít štěstí, odlovíme kešku Opatovicky rybnik (GC10ZZW) suchou nohou. Multiny Trebon (GC16NKP), Dub u Pekelne brany (GC15C3Y) a Jakub Krcin (GC3EEF7) vyžadují ke svému odlovu již více času. Milovníci mysterek si také přijdou na své, stačí se vydat na lov Tyrsuv stadion – atleticka kes (GC1ZEMQ), Nejvetsi lodni bitva na Svete (GC5ZGV5) a U mostu (GC69JVH).

Ještě jedna zajímavost. Když se podíváme na geocaching.com na mapu najdeme mezi Libínem a Ledenicemi kešky poskládané ve tvaru ryby. Je to série 32 kešek + jedné bonusové s označením Kapr Serie. Zájemci o odlov téhle série získají mnoho informací o typickém jihočeském zvířeti a zdejším rybníkářství, ale určitě ji celou za jeden den nelze odlovit.

Třeboň leží na železniční trati Veselí nad Lužnicí – České Velenice. Jezdí sem autobusy z Českých Budějovic, Jindřichova Hradce, ale i Brna.

Tak hezký lov, pěkné prázdniny, a pokud objevíte místa, která by se mohla líbit i dalším piokačerům, pošlete nám na e-mail mozaika@pionyr.cz svoji geopozvánku.

Anička