Rovné příležitosti

V inspiraci z kalendáře na straně 13 jsme záměrně pominuli dvě data, která chceme zmínit právě tady, v úvodu do tématu měsíce. Zdánlivě spolu příliš nesouvisejí, ale spojuje je právě snaha o vyrovnání příležitostí, které lidé ve společnosti mají. První je 11. 10. – Mezinárodní den dívek (možná se ptáte, proč takový den je, ale nezapomínejme, že v mnoha kulturách mají mladé dívky pozici o dost složitější než u nás) a druhý 17. 10. – Mezinárodní den za odstranění chudoby. I když tato data mohou být dobrým „oslím můstkem“ k zavedení rozhovoru k tématu rovných příležitostí (ale pozor, jak říkal král Já I. – přiměřeně!), rozhodně nejsou jedinou příležitostí. A možná najdete inspiraci k tomuhle tématu i na následujících stránkách.

Gender ve výchově: Co vlastně znamená slovo gender a jak se promítá do naší běžné činnosti? Na co je dobré si dát pozor?

Ze dvou úhlů – činnost s dětmi z dětských domovů: V dětských domovech je mnoho dětí, pro které je zapojení do aktivit mimo tyto instituce složité. Pomoci jim v tom můžeme i my. Jak účast takových dětí vypadá z pohledu vedoucího i (dnes již dospělého) dítěte?

Oddíl dělený na holky a kluky: Co když se kluci a holky v oddíle dohodnou, že už je nebaví být spolu a chtěli by samostatné aktivity?

Dotace a granty snižují bariéry: S penězi jde leccos snáz než bez nich… 🙂 Finanční příspěvky z různých zdrojů vyrovnávají šance dětí na zapojení do činnosti,

Psychologie – rovné příležitosti v oddílech: Mají děti v našich oddílech rovné šance? Jak některým z nich pomoci a jak to těm ostatním vysvětlit?