Roky, léta, staletí… Máte o nich ponětí?

Zanedlouho tu bude konec školního roku, a tak se ve školách zkouší, píší se písemky, zkrátka nezaškodí trochu provětrat znalosti – tentokrát z historie. Tenhle kvíz je spíš pro starší děti.

 1. Ve středověku se často bojovalo nejen pro zisk území, ale i pro víru. V tomto směru byly nejdůležitější křížové výpravy do „Svaté země“. První takovou výpravu vyhlásil roku 1095 na synodě v Clermontu papež Urban II. Označení „Svatá země“ se používá pro území:
  a) Palestiny
  b) Číny
  c) Egypta
 1. V 15. a 16. století dochází k velkému rozmachu mořeplavby. Ke konci 15. století se Kryštofovi Kolumbovi podařil ve španělských službách nevídaný objev – doplul k břehu nového kontinentu, který byl podle dalšího mořeplavce Ameriga Vespucciho pojmenován Amerika. Objev učinil roku:
  a) 1485
  b) 1492
  c) 1503
 1. Francie se v 18. století dostala do velkých hospodářských problémů – v podstatě se blížila bankrotu. Král Ludvík XVI. byl tedy nucen svolat generální stavy, na kterých se měla situace řešit. Protože se ale on i vysoká šlechta odmítli bavit o reformách a placení daní šlechtou, prohlásil se 3. stav za Ústavodárné shromáždění, lidé vyšli do ulic a podařilo se jim dobýt Bastilu – symbol královlády. Tím začala takzvaná Velká francouzská revoluce. Bastila byla dobyta 14. července roku:
  a) 1648
  b) 1700
  c) 1789
 1. „Tak nám zabili Ferdinanda,“ hodnotí Haškův Švejk událost, která byla příčinou první světové války. Dne 28. června 1914 byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda d’Este. Tím byl rozpoután konflikt, který trval až do roku 1918. Kolik lidí přibližně padlo během první světové války?
  a) 8 milionů lidí
  b) 10 milionů lidí
  c) 15 milionů lidí
 1. V 30. letech se dostal k moci ve zbídačeném Německu Adolf Hitler. Podařilo se mu získat lidi na svou stranu, dal jim práci v době nezaměstnanosti na stavbě dálnic a začal zbrojit. Pod jeho vládu padlo Rakousko i československé pohraniční, to ale nestačilo a rozhodl se rozpoutat válečný konflikt. První výstřely druhé světové války padly 1. září 1939, když napadl Polsko. Druhá světová válka trvala:
  a) 5 let
  b) 4 roky
  c) 6 let

Odpovědi:
1 a), 2. b), 3. c), 4. a), 5 c)

Zdroj: alik.idnes.cz