RISP  – zvládáme ho všichni?

RISP je registrační informační systém Pionýra, který nalezneme na adrese risp.pionyr.cz. Ráda bych řekla, že je to systém, který znají všichni naši vedoucí a instruktoři, ale bohužel to tak není a je na čase to změnit, s čímž vám ráda pomohu :), především pro to, že RISP zvládá spoustu užitečných věcí např.:

  • Tisk seznamů účastníků
  • Rozesílání hromadných emailů
  • Rozlišení osob dle funkcí
  • Delegování rolí
  • Práce s nečleny ad.

Jak to všechno začalo?

Asi by bylo dobré začít tím, co je systém zač – jedná se o pionýrskou internetovou databázi, jejímž prostřednictvím je prováděna každoroční evidence – dříve registrace členů. Na RSIPu, tak jak jej známe, se pracuje od roku 2012. Zadání pro systém zpracovala Sekce informačních toků ČRP. Po schválení nasazení RISPu, které proběhlo na jednání ČRP v dubnu 2012, je od roku 2013 využíván a postupně dále vyvíjen.

Všechny úpravy směřují především ke dvěma cílům – aby byl co možná nejpřívětivější k uživatelům a přinášel možnosti k usnadnění naší práce a aby byl aktuální – v souladu se státní legislativou a předpisy Pionýra.

 

risp-uvod

Co v RISPu najdeme a co umí?

RISP obsahuje nejen data o skupinách, oddílech a členech, ale také mnoho dalších informací, např. zásady pro uživatele a videonávody, odkazy včetně manuálu, informace k nové evidenci, seznam správců RISP – tedy osob, které by nám měly pomoci, a další. Samozřejmostí systému je jeho bezpečnost, a proto je vyžadováno heslo, vyšší bezpečnost dříve zajišťovaly ověřovací SMS, které byly na podněty pionýrů v rámci jedné z aktualizací systému zrušeny.

Mezi velké výhody patří funkce a role, díky nimž zobrazuje RISP informace a data dle oprávnění tomu, komu jsou určena. Další nespornou výhodou je celkové množství dat – všechny členy ze všech pionýrských skupin máme na jednom místě, a to nejen členy současné, ale díky archivaci i členy například evidované v loňském roce.

Ale to není vše – kromě členů nabízí RISP možnost práce i s nečleny Pionýra, které do RISPu můžeme vložit jako evidované osoby, díky tomu můžeme pracovat i s jejich kontakty a daty bez ohledu na členství, tak si můžeme např. vytisknout seznamy na vícedenní akce, rozesílat emaily a další.

Co vás čeká?

Ačkoliv RISP možná vypadá složitě, práce v něm byla navržena jednoduše. Stejně jako s jakýmkoliv novým systémem, stačí se i s RISPem jen seznámit. V následujících číslech Mozaiky se o RISPu dozvíte další informace, jak s ním pracovat, s čím a jak nám může pomoci, základy práce s RISPem s ohledem na přidělené role, jako je např. způsob, jakým do systému zadat údaje o pionýrské skupině, oddílech a jednotlivých členech, jejich funkcích a kvalifikaci, ale také jak delegovat role, kde si vytisknout seznamy, jak exportovat data a další.

To vše se budete dozvídat ode mě, a protože jsem blondýna, věřte, že když se zorientuji já, tak to zvládne každý :). Zároveň budu ráda za jakékoliv náměty na zlepšení nebo postřehy, ty posílejte na vendy@pionyr.cz.

Vendy