RISP očima blondýny – vedoucí oddílu 2

V minulém čísle jsme si povídali o části práv a povinností vedoucího oddílu z pohledu RISPu. V tomto čísle nás čeká pokračování a uzavření vedoucího oddílu.

Vedoucí oddílu (2. část)

Vedoucí oddílu se stará o celou správu oddílu, a to o oddíl jako celek, kde se jedná o správu a editaci informací o oddíle (místo konání akcí, pravidelnost akcí, věkové složení, název ad.) a dále o editaci členů a aktuálnost jejich údajů.

Při vložení členů do oddílu, o kterém jsme si psali minule, je důležitá volba, jestli bude mít daný člen přístup do RISPu, tedy jestli bude z pohledu RISPu aktivní nebo pasivní. Tato volba může proběhnout rovnou při vkládání osoby, v poslední fázi po zobrazení detailu uživatele, viz obrázek, nebo kdykoliv potom, např. pokud se z dítěte stává instruktor, můžeme jeho profil aktualizovat a změnit z pasivního na aktivní.

Evidence oddílu

Pokud máme v seznamu všechny osoby, stávající i nově přidané, můžeme přejít k další fázi, kterou je evidence 2016. Obdobně probíhá hlášení o evidenci nových členů. Evidence oddílu pro nový rok probíhá v podstatě v několika fázích:

  1. zaevidování nových členů
  2. případné změny funkcionářů
  3. volba evidence 2016
  4. načtení seznamu osob s výběrem těch, co mají být zaevidovány
  5. vygenerovat pdf s evidencí oddílu

V případě změn zásadních údajů o oddíle generujeme Změnový list, o kterém jsme psali v minulém čísle Mozaiky.

Jak na to?

Informace o oddíle budeme opět spravovat přes záložku Editace. V editaci vybereme profil oddílu, kde se nám zobrazí základní informace o něm. V horní liště rozklikneme detail jednotky, kde můžeme zahájit editaci oddílu.

Pokud budeme editovat osoby, o kterých jsme si psali minule, zaměříme se na jejich profil z pohledu aktivity nebo pasivity k RISPu. Opět přes záložku Editace a profil oddílu v horní liště vybereme osoby. V případě, že upravujeme členství u stávající osoby, vybereme ji ze seznamu. Zobrazíme její detail, kde pod základními údaji můžeme zaškrtnout pole aktivní uživatel, které rozhoduje o tom, zda má uživatel do RISPu přístup s ohledem na jeho základní pravomoci v něm.

Po aktualizaci seznamu osob můžeme zahájit novou evidenci oddílu, tentokráte pro rok 2016 viz obrázek. Začneme Seznamem evidencí v horní liště, kde se nad touto lištou zobrazí ještě jedna, ve které je záložka Evidence 2016. Evidence probíhá v několika krocích:

  1. Zaevidování nových členů – probíhá přes přidání osob, podrobný návod byl v minulém čísle Mozaiky.
  2. Případné změny funkcionářů – přes funkcionáři – přidat, odebrat, vyměnit, funkcionářem se může stát pouze osoba ze seznamu osob – tedy, pokud má být funkcionářem někdo nový, je třeba jej nejdříve vložit do seznamu osob.
  3. Volba evidence 2016 – tlačítko v horní liště.
  4. Načtení seznamu osob – seznam osob, zaškrtání těch, co mají být zaevidováni, poté nahoře vlevo – přidat zaškrtnuté do evidence. Pokud na někoho zapomeneme, v této fázi jej lze ještě dodatečně přidat.
  5. Vygenerovat pdf – nahoře vpravo. Poté se evidence od vedoucího oddílu dostává postupně přes předsedu KOP až ke schválení na úrovni Pionýra.

Obdobně probíhá hlášení o evidenci nových členů. To najdeme v Seznamu evidencí, v horní liště vpravo. Zde se nám zobrazují osoby, které jsme přidali. Zaškrtneme všechny, které chceme zaevidovat do oddílu, a poté zaškrtneme v horní části nad seznamem přidat zaškrtnuté do evidence.

Co dál

Vedoucího oddílu se stará o editaci oddílu i osob, včetně aktualizací doplňujících údajů, např. u osob vkládá získané kvalifikace.

Nejdůležitější povinností je však vytvořit evidenci oddílu a případná hlášení o evidenci nových členů v průběhu roku nebo změnové evidence, prováděné v případě změny zásadních údajů v informacích o oddílu.

Kromě toho může vedoucí oddílu také získat práva delegovaná, čímž se rozšíří jeho možnost editace na ta data, která patří k roli, do níž byl delegován, např. pravomoci vedoucího PS.

V neposlední řadě může nově vedoucí oddílu přikládat k jednotlivým členům nebo k oddílu jako celku dokumenty, o tomto tématu si povíme příště.

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů, ale především námětů na zlepšení mne kontaktujte na vendy@pionyr.cz.

nova-osoba4Vendy

4-oddil