RISP očima blondýny – vedoucí oddílu

Po samostatném členovi a vedoucím klubu si povíme o vedoucím oddílu, který je z pohledu RISPu a pravomocí v něm další úrovní (rolí), jeho přístupová práva jsou v podstatě shodná s vedoucím klubu s tím rozdílem, že jsou jeho povinnosti rozšířené o editaci osob.

Vedoucí oddílu (1. část)

Vedoucí oddílu, má obdobná práva jako vedoucí klubu. Z hlediska správy oddílu je samozřejmě i samotným členem, může tedy pracovat také s údaji o své osobě. Jako vedoucí oddílu má na starost správu oddílu ve dvou základních rovinách, v první spravuje oddíl jako celek – tedy informace o oddíle, jako je místo konání akcí, pravidelnost akcí, pro koho je určen, věkové složení, název ad.

V druhé rovině se jedná o správu osob, především tedy o editaci všech členů oddílu, ale také jeho funkcionářů, stará se o vkládání a odebírání osob a úpravu jejich údajů, přičemž rozhoduje o pasivitě nebo aktivitě příslušného uživatele, tedy jestli bude nebo nebude mít přístup do RISPu.

 

nova-osoba         nova-osoba3

nova-osoba2

Vedoucí oddílu musí stejně jako vedoucí klubu řešit i případné změny v informacích o klubu a u změny zásadních údajů musí vytvořit změnový evidenční list. Naopak v případě přidání nových osob je třeba vygenerovat hlášení o evidenci nových členů, o kterém si povíme příště.

Jak na to?

Informace o oddíle, které můžeme spravovat, nalezneme v RISPu v záložce Editace. V editaci vidíme vše, co máme možnost spravovat, tedy vlastní profil a profil oddílu. Pro správu oddílu jej vybereme, poté se nám zobrazí základní informace o oddíle. V horní liště rozklikneme detail jednotky, kde můžeme zahájit editaci ve třech částech – kontaktní informace, schůzky (informace o nich) a ostatní informace. Rozlišené je zde i to, které z nich je možné editovat.

V případě editace osob, můžeme buďto osoby vkládat, nebo odebírat (u odebírání je třeba respektovat pravidla členství – registrace je na celý rok). U vkládání osob klikneme na Editace, vybereme profil oddílu a po zobrazení oddílu klikneme na osoby. Zde můžeme přidat novou osobu – lišta nahoře, kde vyplníme požadované údaje, viz obrázek.

Vkládání členů je jedním z kroků potřebných pro vytvoření registrace oddílu, která nás čeká v příštím čísle.

Pokud budeme generovat Změnový evidenční list, klikneme na příslušné tlačítko v liště pod editací jednotky. Provedené změny se automaticky zobrazí v nově vygenerovaném evidenčním listě, který se nám zobrazí v Seznamu evidencí. Seznam evidencí je v liště pod editací jednotky vpravo.

Co dál

Důležitou povinností vedoucího oddílu z pohledu RISPu je především udržovat aktuální seznam osob v oddíle, případně provést hlášení o evidenci nových členů. Dále řeší také aktualizace doplňujících údajů o osobách v oddíle, jako je např. získaná kvalifikace.

Nejdůležitější povinností je však vytvořit registraci oddílu a případná hlášení o evidenci nových členů v průběhu roku nebo změnové evidence. Nejen tomu, jak probíhá registrace oddílu, bude věnován příští článek.

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů, ale především námětů na zlepšení mne kontaktujte na vendy@pionyr.cz.

Vendy

TIP – Při registraci udejte nejen místo a čas konání schůzek, ale do části „Upřesnění“ zapište i konkrétní nabídku vaší zajímavé činnosti! Pomůžete nám tak propagovat vaše oddíly a kluby na veřejnosti.