RISP očima blondýny – vedoucí klubu

RISP je registrační informační systém Pionýra, který využíváme především pro evidenci členů, oddílů a skupin, ačkoliv má i celou řadu dalších užitečných vlastností, mezi nimiž jsou i role, které umožňují přístupová práva spojená s povinnostmi k datům tomu, komu jsou určena. První rolí, která má přístup k datům ostatních, je vedoucí klubu, o jehož povinnostech a možnostech je tento článek.

Vedoucí klubu

O rozdílech mezi klubem a oddílem není třeba se rozepisovat, ale vzhledem k tomu, že klub v podstatě neeviduje (až na vedoucího a případné zástupce) členy, je jeho správa z hlediska RISPu oproti vedoucímu oddílu jednodušší.

Vedoucí klubu, je samozřejmě i samotným členem, může tedy pracovat také s údaji o své osobě. Jedná se o nadřazenou roli oproti členovi, takže má stejné pravomoci jako člen a k tomu další, spojené se svou pozicí vedoucího klubu.

Jeho starostí je především správa klubu jako celku, nikoliv primárně z pohledu osob. Spravuje tedy informace o klubu, mezi něž patří

  • místo konání akcí
  • pravidelnost akcí,
  • pro koho je určen,
  • věkové složení,
  • název ad.

Z hlediska osob spravuje pouze seznam funkcionářů, kde může vkládat a odebírat osoby.

Vedoucí klubu musí také řešit případné změny v informacích o klubu a u změny zásadních údajů musí vytvořit změnový evidenční list.

Jak na to?

Pokud chceme spravovat informace o klubu, nalezneme je v RISPu v záložce Editace. Po rozkliknutí editace se nám zobrazí vše, co můžeme upravovat, v tomto případě vlastní profil osoby a profil klubu. Vybereme klub a ihned se nám zobrazí základní informace o něm s vyznačením všech informací, které můžeme editovat. V horní liště rozklikneme detail jednotky, kde můžeme zahájit editaci prostorových podmínek, cyklu schůzek, zaměření klubu, věkového složení a další (viz obrázek).

Pokud musíme vygenerovat Změnový evidenční list, klikneme na příslušné tlačítko v liště pod editací jednotky. Provedené změny podstatných údajů se automaticky zobrazí v nově vygenerovaném evidenčním listě, který se nám následně zobrazí v Seznamu evidencí. Ten najdeme v liště pod editací jednotky vpravo. Termín pro vygenerování změnového listu je vždy do 30 dnů od provedení příslušných změn.

Co dál

I vedoucí klubu, stejně jako samotný člen, může získat práva delegovaná, čímž se rozšíří jeho možnost editace na ta data, která patří k roli, do níž byl delegován, např. pravomoci vedoucího PS. Vedoucí klubu může také vkládat nové členy, ale protože klub členy jako takové nemá, pouze jednotlivé vedoucí klubu, o vkládání členů si povíme v příštím článku, který bude věnován právě vedoucímu oddílu.

risp-klub

Tip :

Nezapomeňte klubovou činnost prezentovat. Nejsnadnější cesta je zveřejnění příslušné aktivity v otevřených akcích na www.pionyr.cz/admin.

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů, ale především námětů na zlepšení mne kontaktujte na vendy@pionyr.cz.

Vendy