RISP očima blondýny – člen

RISP očima blondýny

O tom, co je RISP zač, jsem vám psala již v minulém čísle s vyhlídkou k objasnění výhod a možností RISPu.

Jednou z největších výhod RISPu jsou funkce a role, díky nimž zobrazuje informace a data dle oprávnění tomu, komu jsou určena. Právě na tyto role se zaměříme v dalších číslech, kdy se s nimi i jejich možnostmi seznámíme. Tou první – nejzákladnější rolí – je samotný člen jako jednotlivec, kterému je věnován tento článek.

JÁ ČLEN

Už samotný člen by měl, někdy od instruktorského věku, RISP jakožto jeden ze základních pionýrských systémů znát nebo o něm mít alespoň základní povědomí.

 

uzivatel2

Členství je v RISPu vedené ve dvou úrovních. První je pasivní a týká se především dětí, kterým systém není určen, a proto se do něj nepřihlašují. Druhou úrovní je aktivní členství, které se týká instruktorů, vedoucích a funkcionářů. Každá z těchto osob může s RISPem pracovat. Z pohledu člena, jakožto samostatné osoby, se jedná především o kontrolu svých osobních informací, jejich editaci (viz obr.), a to především e-mail a heslo do systému, další informace o sobě může pouze kontrolovat a jejich případné změny, např. novou adresu, hlásit osobě dle systému nadřazené (té, která má vyšší oprávnění – vedoucí oddílu nebo PS), která má editaci na vyšší úrovni umožněnou.

Aktivní členství přiděluje svým evidovaným členům taktéž vedoucí oddílu nebo vedoucí PS. V případě, že je někdo pasivním členem a chtěl by být členem aktivním, stačí informovat svého vedoucího, který mu aktivní přístup může umožnit.

Jak na to?

Pro úpravu nebo kontrolu údajů o své osobě se stačí přihlásit na webové adrese risp.pionyr.cz. Po zobrazení úvodního okna se v horní liště vedle „Domovské stránky“ nachází záložka „Editace“. Po rozkliknutí se zobrazí „uživatelský profil“, který stačí potvrdit, a následně můžeme vidět profil přihlášeného člena RISPu. Kromě detailu člena jsou v dalších záložkách vidět vazby k jednotkám, funkce, kvalifikace a další.

Možnost přihlášení se do RISPu z pozice člena má i další výhody, kromě kontroly údajů (např. zapsání získané kvalifikace) je to třeba ověření, že jsme evidovaní členové Pionýra, a tím pádem můžeme žádat o přístup na další místa, například do Servisu Pionýra a E-mošky nebo o povýšení do administrátorské pozice pro vkládání akcí do Přihlašovny.

Co dál?

Aktivní člen má ale i další možnosti, jak RISP využívat. K tomu, aby mohl pracovat s daty oddílu/PS v RISPu, například při plánování akce, může od vedoucího oddílu/PS získat delegovaná práva. Z pohledu práce s RISPem se dostává do pozice, jejíž práva má delegována, např. získá práva vedoucího oddílu. O tomto tématu se dozvíte více v některém z příštích čísel. Nicméně, vždy je třeba mít na paměti a uzpůsobit tomu práci s daty, že RISP obsahuje osobní údaje.

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů, ale především námětů na zlepšení mne kontaktujte na vendy@pionyr.cz.

Vendy