RISP očima blondýny – společná energie

O jednotlivých rolích a jejich možnostech v RISPu jsme si psali celý rok, především s důrazem na jejich odlišnosti. Kromě jednotlivých rolí jsme se dostali k dokumentům a exportům dat, ale jistě jsme pořád nezmínili vše, co RISP umí. Dnes se budeme věnovat poslední novince, kterou je přihlášení k odběru „Společné energie“.

Společná energie

O možnosti využití nabídky na společnou energii, která vzešla od ČRDM, jste se dozvěděli již v dubnové Mozaice (str. 17). Ve stručnosti se jedná o hromadné vyjednání výhodných dodávek energie ať už do klubovny, na táborovou základnu, nebo třeba domů či k příbuzným.

Vše, co k tomu potřebujeme, je přihlásit se mezi odběratele, a tím se dostáváme k RISPu. Přihlášení probíhá právě tady – vyplněním jednoduchého formuláře, jehož odeslání nás automaticky k odběru registruje. Vše ostatní se řeší hromadně.

Jak na to?

Přihlašovací formulář nalezneme v RISPu hned na domovské stránce v části odkazů pod názvem Formulář Společné energie. Po kliknutí se nám zobrazí jednoduché okno s dotazem, zdali se přihlášení týká jednotky nebo osoby (viz obr.).

 

vyber-prihlaseneho

Jestliže chceme přihlásit jednotku, otevře se po kliknutí na příslušné tlačítko formulář, ve kterém jsou předvyplněné údaje pionýrské skupiny, ke které máme potřebné oprávnění. Pokud spravujeme více jednotek, můžeme z nich po kliknutí na ikonu oka vedle názvu PS vybrat tu, kterou chceme přihlásit.

Pokud vybereme možnost Pro osoby, otevře se obdobný formulář s předvyplněnými našimi údaji (samozřejmě ale jen těmi, které jsou do RISPu vloženy). Pokud chceme hlásit někoho jiného, například rodiče, údaje jednoduše přepíšeme.

V obou formulářích je samozřejmě nutné vyplnit údaje týkající se energie a současného dodavatele. Po vyplnění potřebných údajů – povinná pole jsou podbarvena – klikneme na tlačítko Odeslat, nahoře vlevo nad formulářem. Po vyplnění a odeslání všech potřebných údajů přijde zpráva na uvedenou e-mailovou adresu s informací, že bylo přihlášení do projektu přijato do systému.

 

formular-energie

Co dál

RISP není systém, který nám má přitěžovat, naopak, kromě nezbytné evidence pro nový rok nabízí i řadu možností, které nám mohou pomoci, samozřejmě jen pokud jej využíváme… Nesporně největší výhodou je novinka z konce roku 2015, odkdy je možné do RISPu vkládat dokumenty jak k osobám, tak k jednotkám. Tak můžeme mít všechny důležité i ty méně důležité (díky volnému typu) dokumenty kdykoliv snadno po ruce. O dalších výhodách jsme se dozvídali průběžně, např. seznam dětí na akce – bez ohledu na členství v PS. A řada dalších nás čeká, díky námětům, které jsme od vás získali. O všech změnách a novinkách vás budu informovat v dalším ročníku Mozaiky.

V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů, ale především námětů na zlepšení mne kontaktujte na vendy@pionyr.cz.

Vendy


Jak dopadly náměty a připomínky k RISPu?

Na začátku ledna odešla z ústředí výzva, abyste zasílali k RISPu své připomínky a náměty na zlepšení, obdobně jsem vás vyzývala v každé Mozaice a stejně tak jste měli možnost vyjádřit se na oblastních poradách, kde byl RISPu věnován prostor.

Postupně jsem nashromáždila přes stovku námětu a připomínek, se kterými se dále pracuje. Vznikla pracovní skupina k RISPu, jejímiž členy jsou Michal Rejzek, Jakub Hanuš, Milan Matyáš a já.

Všechny připomínky a náměty byly prodiskutovány a následně rozděleny do několika kategorií:

  1. Takové, které už RISP umí nebo obsahuje.
  2. Ty, se kterými budeme aktuálně pracovat a řešit jejich možnosti.
  3. Ty, kterými se budeme zabývat později.
  4. Takové, které obsahují nerealizovatelné věci nebo nedostatečné zadání.

O připomínkách vás budu dále informovat a jednotlivé aktualizace RISPu oznamovat, nicméně již teď vám mohu říct, že je na léto naplánovaná aktualizace všech videonávodů a manuálu, což byl jeden z opakovaných požadavků. Dále také postupné zpracování realizovaných připomínek v kategorii b), o kterých vás budu dále informovat, jedná se např. o zvýraznění tlačítka Evidence, úpravu terminologie registrovaná a evidovaná osoba, rozšíření dokumentů vkládaných k osobám ad.

A závěrem, stále platí, že budu ráda za jakékoliv další připomínky a náměty, které můžete posílat na vendy@pionyr.cz.