RISP – Blondýna se vrací a není sama…

Je tu konec ročníku a s ním i závěr seriálu o zapracovaných připomínkách a námětech. Pokud jsme nevyřešili ty vaše, tak nebojte, jistě na ně také dojde řada. 🙂

ZRZ: Tak co pro nás máš dneska nového? 

BLO: Začneme sjednocením zobrazování detailu. Ten po předchozích úpravách zůstal u jednotek kliknutím na pole detail, zatímco u lidí nebo KOP byl dvojklikem. Nyní to funguje stejně – dvojklikem.

ZRZ: No to je vážně super, nikdy jsem nevěděl, kde mě dvojklik dostane do detailu, a kde ne, a jak jsem se u toho vždycky vztekal… 🙂 Máš i něco dalšího?

BLO: No, to jsi asi nebyl sám. Další dvě úpravy proběhly na evidenčním listu, důležité jsou tedy hlavně na krajské úrovni. První se týká drobné úpravy ve formulaci, kde v části počtu osob evidovaných v rámci KOP, pod součtem osob celkem, je formulace „Z toho na KOP“(dříve bylo jen KOP), aby bylo jasné, že se nejedná o osoby nad celkový počet.

ZRZ: No to je asi celkem dobré, takže úprava formulace a ta druhá věc?

BLO: Druhá úprava evidenčního listu se týká tabulky funkcionářů, kde jsou na přání některých krajských předsedů přidány sloupce e-mail a telefon.

ZRZ: Tak to zní celkem prakticky, i když si je přeci můžou najít v RISPu. 🙂

BLO: To mohou, a rovnou lze vybraným třeba poslat e-mail, ale třeba i toto někomu usnadní práci. Změna se ale projeví až v nových evidenčních listech, ty letošní jsou již uzavřené.

ZRZ: Tak to chápu. Ještě máš něco?

BLO: Mám ještě jednu novinku, týká se kvalifikace, jejího vložení a přidání dokumentu, který ji dokazuje. To může nově i garant PVC.

ZRZ: Počkej, no to je super, takže to znamená, že už nemusíme nic vkládat?

BLO: Tak to to přesně neznamená, kvalifikace by standardně měl vkládat vedoucí PS, kromě něj ji ale nově může vložit garant PVC, záleží na vzájemné dohodě. Navíc garant PVC může vkládat kvalifikace jen na své KOP.

No a to je prozatím vše.

ZRZ: Počkej a co zbytek? Jistě nebyly vyřešeny a zapracovány všechny náměty a připomínky, nebo ano?

BLO: Ne, to opravdu nebyly. V loňském roce bylo sesbíráno 174 námětů a připomínek (z nichž se některé opakovaly), v letošním roce přibylo dalších zhruba 10. Jedinečných připomínek a námětů bylo celkem 115. V průběhu roku jich byla celá řada vypořádána, již loni v létě všechny, které se týkaly aktualizace manuálu a videonávodů. Momentální stav, popisuje následující graf.

ZRZ: No, jestli tomu správně rozumím, tak jich je hotových 77 a nehotových 38? To je celkem dobré skóre.

BLO: Díky, zapracování námětů se trochu zpomalilo kvůli novému Servisu. S ním souvisí i řada úprav v RISPu, které nám pomohou.

Dalších 26 je v plánu, ale jedná se převážně o úpravy časově i finančně náročnější, tak se budou vypořádávat postupně.

Tedy to je pro tento ročník Mozaiky vše, o dalším vás budeme postupně informovat, a to včetně připomínek a námětů, které se zapracovávat nebudou, většina bohužel kvůli  nedostatečnému zadání, třeba se ještě zpřesní…

Vendy