RISP – Blondýna se vrací a není sama…

Máme tu nový rok a s ním se po článku věnovaném úpravám a doplňkům k evidenci vracíme opět ke zpracovávání námětů a připomínek a jejich promítnutí do RISPu.

ZRZ: Tak povídej, co se událo, v čem nám zase děláš chaos?

BLO: Proč chaos? Pracujeme na zpracování připomínek, o které byl zájem. Některé z nich se týkaly například přidávání nových členů do oddílů nebo přímo na PS.

ZRZ: Přidávání členů využívají snad všichni, je ale pěkně zdlouhavé. Nebo už ne?

BLO: No právě, bylo moc zdlouhavé. Nyní je základ přidávání stejný – po pokynu přidat osobu se vyplní jméno a příjmení, adresa, pohlaví a jednotka, tak jako doposud. Poté se ale již nezobrazí detail této osoby, ale rovnou přidávání dalšího člena, což významně urychlí proces přidávání více osob. To se teď při právě probíhající evidenci jistě hodí. Když ale přidáváme jen jednu osobu, můžeme přidání další osoby jednoduše zrušit.

ZRZ: No vidíš, to rozhodně ušetří spoustu klikání navíc. 🙂 Ale co ten detail osoby, který se zobrazoval po jejím přidání? Co když ho chci vidět?

BLO: Na něj najedeš tak jako doposud v seznamu osob, kliknutím na pole detail. Dále jsme pro lepší orientaci zapracovali do RISPu i další bod z připomínek, a to zviditelnit samotné políčko evidence. To bylo dřív umístěno v liště v seznamu evidencí, teď je ale vidět také na úvodní stránce.

 ZRZ: Takže teď ho zase budeme hledat jinde?

BLO: Ne, hledat ho snad nikdo nebude, v seznamu evidencí je stále a nově je umístěno hned na domovské stránce vedle „Oznámení“.

ZRZ: Tak to jo, to snad najdeme. Máš tam ještě něco?

BLO: Ano, jedna z připomínek se týkala položky e-mail u oddílových vedoucích, toho, aby byla vedena jako povinný údaj. Ta už je ale vlastně vypořádaná, protože e-mail bude nutný kvůli přístupu do ostatních pionýrských aplikací jako je např. Přihlašovna nebo E-moška, a to nejen u vedoucích oddílů, ale i všech ostatních pionýrských pracovníků už od instruktorů. O tom jsme podrobně psali v minulé Mozaice.

V reakci na minulou Mozaiku se ozývaly dotazy, zda bez přihlášení údaji z RISP nebude přístupný web www.pionyr.cz. Pokud i vás taková otázka napadla, opravdu se nemusíte bát. Pionýrský web bude nadále normálně přístupný komukoli. Přihlášení uživatelé ale uvidí v části pro členy mnohem více informací než nepřihlášení.

ZRZ: Tak to se nám sešlo hezky dohromady.

BLO: Jojo. Teď je ještě potřeba, aby se to v RISPu rychle promítlo, aby opravdu měli všichni od instruktorů dále vložen v RISPu svůj e-mail, než se začnou divit, že se do E-mošky a podobně nedostanou.
Nakonec byla ještě opravena terminologie, název „evidovaná osoba“ (tedy někdo, kdo není člen, jen ho máme zapsaného třeba kvůli seznamům z akcí) byl díky používání sousloví „evidence členů“ docela matoucí, a tak je změněn na „nečlen“, což je zcela srozumitelné.

ZRZ: Tak to je určitě lepší, to se ani nebudu muset učit nazpaměť. 🙂

O zpracovávání dalších připomínek si povíme zase příště, dostáváme se zhruba do poloviny naší nejzastoupenější skupiny „Připomínky, k aktuálnímu zpracování“, která tvoří 64 % veškerých námětů a připomínek.

Vendy