Pyrotechnikem na zkoušku

Potřeby:
Kartičky s čísly (postačí sada od 1 do 100, případně podle času a chuti více) každá číslice je jen jednou. Dále sada matematických operátorů (znaménka +, -, :, *, jako základ, pro starší skupinky hráčů lze přidat náročnější znaky, například mocniny, odmocniny…). Matematické operátory je dobré mít v hojném počtu, tedy několik stejných znaků, aby bylo možné splnit úkol.


Hráče rozdělíme na týmy, doporučuji v počtu max. šest hráčů na tým. Každý tým dostane přidělené místo (například stůl), kde může v klidu pracovat na zneškodnění bomby. Na dalším místě (přiměřeně daleko) budou rozmístěny kartičky s čísly a někde zhruba uprostřed, aby to měly týmy stejně daleko, budou rozmístěné operátory.

Týmy jsou pro tuto chvíli pyrotechnici a mají za úkol zneškodnit bombu. Kód k jejímu zneškodnění naštěstí znají, nicméně aby mohly bombu zneškodnit, musí k tomu kódu dojít správnou cestou (postup).

Týmy dostanou od vedoucího kód a jejich úkolem je pomocí čísel a operátorů sestavit příklad, jehož výsledkem bude onen kód, který bombu zneškodní. Tým, který správně jako první vyřeší tento rébus, získává bod. Doporučuji hrát na více kol. Z území s čísly lze odnést najednou jen jedno číslo, čili hráč může u sebe mít jen jedno číslo, pokud zjistí, že se mu příliš nehodí, musí jej vrátit zpátky a vzít si jiné. Počet operátorů na tým není omezen, u čísel doporučuji omezit (pro větší obtížnost) například na počet hráčů v týmu. U této hry lze různě hýbat s obtížností. Pro ozvláštnění lze například nastavit podmínku, že musí nebo naopak nesmí být použit určitý operátor.

Varianty: na Velikonoce se nám osvědčila tematická varianta s velikonočními vajíčky místo čísel (různě barevná vajíčka s různými vzory, kdy každé mělo určitou hodnotu), v tomto případě je ovšem potřeba dát týmům „klíč“, jakou má které vejce hodnotu.
Dále se dají do hry přidat „škodící“ elementy – vedoucí s extra číslem nebo operátorem. Například na velikonoce speciální vajíčko pukavec. Pokud vedoucí chytí dítko, dá mu speciální vajíčko a jeho tým potom musí toto vejce zakomponovat do své rovnice.

Pozor na: Reálnost čísel, doporučuji, aby vedoucí, kteří zadávají čísla, byli sami zdatní v matematice (aby nedošlo k zadání nesplnitelného úkolu). Také je potřeba mít někoho v oblasti, kde jsou rozmístěná čísla, aby děti braly jen jedno a vracely je tam také po jednom. Pokud budete kartičky psát ručně, doporučuji dobře rozlišit jednotlivé znaky.
Také pozor na věk hráčů. Je potřeba obtížnost přizpůsobit věkovému složení hráčů a kombinovat týmy s rozumem.
Pozor na délku hry. Vždy je lepší ukončit hru dříve, než to děti přestane bavit. Docela postačí 3–4 kola.

Použité zdroje a kde je možné čerpat další inspiraci: www.hranostaj.cz/hra4026

Lucka „Čolíto“ Bauerová