Půjčování a oddílový bazar – pomoc i výhoda

Jak a proč zřídit skupinovou půjčovnu a oddílový bazar. K čemu všemu můžou být a pár tipů jak se o ně starat, jak je řídit a spravovat.

Pro mnoho činností, které běžně s dětmi děláme, je třeba vybavení a mnohdy ne zcela levné. Část vybavení je vždy společná, a tedy skupinová (zde je na místě připomenout, že skupina je právnická osoba a ona vlastní veškeré vybavení i takové, které podle nějaké vnitřní domluvy používají jednotlivé oddíly), ale mnohé další může být pro jednotlivce. Namátkou: karimatka, spacák, krosna, ešus atd. Každá z těchto položek něco stojí, a pokud je rodiče chtějí koupit najednou, částky se nasčítají. Je proto více než vhodné mít několik oddílových věcí na zapůjčení pro nováčky, kteří si chtějí činnost nezávazně vyzkoušet, či pro děti z rodin, které nemají moc peněz, a každá taková položka je pro ně větším zásahem do rozpočtu. Takovouto možnost zapůjčení některého vybavení je vhodné zmínit na úvodní schůzce s rodiči, v některém z úvodních e-mailů či osobních rozhovorů, kdy rodičům poskytujete seznam potřebného vybavení. Pokud tak neučiníte, rodiče nemusí ani napadnout, že taková možnost existuje.

Další šikovnou pomocí rodičům je vytvoření prostoru pro inzerci věcí z druhé ruky, zvláště malých batohů, pohor, kalhot a bund, tedy věcí, z kterých děti rok co rok vyrůstají, aniž by je řádně donosily, a nezbývá, než jim kupovat nové.

Na bazar se nejlépe hodí nástěnka před klubovnou v místě, kde rodiče čekají na děti po schůzkách nebo výpravách. Taková nástěnka by měla být rozdělena na dva sloupce, jeden nadepsán „Nabídka“ a druhý „Poptávka“. U nástěnky by mělo být dost malých papírků, tužek a špendlíků pro snadné použití. Ideálně na nástěnku umístěte krátký text, ve kterém vysvětlíte její záměr a popíšete, co by nemělo být zapomenuto v inzerátu (velikost nabízeného oblečení, kontakt atp.).

Jak se psalo výše, je různé vybavení, které jeden člověk použije jen několikrát ročně. Právě takové vybavení bývá často v majetku skupiny. Vařiče, celty nebo stany, které se používají na výpravy a tábory, často leží po zbytek roku nečinně ladem. Po řádné domluvě a nastavení systému je vhodné poskytnout i dospělým členům skupiny možnost si právě tento typ vybavení zapůjčit. Je to dobrý benefit za dobrovolnickou práci, který může leckomu ušetřit pár stovek až tisíc a místo na půdě nebo v garáži. Půjčovní systém by měl mít odpovědného člověka, který bude mít přehled o výpravách oddílů a družin a bude vždy muset zapůjčení jednotlivcům výslovně povolit (výpravy mají přednost před soukromými akcemi), a nějaký sešit či sdílený dokument, kam se bude vypůjčené vybavení zapisovat (datum zapůjčení, datum vrácení a stav). To je nutné minimum pro funkční zapůjčování věcí.

Radovan