Projekt Pionýra v rámci OP VVV zahájen

Od 1. října se rozeběhl pionýrský projekt „Zlepšovadlo“, kterým naplňujeme záměr, aby – je-li to možné – podpora naší činnosti nebyla zajištěna pouze z jediného grantového programu. Nejde o snadnou úlohu, ale Operační program EU „Výzkum, vývoj, vzdělávání“ nám tuhle možnost nabídl a Pionýr ji využil. Jde o tříletý projekt – z toho je patrné, že zakončovat ho budeme v září r. 2022.

Je zpracován tak, že má posílit finanční prostředky mířící k rozvoji v našem případě pionýrských pracovníků, tj. dobrovolníků dlouhodobě zajišťujících přímou práci s dětmi a mládeží. Obsahově je rozčleněn do několika tematických aktivit:

  • Vzdělávání pracovníků
  • Sdílení zkušeností pracovníků
  • tzv. Tandemové neformální vzdělávání
  • Zavádění nových metod
  • Projektové dny v klubovně a mimo klubovnu

V první řadě se dotýká pionýrských skupin, které se předběžně přihlásily, ale v některých aktivitách bude nabízet zapojení i vedoucím ze všech ostatních pionýrských skupin.

Bližší podrobnosti budou prezentovány i zde, na stránkách Mozaiky.