Proč pomáhat a chránit?

Heslo v nadpisu vyjadřuje poslání Policie České republiky. Podle zákona č. 273/2008 Sb. totiž není jen ozbrojeným bezpečnostním sborem, ale institucí, která „slouží veřejnosti“ a m. j. chrání bezpečnost osob, majetku a veřejný pořádek, předchází trestné činnosti atd. Policista je tedy ve veřejné službě ve prospěch lidského celku. Policista je povinen konat nejen ve službě, ale i mimo službu(!). Při ohrožení či porušení pořádku a bezpečnosti je povinen zakročit i mimo službu, je-li v bezprostředním nebezpečí život, zdraví, lidská svoboda či majetek. Policista je prostě policistou stále, tedy i v době volna, na dovolené, dokonce i když spí (pokud ho kritická situace vzbudí). Tím je vyjádřeno poslání policie a naplněn obsah hesla „Pomáhat a chránit“. Bylo by ovšem smutné, pokud by to bylo posláním jen policie. Morální zásady, které naše společnost vyznává, stanoví, že pomáhat a chránit by měl každý z nás, podle svých možností. Navíc řada zákonů to výslovně stanoví. Neposkytnutí pomoci osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, je trestný čin. Je totiž přirozenou povinností postiženému pomoci. Stejně tak občanský zákoník ukládá povinnost neškodit a i předcházet škodám a porušení této povinnosti postihuje povinností k náhradě škody. Jaký učinit závěr: v povinnosti pomáhat a chránit jsme v první linii my, občané, a abychom z toho plynoucí povinnosti dostáli, musíme si pomáhat a navzájem se chránit. Je to správné a rozumné.

Michal