Pro vedoucí: Pro všechny věkové kategorie

Jak je to vlastně s těmi Výpravami za poznáním? Je to soubor výchovných programů pro všechny věkové kategorie. Často se setkáváme s názorem, že je příliš složité skloubit činnost podle výchovných programů v oddíle, v němž je více věkových kategorií. A tak si to zjednodušujeme. To nejjednodušší je tvářit se, že výchovné programy právě proto nejsou pro mne. Chybou je ale i přístup, kdy například s desetiletými dětmi „zápasíme“ se Zvířátky, protože máme v oddíle i malé děti a těm starším to nevadí. Nevadí, určitě ne, protože je to pro ně velice jednoduchá činnost. Ale – posouvá je někam? A jak dlouho je to bude bavit?

Výchovné programy jsou zpracované v návaznosti na rámcové vzdělávací programy, přirozeně tedy rozvíjí znalosti a dovednosti, které děti ve stejném věku získávají i ve školní výuce. Nároky jsou nastaveny tak, aby dítě dál rozvíjely.
Jak to udělat, aby bylo možné dělat program s využitím obsahu výchovných programů i v oddíle věkově rozmanitém? To se vám pokusíme ukázat v tomto čísle Mozaiky, pracovní listy a další náměty pak najdete na dvoustraně pro děti. Nakopírovat je, to už je to nejmenší.
Takže – začínáme. Září je měsícem poznávání nových kamarádů, plánování nových aktivit.

Výchovné programy mají většinou společná témata, která mají jen různou náročnost, formu odpovídající věku a samozřejmě jinou motivaci.
Pro program na jednu z prvních – poznávacích, plánovacích a stmelovacích schůzek – si sáhneme ve všech programech do oblasti Člověk a společnost.
Nejmladší budou řešit se Sovíkem pravidla v oddíle, seznámení s klubovnou, ostatními dětmi i Pionýrem a ti, kteří už z Mláďátek postoupili ke Zvířátkům, pak mají před sebou téma Můj kamarád, moje kamarádka. Tolik tedy námět z programu Mláďátka a Zvířátka (ML C1 – Sovík a Pionýr, Zvířátka C6 – Sova – Můj kamarád, moje kamarádka). Námět kamarádi, Pionýr a pravidla v oddíle pak můžeme využít i u mladších dětí ve věku do 10 let, a to v ML C5 a C7 – Rodina pionýrská a Kamarád. Pro tyto listy si sáhneme do programu Putování se psem. Máte v oddíle i starší děti ve věku do 14 let, Pro ně je tu taky velmi podobná činnost – z Tajemství staré truhly si vy táhněte ML C1A a C1B. Hra na plná břicha i Homepage je určitě budou bavit. A že tam máme i starší? Osmá planeta má nabídku i pro ně – ML C1 – Role ve skupině a ML C5 – První dojem.

Jde o stejné téma, jen osmkrát jinak zpracované pro různé věkové kategorie. Společná závěrečná debata pak nemůže být problém, bavíme se přeci se všemi dětmi o tom samém – o jejich roli v oddíle, o Pionýru, o jejich očekávání a o tom, co jsou ochotné jiným ze sebe dát, nakolik se přizpůsobí společným pravidlům a kde přiloží ruku ke společnému dílu.

Samozřejmě, že skloubení všech věkových kategorií do jedné schůzky s programem nastíněným výše není tak úplně jednoduché, ale ukazujeme vám, že to jde, že programy na sebe navazují a že to může ve společné klubovně současně bavit i rozvíjet stejně tak patnáctiletého jako předškoláka.

Darina