Pro vedoucí: Výpravy – jak v různých věkových kategoriích

Výpravy jsou tradiční součástí naší činnosti – ať už se jedná o výpravy jednodenní nebo vícedenní, mají vždy jedno společné – je důležité je pořádně připravit a naplánovat.
Plánování výprav či jednodenních výletů je ten ideální moment pro zapojení dětí všech věkových kategorií do společné práce.
Čím tedy začneme? Rozhodnutím, že se někam společně vypravíme, a určením místa, kam to bude. Pak už rozdělíme úkoly jednotlivým věkově odlišným družinkám (mohou to být ale úplně stejně jednotlivci či dvojice v družinkách věkově smíšených) a necháme děti, aby si výpravu připravily.
Jaké úkoly můžeme svěřit jednotlivým věkovým kategoriím?

Nejmladší děti mohou naplánovat jednoduchý jídelníček, sepsat, co všechno si musí vzít na jednodenní výlet a na mapě pak najít, po jakých turistických značkách na výletě půjdou.
To ovšem předpokládá, že už máme promyšleno, kam chceme jít. Co cestou můžeme vidět, o to se mohou postarat mladší děti, ty můžeme nechat vyhledat kulturní i přírodní zajímavosti, mohou o těchto místech něco zjistit a na některé z dalších schůzek pak ostatním vybraná místa představit. Stejně tak mohou tyto děti vyhledat, kudy, kdy a čím pojedou.
Na podrobný itinerář takovéto cesty jsou ovšem i tyto děti ještě málo zkušené, podrobný plán cesty svěříme družince starších dětí. Ty mohou vypracovat i náročnost trasy, zařadit přestávky, posoudit a upřesnit jídelníček, doplnit, co vše si mají ostatní vzít na jednodenní a co na vícedenní výpravu.
Spolu s družinkou mladších pak mohou připravit i hry pro volné chvíle a recepty pro oddílové vaření.
Starší děti spolu s těmi 15+ pak mohou připravit informace pro rodiče. Že vedoucí musí vše zkontrolovat, děti vhodně přivést tomu, kde udělaly chybu, která by se mohla nevyplatit, a vše „doladit“, to je samozřejmé.
Pomocníkem vedoucího jsou zase výchovné programy, tak si před schůzkou připravte metodické listy:

Zvířátka – ML S5 – Kočka – chodím na výlety a k tomu pro ty ještě menší Mláďátka – ML T4 Mraveneček – ovoce a zelenina
Putování se psem – ML P22 – Plán výletu a k němu např. ještě Putování se psem – ML P14 – Podzim v přírodě
Putování se psem ML C21 Brambory trochu jinak + recept na buřtguláš ze zápisníku
ML Bramborové hrátky (v Mozaice listopad 2014)
Tajemství staré truhly – ML P17 – Itinerář cesty

A k tomu všemu samozřejmě nezapomeňte přidat prostřední dvoulist Mozaiky s úkoly a hrami pro děti. I tentokrát navazuje na téma Výpravy.

Darina