Pro vedoucí: Spolupodíl dětí

O tom, že se děti mohou výrazně zapojit i do přípravy činnosti, například výprav, že nejsou jen příjemci dění, jsme si už povídali na předchozích stránkách. Oddíly, které pracují s odborkami, mají ale v tomhle směru ještě širší možnosti. Jaké?

Piokačer dodá tipy na kešky, o nezapomenutí jednoduchého sportovního náčiní se postará sporťák, který na výpravě vypomůže i jako rozhodčí, kulturní fanda nezapomene vzít knížku pro společné čtení, zdravotník zkontroluje a bude opečovávat oddílovou lékárničku na výpravy, kuchař přispěje návrhem jídelníčku, výtvarník se postará o zápis do kroniky, spolupracovat s ním budou redaktor i fotograf, aby se zpráva vedle kroniky objevila i na oddílovém blogu či instagramu (přitom nezapomenou na hashtag #pionyr), organizátor her nabídne hned sadu námětů (pro hry na cestu i v místě), ochránce přírody dohlédne na řádné nakládání s odpadky…

Z tohoto letmého přehledu, že příprava podzimní výpravy se vedoucímu může „zdrcnout“ na organizování J organizátorů, ale jistě čtenáři chápou, že jde o určitou nadsázku. Věřte ale, že odborky vážně mohou přispět rozvoji oddílového života – záleží pouze na tom, jak se k nim přistoupí.

Martin