Pro vedoucí: Rozjíždíme ověřování odborek

Se zářijovou Mozaikou vám přišel plakát a brožurka s přehledem odborek a podmínek pro jejich získání. Kromě informace, že si můžete vybrat s dětmi odborky a vyzkoušet si jejich plnění v praxi, tam bylo napsáno i to, že současná podoba  odborek ještě není finální, neboť je před námi čas jejich ověřování. Nejde nám o to, aby zájemci tvořili nové odborky, ale o to, aby upravili ty stávající.

Zájemci o ověřování odborek se nám už ozvali, a proto uvádíme celou ověřovací akci do pohybu. Vedoucí, kteří nám budou pomáhat s tím, aby odborky byly nakonec vyladěny do podoby, kdy budou přínosem pro děti i pro oddíl, mohou počítat s malým finančním příspěvkem pro svůj oddíl z projektu Zlepšovadlo.

A jak to celé bude vypadat?

Nejprve proběhne ověřování prvního stupně u všech odborek. Každou odborku budou ověřovat dva týmy. Výstupy z ověřování budou zpracovávat metodici do podoby, kterou pak budete moci využít při další práci s odborkami, a Sekce rozvoje výchovných programů, která navrhne, jak s pionýrskými odborkami dál. V příštím školním roce bude následovat ověřování druhého stupně odborek. A až to celé proběhne, bude připraven kompletní balík materiálů pro zájemce o získání pionýrských odborek (mohou je získávat děti i dospěláci) a také metodický materiál, který vám práci s odborkami v mnohém usnadní.

Darina