Pro vedoucí: příklad odjinud

Výše v tomto vydání je krátký rozhovor s našimi zahraničními přáteli z organizace Pinskut. Část, která se přímo dotýká zahájení nového roku činnosti, jsme si z něj „vypůjčili“ sem.

Jak získáváte nové děti? Probíhají u vás na přelomu prázdnin a nového školního roku náborové akce?
Pinskut prezentuje svou činnost pro děti a mládež při akcích pro rodiny. Mladé lidi se snažíme nalákat také na internetu a zejména v sociálních sítích. Ve Finsku je bez zvláštního povolení ředitele obtížné organizovat kampaně a nábory ve školách, protože ty jsou přístupné pouze studentům a zaměstnancům. Ztěžuje to i skutečnost, že Pinskut je kvůli ideologickému pozadí v minulosti zařazen mezi politické dětské organizace.

Kolik nových dětí k vám po prázdninách přichází?
Centrálně i v regionálních a místních organizacích je počet členů poměrně stabilní a obvykle se činnosti během roku účastní tytéž děti, mládež a rodiny jako táborů. Noví členové se zapojují hlavně díky doporučením od dlouhodobých členů. Neusilujeme o přijímání nových členů, jde nám spíše o to, aby každý měl skutečnou možnost účastnit se aktivit, které organizujeme, ať už se jedná o členy či nikoliv.

Ptal se Jakub