Pro vedoucí: Odborky na táboře

Chápu, už to zní jako fráze: Odborky jsou jako dělané… ale když ony se opravdu hodí i na tábor! Už posledně jsem uváděl příklady, jak je nenásilně a vkusně začlenit do táborového programu.
Jakpak by ne – vždyť jedna přímo nese jméno: Táborník.

Ale věřte, že na táboře se mohou uplatnit i všechny ostatní – a posílit tak myšlenku Výprav za poznáním.

Odborky a tábory
Posledně jsem poukázal na různé formy, kterými lze odborky s děním na táboře provázat. Nyní je proto na řadě připomenout jejich obsah. Tak jako se dílčími náměty můžeme inspirovat v celoroční praxi oddílu, platí to i pro tábor. Nechci proto zde probírat všechny podmínky jednotlivých odborek, jsou totiž z široké palety oblastí – kulturní, společenské, sportovní, dotýkají se přírody i techniky, takže rozhodně zajišťují potřebnou pestrost. Projdeme-li si je, získáme desítky námětů – buď na jednotlivé činnosti a nebo si naopak uvědomíme celkové programové bohatství, které je v nich naservírované k využití.

Příležitostí je sousta
Bezezbytku platí, že jde o výzvu. A je pouze na vás, jak s ní naložíte a co všechno budete chtít zapojit, či možná přesněji, propojit. Táborový program je totiž příležitostí zařadit do něj nejenom „formální“ plnění podmínek, ale především mnoho neopakovatelných zážitků z toho plynoucích. Zážitků – pro děti, ale i pro sebe. Vždy je totiž vhodná chvíle vyzkoušet něco nového, i pro nás, vedoucí. Může tak jít o skutečné (společné) dobrodružství, které lze potom zcela snadno a přirozeně přenést i dále, do života oddílu.

Martin